Nepal

Togo

Britain

Ang among organisasyon nagpatik ug nanagtag ug minilyong kopya sa Bibliya ug ubang publikasyon kada tuig nga walay bayad. Nagtukod ug nagmentinar mig mga Kingdom Hall ug pasilidad sa sangang buhatan. Nagsuportar mig linibo ka Bethelite ug mga misyonaryo ug nagtaganag hinabang panahon sa kalamidad. Busa, mangutana ka tingali, ‘Asa gikan ang pondo alang niining tanan?’

Libre mig mga serbisyo, walay ikapulo o pagpangolekta. Bisag dako ang gasto sa among buluhatong pag-ebanghelyo, dili mi mangayog kuwarta. Kapig usa ka gatos ka tuig kanhi, ang ikaduhang gula sa magasing Watchtower nag-ingon nga kami nagtuo nga si Jehova ang nagsuportar kanamo ug “dili gayod magpakilimos ni mangayog pinansiyal nga tabang gikan sa mga tawo”—ug kana gayoy nahitabo!—Mateo 10:8.

Ang among buluhaton gisuportahag boluntaryong mga amot. Gipabilhan sa daghan ang among buluhaton sa pagtudlog Bibliya ug nagdonar silag salapi alang niini. Ang mga Saksi mismo malipayong naghatag sa ilang panahon, kusog, salapi, ug ubang kahinguhaan sa pagtuman sa kabubut-on sa Diyos sa yuta. (1 Cronicas 29:9) Sa Kingdom Hall ug sa among mga asembliya ug mga kombensiyon, may mga kahon nga kahulogag amot niadtong gustong moamot. Puwede sab mohatag ug donasyon pinaagi sa among website nga jw.org/ceb. Ang mga amot sagad naggikan sa mga dili adunahan, sama sa kabos nga babayeng balo nga gihisgotan ni Jesus kinsa mihulog ug duha ka gagmayng sensilyo sa panudlanag bahandi sa templo. (Lucas 21:1-4) Busa, si bisan kinsa regular nga ‘makagahin’ ug salapi nga iamot “sumala sa iyang gihukom diha sa iyang kasingkasing.”—1 Corinto 16:2; 2 Corinto 9:7.

Kombinsido mi nga si Jehova padayong magpalihok sa kasingkasing niadtong gustong ‘mopasidungog kaniya pinaagi sa ilang bililhong mga butang’ sa pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian aron matuman ang iyang kabubut-on.—Proverbio 3:9.

  • Nganong ang among organisasyon lahi sa ubang relihiyon?

  • Sa unsang paagi gigamit ang boluntaryong mga amot?