Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 94

Duha ka Importanteng Butang—Pag-ampo ug Pagpaubos

Duha ka Importanteng Butang—Pag-ampo ug Pagpaubos

LUCAS 18:1-14

  • ILUSTRASYON BAHIN SA BABAYENG BALO NGA NAGSIGEG HANGYO

  • ANG PARISEO UG ANG MANININGIL UG BUHIS

Human na maghisgot si Jesus ug ilustrasyon bahin sa pag-ampo kanunay. (Lucas 11:5-13) Lagmit naa na siya karon sa Samaria o Galilea, ug gipasiugda na sab niya ang kahinungdanon sa pag-ampo kanunay pinaagig laing ilustrasyon:

“Sa usa ka siyudad, dihay maghuhukom nga walay kahadlok sa Diyos ug pagtagad sa mga tawo. Nianang siyudara usab may babayeng balo nga nagsigeg adto kaniya, nga nag-ingon, ‘Palihog hatagi kog hustisya batok sa akong kaaway sa korte.’ Sulod sa taas nga panahon, wala niya tabangi ang babaye. Apan sa ulahi siya naghunahuna, ‘Bisag wala koy kahadlok sa Diyos o pagtagad sa mga tawo, hatagan nako siyag hustisya aron dili na siya magbalikbalik sa pagsamok kanako, kay napul-an na ko sa iyang pagsigeg hangyo.’”—Lucas 18:2-5.

Sa pagpadapat niini, si Jesus miingon: “Namatikdan ba ninyo ang giingon sa maghuhukom, bisag dili siya matarong? Nan, labaw nang hatagan sa Diyos ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuaw kaniya adlaw ug gabii, bisan pag daw nalangan siya kay siya nagmapailobon kanila.” (Lucas 18:6, 7) Unsay gipakita ni Jesus bahin sa iyang Amahan?

Si Jesus wala magpasabot nga si Jehova nga Diyos pareho sa dili matarong nga maghuhukom. Lahi ang iyang punto nga gipasabot: Kon ang dili matarong nga maghuhukom maminaw sa walay hunong nga paghangyo, ang Diyos seguradong magbuhat sab niana. Matarong ug buotan ang Diyos, ug tubagon niya ang iyang katawhan kon sila mag-ampo kanunay. Makita nato kana sa sunod nga giingon ni Jesus: “Sultihan ko kamo, ipatuman dayon [sa Diyos] ang hustisya kanila.”—Lucas 18:8.

Kasagaran, dili patas ang pagtratar sa pobre ug dato. Pero dili ingon ana ang Diyos. Sa hustong panahon, siya magpahamtang ug silot sa mga daotan ug maghatag ug kinabuhing walay kataposan sa iyang mga alagad.

Kinsa ang may pagtuo nga sama sa babayeng balo? Unsa ka daghan ang tinuod nga nagtuo nga ang Diyos ‘magpatuman dayon sa hustisya’? Si Jesus bag-o lang nagpasiugda nga kinahanglang mag-ampo kanunay. Dayon, aron ipasiugda ang pagtuo sa gahom sa pag-ampo, si Jesus nangutana: “Inig-abot sa Anak sa tawo, makakaplag ba gayod siyag sama niini nga pagtuo sa yuta?” (Lucas 18:8) Iyang gipakita dinhi nga gamay lang ang magpakitag ingon ana nga pagtuo dihang moabot ang Kristo.

Gibati sa pipila nga naminaw kang Jesus nga lig-on na ang ilang pagtuo. Para nila matarong na sila, pero gitamay nila ang uban. Sila ang gitumong ni Jesus sa sunod nga ilustrasyon:

“Duha ka tawo ang miadto sa templo aron mag-ampo, ang usa Pariseo ug ang lain maniningil ug buhis. Ang Pariseo mitindog ug nag-ampo niining mga butanga, ‘Oh Diyos, nagpasalamat ko kanimo nga dili ko sama sa ubang tawo—mga mangingilkil, dili matarong, mananapaw—o niining maniningil ug buhis. Kaduha ko magpuasa sa usa ka semana ug nagahatag kog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatonan.’”—Lucas 18:10-12.

Ilado ang mga Pariseo sa ilang pagpakamatarong sa kaugalingon. Ilang gihimo kini aron mobilib  ang uban. Ang Lunes ug Huwebes ilang gihimo nga adlaw sa ilang pagpuasa, panahon nga daghag tawo ang merkado ug daghan ang makakita nila. Ug wala silay palta sa paghatag sa ikapulo bisan sa gagmayng utanon. (Lucas 11:42) Sa miaging pipila ka bulan, ilang gisaway ang ordinaryong mga tawo: “Kining mga tawhana nga wala mahibalo sa Balaod [sa panglantaw sa mga Pariseo] maoy tinunglo nga katawhan.”—Juan 7:49.

Gipadayon ni Jesus ang iyang ilustrasyon: “Apan ang maniningil ug buhis nga nagtindog sa layo dili gani makaako sa paghangad sa langit, apan nagpamukpok sa iyang dughan, nga nag-ingon, ‘Oh Diyos, kaluy-i intawon ko, nga usa ka makasasala.’” Ang maniningil ug buhis mapaubsanong midawat sa iyang kakulangan, busa si Jesus miingon: “Sultihan ko kamo, kining tawhana mipauli sa iyang balay ug giisip nga mas matarong kay sa Pariseo. Kay si bisan kinsa nga magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, apan siya nga magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.”—Lucas 18:13, 14.

Giklaro ni Jesus dinhi nga kinahanglan ang pagpaubos. Hinungdanon kini nga tambag alang sa iyang mga tinun-an kay sila nagdako sa lugar diin gipakaimportante sa garbosong mga Pariseo ang posisyon ug ranggo. Kini sab hinungdanon nga tambag alang sa tanang sumusunod ni Jesus.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Dunggon ba sa Diyos ang Tanang Pag-ampo?

Nganong may mga pag-ampo nga dili makapahimuot sa Diyos? Unsay atong buhaton aron dunggon sa Diyos?

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Nganong Wala Dungga sa Diyos ang Ubang Pag-ampo?

Sayra kon unsang matanga sa pag-ampo ang dili dunggon sa Diyos ug unsang matanga sa mga tawo ang dili pamatian sa Diyos.