Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

Nakita mo ba sa mga hulagway niini nga brosyur nga desenteg besti ang mga Saksi ni Jehova inigtambong nila sa tigom? Nganong hatagan namog pagtagad ang among pamesti ug pamostura?

Pagpakita kini sa among pagtahod sa Diyos. Tinuod, dili panggawas nga panagway ang ginatan-aw sa Diyos. (1 Samuel 16:7) Apan sa motambong mig tigom aron simbahon siya, gusto namong ipakita nga among gitahod ang Diyos ug ang among isigkamagtutuo. Kon moatubang tag huwes sa korte, tinoon gayod nato nga ang atong hitsura nagpakitag pagtahod sa iyang posisyon. Sa susama, ang among pamesti diha sa tigom magpaila nga among gitahod ang “Maghuhukom sa tibuok yuta,” si Jehova nga Diyos, ug ang among dapit sa pagsimba.—Genesis 18:25.

Duna mi taas nga sukdanan. Ang Bibliya nagdasig sa mga Kristohanon nga mamesti “uban ang pagkamakasaranganon ug maayong panghunahuna.” (1 Timoteo 2:9, 10) Ang pagbesti nga ‘makasaranganon’ nagpasabot sa paglikay sa besti nga lagmit makadanig pagtagad, kanang mapagawalon, seksi, o nagladlad sa lawas. Ang “maayong panghunahuna” makatabang namo sa pagpilig presentable nga besti, dili lago o naghinobrag estilo. Wala ni magpasabot nga dili na mi makapilig besti nga gusto namo. Ang presentable ug desente nga hitsura “makadayandayan sa pagtulon-an sa atong Manluluwas” ug “maghimaya sa Diyos.” (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12) Ang among desenteng pamesti sa tigom makahatag ug maayong impresyon sa uban bahin sa pagsimba kang Jehova.

Ayawg kaulaw sa pagtambong sa Kingdom Hall bisag wala kay pormal nga besti. Dili kinahanglang mahalon ang atong besti, basta kini haom, hinlo, ug presentable.

  • Unsa ka hinungdanon ang pamesti sa dihang kita magsimba sa Diyos?

  • Unsang mga prinsipyo ang atong sundon bahin sa pamesti ug pamostura?