Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 2

Ang Paraiso Nawala

Ang Paraiso Nawala

Gitental sa usa ka rebelyosong manulonda si Adan ug Eva aron ilang isalikway ang pagmando sa Diyos. Tungod niini, ang sala ug kamatayon misulod sa kalibotan

SA WALA pa lalanga ang tawo, dugay nang nalalang sa Diyos ang daghang espiritung linalang—ang mga manulonda. Sa Eden, ang rebelyosong manulonda, nga nailhang Satanas nga Yawa, nagtental kang Eva aron mokaon sa bunga sa usa ka kahoy nga gidili sa Diyos.

Si Satanas nakigsulti kang Eva pinaagi sa usa ka bitin, ug iyang gipatuo ang magtiayon nga sila gihikawan sa Diyos sa butang nga tilinguhaon kaayo. Gisultihan ni Satanas si Eva nga siya ug ang iyang bana dili mamatay kon sila mokaon sa gidiling bunga. Busa giakusahan ni Satanas ang Diyos nga namakak sa Iyang tawhanong mga anak. Gipatuo ni Satanas nga ang pagsupak sa Diyos mag-abli sa ilang hunahuna ug makahatag kanilag kagawasan. Apan bakak kanang tanan, ug sa pagkatinuod, kana ang unang pagpamakak dinhi sa yuta. Ang tinuod nga isyu naglangkit gayod sa supremong pagmando sa Diyos, kon siya ba adunay katungod sa pagmando o siya ba nagmando sa matarong nga paagi alang sa kaayohan sa iyang mga linalang.

Si Eva mituo sa bakak ni Satanas. Gitinguha niya ang prutas ug siya mikaon niini. Sa ulahi, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab niini mao nga sila nakasala. Daw yano ra ang ilang gibuhat, apan ang tinuod kadto maoy pagrebelde sa Diyos. Pinaagi sa ilang tinuyong pagsupak sa sugo sa Diyos, gisalikway ni Adan ug Eva ang pagmando sa Maglalalang kinsa naghatag kanila sa tanang butang, lakip na sa ilang hingpit nga kinabuhi.

Ang binhi “magsamad kanimo sa ulo ug ikaw magsamad kaniya sa tikod.”—Genesis 3:15

Busa sila gihukman sa Diyos tungod sa ilang pagrebelde. Iyang gitagna nga dunay moabot nga Manluluwas, ang gisaad nga Binhi nga mopatay kang Satanas, ang gihawasan sa bitin. Wala dayon patya sa Diyos si Adan ug Eva. Kana maoy pagpakitag kaluoy sa ilang umaabot nga mga anak. Ang ilang mga anak nakabatog pasukaranan sa paglaom kay ang Usa nga ipadala sa Diyos magwagtang man sa daotang mga resulta sa pagrebelde didto sa Eden. Samtang nagpadayon ang pagsulat sa Bibliya, anam-anam nga gipadayag kon kinsa ang Manluluwas ug kon sa unsang paagi matuman ang katuyoan sa Diyos bahin kaniya.

Dayon gipapahawa sa Diyos si Adan ug Eva sa Paraiso. Aron sila mabuhi, kinahanglan silang maghago sa pagtikad sa yuta sa gawas sa tanaman sa Eden. Si Eva namabdos ug nanganak sa ilang panganay nga si Cain. Sila nanganak pag mga lalaki ug babaye, lakip kang Abel ug Seth, ang apohan ni Noe.

—Gipasukad sa Genesis kapitulo 3 ngadto sa 5; Pinadayag 12:9.

Pagkat-og Dugang

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

Gisaysay sa Bibliya kon nganong gilalang sa Diyos ang yuta, kon kanus-a matapos ang pag-antos ug kon unsay mahitabo sa umaabot alang sa yuta ug niadtong magpuyo niana.