Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 18

Midaghan ang Tinun-an ni Jesus, Mikunhod Kang Juan

Midaghan ang Tinun-an ni Jesus, Mikunhod Kang Juan

MATEO 4:12 MARCOS 6:17-20 LUCAS 3:19, 20 JUAN 3:22–4:3

  • NAMAWTISMO ANG MGA TINUN-AN NI JESUS

  • GIPRISO SI JUAN NGA TIGBAWTISMO

Human sa pagsaulog sa Paskuwa sa 30 C.E., si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa Jerusalem. Pero wala sila moderetsog uli sa ilang pinuy-anan sa Galilea. Miadto sila sa Judea, diin daghan silag gibawtismohan. Mga usa ka tuig na pod nga gihimo kini ni Juan nga Tigbawtismo, ug kauban gihapon niya ang pipila sa iyang mga tinun-an, lagmit didto sa walog sa Suba sa Jordan.

Dili si Jesus ang aktuwal nga namawtismo—iya kining gisalig sa iyang mga tinun-an. Niining panahona sa ministeryo ni Jesus, siya ug si Juan nagtudlo sa mahinulsolong mga Hudiyo nga nakasala sa pakigsaad sa Balaod sa Diyos.—Buhat 19:4.

Pero nasina ang mga tinun-an ni Juan, nga nagreklamo bahin kang Jesus kay “namawtismo siya ug ang tanang tawo nangadto kaniya.” (Juan 3:26) Pero wala masina si Juan. Nalipay siya sa mga nahimo ni Jesus ug gusto niyang malipay sab ang iyang mga tinun-an. Gipahinumdoman sila ni Juan: “Kamo mismo nagpamatuod nga ako miingon, ‘Dili ako ang Kristo, apan ako gipadala una kaniya.’” Gipatin-aw niya kini sa paagi nga masabtan sa tanan: “Ang pangasaw-onon iya sa pamanhonon. Apan dihang ang higala sa pamanhonon magtindog duol kaniya ug makadungog sa iyang tingog, siya malipay pag-ayo. Busa ang akong kalipay nabug-os.”—Juan 3:28, 29.

Sama sa higala sa pamanhonon, si Juan nalipay sa pagpailaila sa iyang mga tinun-an kang Jesus pipila ka bulan ang milabay. Ang uban nila misunod kang Jesus ug sa ulahi gidihogan sa balaang espiritu. Gusto sab ni Juan nga ang iyang presenteng mga tinun-an mosunod kang Jesus. Gani, ang papel ni Juan mao ang pag-andam sa dalan alang sa ministeryo ni Kristo. Si Juan mipatin-aw: “Siya magpadayon sa pagtubo, apan ako magpadayon sa pagkunhod.”—Juan 3:30.

Sa ulahi, ang laing Juan, nga usa sa unang mga tinun-an ni Jesus, misulat bahin sa gigikanan ni Jesus ug sa iyang importanteng papel sa kaluwasan sa mga tawo: “Siya nga gikan sa itaas maoy labaw sa tanan. . . . Ang Amahan nahigugma sa Anak ug Iyang gitugyan kaniya ang tanang butang. Siya nga magpakitag pagtuo sa Anak makabaton ug kinabuhing walay kataposan; siya nga mosupak sa Anak dili makabaton ug kinabuhi kondili makaangkon sa kapungot sa Diyos.” (Juan 3:31, 35, 36) Kinahanglang masayran sa mga tawo kining importanteng kamatuoran!

Wala madugay human hisgoti ni Juan nga Tigbawtismo nga hapit nang matapos ang iyang papel ug buluhaton, siya napriso. Gipadakop siya ni Haring Herodes kay iyang giyagyag ang pagpangilog ni Herodes ug asawa. Gipangasawa ni Herodes si Herodias, ang asawa sa iyang igsoong si Felipe. Pagkadungog ni Jesus nga giaresto si Juan, siya ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa Judea ug miadto sa Galilea.—Mateo 4:12; Marcos 1:14.