Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 95

Nagtudlo Bahin sa Diborsiyo ug Paghigugma sa mga Bata

Nagtudlo Bahin sa Diborsiyo ug Paghigugma sa mga Bata

MATEO 19:1-15 MARCOS 10:1-16 LUCAS 18:15-17

  • GISULTI NI JESUS ANG PANGLANTAW SA DIYOS BAHIN SA DIBORSIYO

  • GASA ANG DILI PAGMINYO

  • KINAHANGLANG SAMA TA SA MGA BATA

Gikan sa Galilea, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mitabok sa Suba sa Jordan paingon sa habagatan, agi sa Perea. Didto sa Perea, iyang gisulti sa mga Pariseo ang sukdanan sa Diyos bahin sa diborsiyo. (Lucas 16:18) Karon ang mga Pariseo naghisgot na pod niana aron sulayan si Jesus.

Si Moises misulat nga puwedeng diborsiyohan ang babaye kon dunay makaplagang “malaw-ay” diha kaniya. (Deuteronomio 24:1) Lainlain ang opinyon kon unsay puwedeng basehan sa diborsiyo. Ang uban nagtuo nga puwede bisan ang ginagmayng isyu. Busa nangutana ang mga Pariseo: “Gitugot ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsiyo sa iyang asawa sa bisan unsang pasikaranan?”—Mateo 19:3.

Imbes modapig sa opinyon sa tawo, si Jesus naghisgot sa kahikayan sa Diyos bahin sa kaminyoon. “Wala ba ninyo mabasa nga siya nga naglalang kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye ug miingon: ‘Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod’? Sa ato pa, dili na sila duha, kondili usa ka unod. Busa kon unsay gihiusa sa Diyos dili angayng bulagon sa tawo.” (Mateo 19:4-6) Dihang gihiusa sa Diyos si Adan ug Eva sa kaminyoon, wala siya moingon nga puwede silang magbulag.

Gikuwestiyon sa mga Pariseo ang giingon ni Jesus. Sila nangutana: “Nan, nganong nagsugo man si Moises nga maghatag ug dokumento sa pagdiborsiyo aron makadiborsiyo sa asawa?” (Mateo 19:7) Mitubag si Jesus: “Tungod sa katig-a sa inyong kasingkasing, si Moises nagtugot kaninyo sa pagdiborsiyo sa inyong mga asawa, apan dili ingon niana ang kahimtang sa sinugdan.” (Mateo 19:8) Ang “sinugdan” dinhi wala magtumong sa panahon ni Moises kondili sa dihang gimugna sa Diyos ang kaminyoon didto sa Eden.

Dayon gisulti ni Jesus ang importanteng kamatuoran: “Sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa seksuwal nga imoralidad [Grego, por·neiʹa], ug magminyog lain nakapanapaw.” (Mateo 19:9) Busa sumala sa Kasulatan, ang seksuwal nga imoralidad mao ray basehanan sa diborsiyo.

Tungod niini, ang mga tinun-an miingon: “Kon ingon niana ang kaminyoon, mas maayong dili na lang magminyo.” (Mateo 19:10) Klaro nga kinahanglang isipon sa nagplanong magminyo nga permanente kini!

Bahin sa mga wala magminyo, si Jesus miingon nga may mga natawong eunuko kay dunay depekto, ug dili makahimo sa pagpakigsekso. Ang uban nahimong eunuko kay gikapon. Ang uban sab nagpugong sa ilang seksuwal nga tinguha aron mas makapokus sa mga buluhaton sa Gingharian. Si Jesus nagdasig sa mga naminaw: “Kadtong makahimo [nga dili magminyo], maghimo niana.”—Mateo 19:12.

Dayon gidala sa mga tawo kang Jesus ang ilang mga bata. Pero gibadlong sa mga tinun-an ang mga tawo, kay dili tingali nila gustong madisturbo si Jesus. Pagkakita niini, si Jesus nasuko ug gisultihan sila: “Pasagdi ang mga bata nga moduol nako. Ayaw silag pugngi, kay ang Gingharian sa Diyos alang niadtong sama kanila. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, si bisan kinsa nga dili modawat sa Gingharian sa Diyos sama sa pagkamadinawaton sa usa ka bata dili gayod makasulod niini.”—Marcos 10:14, 15; Lucas 18:15.

Kanindot nga leksiyon! Aron makasulod sa Gingharian sa Diyos, kinahanglang mapaubsanon ta ug sayon tudloan, samag mga bata. Klaro kaayo ang gugma ni Jesus sa mga bata kay iya silang gikugos ug gipanalanginan. Ingon pod niana ang iyang gugma sa tanang “modawat sa Gingharian sa Diyos sama sa usa ka bata.”—Lucas 18:17.