Unsay imong tubag . . .

  • oo?

  • dili?

  • tingali?

 KON UNSAY GIINGON SA BIBLIYA

“Aduna unyay pagkabanhaw.”Buhat 24:15, Bag-ong Kalibotang Hubad.

KON UNSAY KAAYOHAN NIINI ALANG KANIMO

Mahupayan ka dihang mamatyan ug minahal.2 Corinto 1:3, 4.

Di na ka mobatig grabeng kahadlok sa kamatayon.Hebreohanon 2:15.

Makaseguro ka nga imong makauban pag-usab ang namatay nimong minahal.Juan 5:28, 29.

 MAKATUO BA GYOD TA SA GIINGON SA BIBLIYA?

Oo, tungod sa tulo ka rason:

  • Ang Diyos maoy Maglalalang sa kinabuhi. Ang Bibliya nagtawag kang Jehova nga Diyos ingong “tuboran sa kinabuhi.” (Salmo 36:9; Buhat 17:24, 25) Kay siya may naghatag ug kinabuhi sa tanang buhing linalang, seguradong mabanhaw sab niya ang mga patay.

  • Ang Diyos may gipamanhaw na kaniadto. Sa Bibliya, dunay walo ka tawo—bata, tigulang, lalaki, ug babaye—nga gipamanhaw dinhi sa yuta. Ang uban di pa dugayng namatay, apan dihay usa nga upat ka adlaw na sa lubnganan.Juan 11:39-44.

  • Gusto sa Diyos nga himoon kini pag-usab. Si Jehova nag-isip sa kamatayon ingong kaaway. (1 Corinto 15:26) Siya ‘nangandoy’ sa pagwagtang niini pinaagi sa pagkabanhaw. Buot niyang banhawon ang tanan nga anaa sa iyang panumdoman ug makita silang mabuhi pag-usab dinhi sa yuta.Job 14:14, 15.

 HUNAHUNAA KINI

Nganong kita matigulang ug mamatay?

Ang Bibliya nagtubag niana sa GENESIS 3:17-19 ug ROMA 5:12.