Kon mga tawo ang nagsulat sa Bibliya, nganong gitawag man ni ug “pulong sa Diyos”? (1 Tesalonica 2:13) Giunsa pagpahibalo sa Diyos ang mga tawo sa iyang mga hunahuna?