Ang Bibliya nag-ingon nga kini “pulong sa Diyos” ug nga ang Diyos “dili makabakak.” (1 Tesalonica 2:13; Tito 1:2) Tinuod ba kini, o ang Bibliya naundan lang ug tinumotumo nga mga estorya ug sugilanon?