Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 17

Gitudloan Niya si Nicodemo Panahon sa Kagabhion

Gitudloan Niya si Nicodemo Panahon sa Kagabhion

JUAN 2:23–3:21

  • NAKIG-ESTORYA SI JESUS KANG NICODEMO

  • KON UNSAY IPASABOT SA “IPANGANAK PAG-USAB”

Samtang didto si Jesus sa Jerusalem alang sa Paskuwa sa 30 C.E., naghimo siyag mga milagro. Tungod niini, daghan ang mituo niya. Mibilib si Nicodemo, nga Pariseo ug membro sa hataas nga korte sa mga Hudiyo nga gitawag ug Sanhedrin. Gusto niya nga makakat-og dugang. Busa miadto siya kang Jesus panahon sa kagabhion kay lagmit nahadlok nga madaot ang iyang reputasyon kon makit-an siya sa ubang lider sa mga Hudiyo.

Si Nicodemo miingon: “Rabbi, nahibalo mi nga magtutudlo ka nga pinadala sa Diyos, kay walay tawong makahimo niining mga milagro nga imong ginahimo gawas kon ang Diyos nagauban kaniya.” Sa pagtubag, giingnan ni Jesus si Nicodemo nga ang usa ka tawo kinahanglang “ipanganak pag-usab” aron makasulod sa Gingharian sa Diyos.—Juan 3:2, 3.

Pero, sa unsang paagi ipanganak pag-usab ang usa ka tawo? “Makasulod ba siya sa tagoangkan sa iyang inahan ug ipanganak pag-usab?” nangutana si Nicodemo.—Juan 3:4.

Dili kana ang ipasabot sa ipanganak pag-usab. Si Jesus mitubag: “Ang usa dili makasulod sa Gingharian sa Diyos gawas kon siya ipanganak sa tubig ug sa espiritu.” (Juan 3:5) Dihang si Jesus gibawtismohan ug gikunsaran sa balaang espiritu, siya gipanganak “sa tubig ug sa espiritu.” Nianang higayona, dihay tingog gikan sa langit nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan.” (Mateo 3:16, 17) Pinaagi niini, gipahayag sa Diyos nga si Jesus gipanganak pag-usab ingong iyang espirituwal nga anak nga may paglaom nga makasulod sa Gingharian sa langit. Sa ulahi, sa Pentekostes 33 C.E., ang ubang nabawtismohan gidihogan sa balaang espiritu, maong sila pod gipanganak pag-usab ingong espirituwal nga mga anak sa Diyos.—Buhat 2:1-4.

Nalisdan si Nicodemo sa pagsabot sa gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian. Busa naghatag si Jesus ug dugang impormasyon bahin sa iyang talagsaong papel ingong tawhanong Anak sa Diyos. Siya miingon: “Sama nga giisa ni Moises ang halas didto sa kamingawan, kinahanglang iisa usab ang Anak sa tawo aron ang tanan nga nagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”—Juan 3:14, 15.

Kaniadto, ang mga Israelinhon nga gipaak sa makamatay nga mga halas kinahanglang motan-aw sa tumbagang halas aron mabuhi. (Numeros 21:9) Ang tanang tawo usab kinahanglang magpakitag pagtuo sa Anak sa Diyos aron maluwas sa kamatayon ug mabuhi sa walay kataposan. Aron ipasiugda ang gugma ni Jehova, giingnan ni Jesus si Nicodemo: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan mao nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak aron ang tanan nga magpakitag pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:16) Busa dinhi sa Jerusalem, mga unom ka bulan human magsugod ang ministeryo ni Jesus, iyang gipahibalo nga siya ang dalan padulong sa kaluwasan.

Si Jesus miingon kang Nicodemo: “Gipadala sa Diyos ang iyang Anak sa kalibotan, dili aron hukman niya ang kalibotan.” Sa ato pa, wala siya ipadala aron hukman ang tanang tawo sa kalaglagan. Sama sa giingon ni Jesus, siya gipadala “aron luwason ang kalibotan pinaagi kaniya.”—Juan 3:17.

Si Nicodemo miadto kang Jesus panahon sa kagabhion tungod sa kahadlok. Busa makapainteres nga gitapos ni Jesus ang ilang pag-estoryahanay pinaagi sa pag-ingon: “Karon kini ang basehanan sa paghukom: Ang kahayag [nga mao si Jesus pinaagi sa iyang kinabuhi ug mga gitudlo] mianhi sa kalibotan apan ang mga tawo nahigugma sa kangitngit  inay sa kahayag, kay ang ilang mga buhat daotan. Kay kadtong naghimog ngil-ad nga mga butang nagdumot sa kahayag ug dili moduol sa kahayag aron ang iyang mga buhat dili mabadlong. Apan kadtong naghimog matarong moduol sa kahayag aron ang iyang mga buhat mapadayag nga nahiuyon sa kabubut-on sa Diyos.”—Juan 3:19-21.

Kinahanglang palandongon karon ni Nicodemo, nga Pariseo ug magtutudlo sa Israel, ang iyang nadungog bahin sa papel ni Jesus sa katuyoan sa Diyos.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Unsay Nahimo sa Diyos Alang Kanimo?

Ang prinsipyo sa Diyos nga kinabuhi alang sa kinabuhi makatabang kanato nga masabtan kon nganong ‘gihatag sa Diyos ang iyang bugtong nga Anak.’

ANG BANTAYANANG TORRE

Ang Kamatayon ug Pagkabanhaw ni Jesus—Kon Unsay Kaayohan Niini Alang Kanimo

Gipatin-aw sa unom ka kamatuoran sa Bibliya kon sa unsang paagi ang kamatayon sa usa ka tawo makahatag ug kinabuhi sa daghan.