Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 12

Gibawtismohan si Jesus

Gibawtismohan si Jesus

MATEO 3:13-17 MARCOS 1:9-11 LUCAS 3:21, 22 JUAN 1:32-34

  • SI JESUS GIBAWTISMOHAN UG GIDIHOGAN

  • GISULTI NI JEHOVA NGA SI JESUS IYANG ANAK

Mga unom ka bulan sukad gisugdan ni Juan nga Tigbawtismo ang iyang pagsangyaw, si Jesus nga mga 30 anyos na miadto kaniya sa Suba sa Jordan. Ngano man? Dili lang aron mobisita kang Juan o mangomosta sa iyang buluhaton. Miadto si Jesus aron magpabawtismo kang Juan.

Siyempre, mibalibad si Juan: “Mianhi ba ka aron magpabawtismo nako? Ako hinuon ang angay nimong bawtismohan.” (Mateo 3:14) Nahibalo si Juan nga si Jesus ang bugtong Anak sa Diyos. Hinumdomi nga samtang naa pa siya sa tiyan sa iyang inahan, si Juan misikad sa kalipay dihang si Maria, nga nagmabdos kang Jesus, mibisita kang Elisabet. Seguradong gisultihan siya sa iyang inahan bahin niini. Lagmit nasayran sab niya ang gisulti sa anghel bahin sa pagkatawo ni Jesus ug bahin sa mga anghel nga nagpakita sa mga magbalantay sa gabii nga gipanganak si Jesus.

Nahibalo si Juan nga ang iyang pagbawtismo maoy para sa mga mahinulsolon sa ilang sala. Pero si Jesus walay sala. Bisag mibalibad si Juan, miinsistir si Jesus: “Ayaw kog pugngi, kay nianang paagiha atong matuman kon unsay kabubut-on sa Diyos.”—Mateo 3:15.

Nganong kinahanglang magpabawtismo si Jesus? Dili kini simbolo sa paghinulsol sa mga sala kondili pagpakita nga siya andam sa pagbuhat sa kabubut-on sa iyang Amahan. (Hebreohanon 10:5-7) Panday si Jesus, pero karon na ang panahon nga sugdan niya ang ministeryo nga gisugo sa iyang langitnong Amahan. Naghunahuna kaha si Juan nga dunay talagsaong mahitabo inigbawtismo niya kang Jesus?

Sa ulahi, si Juan miingon: “Ang Usa nga nagpadala kanako sa pagpamawtismo sa tubig miingon kanako: ‘Dihang makita nimo nga ang usa ka tawo kunsaran sa espiritu ug kini magpabilin kaniya, mahibalo ka nga siya ang magbawtismo pinaagi sa balaang espiritu.’” (Juan 1:33) Busa nagdahom si Juan nga ang espiritu sa Diyos mokunsad sa tawo nga iyang bawtismohan. Maong paghaw-as ni Jesus sa tubig, wala na matingala si Juan nga iyang nakita si Jesus nga gikunsaran sa “espiritu sa Diyos nga nanaog samag salampati.”—Mateo 3:16.

Pero dili lang kay kana ang nahitabo. Pagbawtismo kang Jesus, “ang langit nabuksan.” Unsay ipasabot niini? Lagmit nagpasabot ni nga  nianang higayona, nahinumdoman ni Jesus ang iyang kinabuhi sa didto pa siya sa langit ingong espiritung anak ni Jehova. Nahinumdom sab siya sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Diyos kaniya sa wala pa siya moanhi sa yuta.

Dugang pa, pagbawtismo kang Jesus, dunay tingog sa langit nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan.” (Mateo 3:17) Kang kinsa tong tingog? Imposible nga kang Jesus to, kay tapad man silang Juan. Tingog to sa Diyos. Klaro nga si Jesus Anak sa Diyos; dili siya ang Diyos.

Matikdi nga sa dinhi pa si Jesus sa yuta, siya maoy tawhanong anak sa Diyos sama sa unang tawo nga si Adan. Human iasoy ang bawtismo ni Jesus, ang tinun-ang si Lucas misulat: “Mga 30 anyos si Jesus dihang gisugdan niya ang iyang ministeryo, ug sumala sa gituohan sa mga tawo, siya anak ni Jose, nga anak ni Heli, . . . nga anak ni David, . . . nga anak ni Abraham, . . . nga anak ni Noe, . . . nga anak ni Adan, nga anak sa Diyos.”—Lucas 3:23-38.

Si Adan tawhanong “anak sa Diyos,” mao usab si Jesus. Sa iyang bawtismo, nasabtan ni Jesus nga siya Anak sa Diyos nga mahimo unyang espiritu sa langit. Busa dunay katungod si Jesus nga magtudlo sa mga tawo bahin sa kamatuoran nga gikan sa Diyos ug maggiya nila sa dalan sa kinabuhi. Gisugdan ni Jesus ang pagkinabuhi nga motultol sa paghalad niya sa iyang tawhanong kinabuhi para sa makasasalang katawhan.