1. Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Nganong maayo kaayong Hari si Jesus?—MARCOS 1:40-42.

Ang Gingharian sa Diyos maoy langitnong gobyerno. Pulihan niini ang tanang gobyerno ug ipatuman ang kabubut-on sa Diyos sa langit ug sa yuta. Ang paggamit sa Diyos sa iyang Gingharian niining paagiha maayo gayong balita. Ang Gingharian sa Diyos hapit nang magtagbaw sa panginahanglan sa tawo alang sa maayong gobyerno. Kini maghiusa sa tanang molupyo sa yuta.—Basaha ang Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10; 24:14.

Ang gingharian duna gayoy hari. Gitudlo ni Jehova ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, ingong Hari sa Iyang Gingharian.—Basaha ang Pinadayag 11:15.

2. Nganong si Jesus maayo kaayong Hari?

Ang Anak sa Diyos maayo kaayong Hari kay siya maluloton ug matarong. (Mateo 11:28-30) Siya usab gamhanan nga makatabang sa mga tawo kay siya magmando sa yuta gikan sa langit. Pagkabanhaw ni Jesus, mikayab siya sa langit ug milingkod sa tuong kamot ni Jehova samtang nagpaabot. (Hebreohanon 10:12, 13) Sa kataposan, gihatagan siyag gahom sa Diyos aron maghari.—Basaha ang Daniel 7:13, 14.

3. Kinsay magmando uban ni Jesus?

Ang grupong gitawag ug “mga balaan” magmando uban ni Jesus sa langit. (Daniel 7:27) Ang matinumanong mga apostoles ni Jesus ang unang gipiling mga balaan. Hangtod karon, si Jehova nagpilig matinumanong mga lalaki ug babaye ingong mga balaan. Sama kang Jesus, sila banhawon ingong mga espiritu.—Basaha ang Juan 14:1-3; 1 Corinto 15:42-44.

 Pilay moadto sa langit? Gitawag sila ni Jesus ug “gamayng panon.” (Lucas 12:32) Silang tanan maoy 144,000. Mandoan nila ang yuta uban ni Jesus.—Basaha ang Pinadayag 14:1.

4. Unsay nahitabo pagsugod ug hari ni Jesus?

Ang Gingharian sa Diyos nagsugod pagmando sa 1914. * Ang unang gibuhat ni Jesus ingong Hari mao ang pagtambog kang Satanas ug iyang mga demonyo nganhi sa yuta. Si Satanas nasuko kaayo ug nagpahinabog kasamok sa tibuok yuta. (Pinadayag 12:7-10, 12) Sukad niadto, misamot ang kaalaotan sa mga tawo. Ang mga gubat, gutom, epidemya, ug linog maoy bahin sa “ilhanan” nga ang Gingharian hapit nang magmando sa yuta.—Basaha ang Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. Unsay malampos sa Gingharian sa Diyos?

Pinaagi sa tibuok yutang pagsangyaw, ang Gingharian sa Diyos nagtigom na sa dakong panon sa katawhan gikan sa tanang kanasoran. Minilyong maaghop nga tawo nahimong mga sakop ni Jesus. Ang Gingharian sa Diyos manalipod kanila sa dihang kini maglaglag sa presenteng daotang sistema sa mga butang sa yuta. Busa ang tanan nga buot makabenepisyo sa Gingharian sa Diyos angayng makakat-on nga magmasinugtanon kang Jesus.—Basaha ang Pinadayag 7:9, 14, 16, 17.

Sulod sa 1,000 ka tuig, tumanon sa Gingharian ang orihinal nga katuyoan sa Diyos sa katawhan. Ang tibuok yuta maparaiso. Sa kataposan, itugyan ni Jesus ang Gingharian ngadto sa iyang Amahan. (1 Corinto 15:24-26) Duna bay gusto nimong sultihan bahin sa Gingharian sa Diyos?—Basaha ang Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Alang sa detalye sa tagna sa Bibliya bahin sa 1914, tan-awa ang panid 215-218 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?