Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Maayong Balita Gikan sa Diyos!

 LEKSIYON 6

Unsay Paglaom sa mga Patay?

Unsay Paglaom sa mga Patay?

1. Unsa ang maayong balita bahin sa mga patay?

Pag-abot ni Jesus sa Betania duol sa Jerusalem, upat ka adlaw nang patay ang iyang higalang si Lazaro. Si Jesus miadto sa lubnganan uban sa mga igsoon ni Lazaro nga si Marta ug Maria. Taudtaod, nangabot ang daghang tawo. Mahanduraw mo ba ang kalipay ni Marta ug Maria sa dihang si Lazaro gibanhaw ni Jesus?—Basaha ang Juan 11:21-24, 38-44.

Si Marta nahibalo na sa maayong balita bahin sa mga patay. Nasayod siya nga si Jehova magbanhaw sa mga patay aron mabuhi pag-usab sa yuta.—Basaha ang Job 14:14, 15.

2. Unsa ang kahimtang sa mga patay?

Giingnan sa Diyos si Adan: “Abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.”—GENESIS 3:19.

Ang mga tawo hinimo sa abog. (Genesis 2:7; 3:19) Wala kitay imortal nga kalag nga nagpuyo sa atong unodnong lawas. Kita maoy pisikal nga mga linalang, busa walay usa ka bahin kanato ang magpabiling buhi human kita mamatay. Pagkamatay nato, mamatay usab ang atong utok, ug mahanaw ang atong mga hunahuna. Busa, si Lazaro walay gisulti kon unsay iyang nasinati pagkamatay niya kay ang mga patay walay nahibaloan nga bisan unsa.—Basaha ang Salmo 146:4; Ecclesiastes 9:5, 6, 10.

Sakiton ba sa Diyos ang mga tawo diha sa kalayo inigkamatay? Sanglit ang Bibliya nag-ingon nga ang patay walay nahibaloan, ang impiyernong-kalayo maoy bakak nga doktrina nga nagpasipala sa Diyos. Ang ideya mismo nga ang tawo sakiton sa kalayo dulumtanan kaniya.—Basaha ang Jeremias 7:31.

 3. Ang patay mahimo bang makigsulti kanato?

Ang mga patay dili makasulti ni makadungog. (Salmo 115:17) Apan dunay daotang mga manulonda, ug sila makigsulti sa tawo nga konohay sila ang tawong patay. (2 Pedro 2:4) Gidili ni Jehova ang pagpakigsulti sa mga patay.—Basaha ang Deuteronomio 18:10, 11.

4. Kinsay pagabanhawon?

Ang minilyong nangamatay mabuhi pag-usab sa yuta. Gani, may mga tawo nga wala makaila sa Diyos ug mamumuhat ug daotan nga pagabanhawon.—Basaha ang Lucas 23:43; Buhat 24:15.

Ang mga binanhaw makakat-on sa kamatuoran bahin sa Diyos ug makapakitag pagtuo kang Jesus pinaagi sa pagsunod kaniya. (Pinadayag 20:11-13) Kadtong mabanhaw ug magbuhat ug maayo mabuhi sa yuta sa walay kataposan.—Basaha ang Juan 5:28, 29.

5. Unsay ginatudlo kanato sa paglaom sa pagkabanhaw bahin kang Jehova?

Aduna unyay pagkabanhaw kay gipadala sa Diyos ang iyang Anak aron mamatay alang kanato. Busa ang pagkabanhaw nagtudlo kanato bahin sa gugma ug dili-takos nga kalulot ni Jehova. Sa dihang mabanhaw ang mga patay, kinsa gyod ang gusto nimong makita?—Basaha ang Juan 3:16; Roma 6:23.