Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 13

Sundoga si Jesus sa Pagsukol sa Tentasyon

Sundoga si Jesus sa Pagsukol sa Tentasyon

MATEO 4:1-11 MARCOS 1:12, 13 LUCAS 4:1-13

  • GITENTAL NI SATANAS SI JESUS

Pagkahumag bawtismo ni Juan kang Jesus, gidala si Jesus sa espiritu sa Diyos ngadto sa kamingawan sa Judea. Daghan kaayo siyag angayng pamalandongon. Dihang gibawtismohan siya, “ang langit nabuksan.” (Mateo 3:16) Busa iya nang nahinumdoman ang mga butang nga iyang nakat-onan ug gihimo sa langit. Maong daghan siyag angayng pamalandongon!

Didto si Jesus sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Wala siya mokaon nianang mga panahona. Dayon, dihang gigutom na kaayo, gitental siya ni Satanas nga Yawa ug giingnan: “Kon ikaw anak sa Diyos, himoang mga tinapay kining mga bato.” (Mateo 4:3) Nasayod si Jesus nga dili maayong gamiton ang iyang gahom para sa iyang kaugalingon, maong wala siya magpatental.

Wala mosurender ang Yawa. Misulay siyag laing paagi. Iyang gihagit si Jesus nga moambak gikan sa kinaibabwang bahin sa templo. Pero wala magpatental si Jesus. Gikutlo ni Jesus ang Kasulatan aron ipakita nga sayop gayod nga sulayan ang Diyos nianang paagiha.

Dayon, sa ikatulong higayon, gipakita sa Yawa kang Jesus ang “tanang gingharian sa kalibotan ug ang himaya niini” ug miingon: “Kining tanan akong ihatag kanimo kon mohapa ka ug mosimba kanako.” Wala gihapon magpatental si Jesus ug miingon: “Pahawa, Satanas!” (Mateo 4:8-10) Wala siya magpadaog sa tentasyon kay nahibalo siya nga si Jehova lang ang angayng simbahon. Nagmatinumanon gayod siya sa Diyos.

Duna tay makat-onan niini nga mga tentasyon ug sa paagi ni Jesus sa pagsukol niana. Tinuod to nga mga tentasyon, nga nagpakitang ang Yawa dili lang usa ka daotang kinaiya sumala sa giingon sa ubang tawo. Tinuod ang Yawa, pero dili nato siya makita. Gipakita sab niini nga asoy nga ang gobyerno sa tawo gipanag-iya ug gikontrolar sa Yawa. Kon dili ni iyaha, dili unta niya tentalon si Kristo pinaagi sa pagtanyag nianang mga butanga.

Miingon sab ang Yawa nga ihatag niya ang tanang gingharian sa kalibotan kon mohimo si Jesus ug usa ka buhat sa pagsimba kaniya. Gusto sab tang tentalon sa Yawa nianang paagiha, tingali pinaagi sa pagtanyag ug mga oportunidad nga madato, mahimong impluwensiyado, o mosikat. Maayo gyong sundon nato si Jesus pinaagi sa pagpabiling matinumanon sa Diyos sa bisan unsang tentasyon! Pero hinumdomi nga ang Yawa mibiya kang Jesus ug “naghulat ug laing nahiangayng panahon.” (Lucas 4:13) Mao sab nay iyang himoon kanato, busa dili ta angayng magkompiyansa.

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Kon Unsaon Pagsukol sa Tentasyon

Kon makasukol ka sa tentasyon, ikaw tinuod nga lalaki o babaye. Unom ka paagi nga makatabang nimo sa pagpalig-on sa imong desisyon ug nga malikayan ang tensiyon nga resulta sa pagpadala sa tentasyon.