Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 83

Imbitasyon sa Pagpangaon—Kinsay Gidapit sa Diyos?

Imbitasyon sa Pagpangaon—Kinsay Gidapit sa Diyos?

LUCAS 14:7-24

  • LEKSIYON BAHIN SA PAGPAUBOS

  • GIDAPIT NGA MGA BISITA NAGPASUMANGIL

Human ayoha ni Jesus ang tawong nanghupong, nagpabilin pa gihapon siya sa balay sa Pariseo. Namatikdan ni Jesus nga ang ubang bisita nanglingkod sa puwesto nga para sa tinahod nga mga bisita, ug gigamit niya kining higayona aron tudloan ang mga tawo bahin sa pagpaubos.

Si Jesus miingon: “Kon may modapit nimo sa usa ka kombira sa kasal, ayawg lingkod sa labing dungganong dapit kay basig may laing dinapit nga mas inila kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyo moduol ug moingon kanimo, ‘Siyay palingkora dinhi.’ Unya mopahawa ka nga naulawan ug molingkod sa labing ubos nga dapit.”—Lucas 14:8, 9.

Si Jesus mipadayon: “Kon dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron dihang duolon ka sa nagdapit nimo siya moingon, ‘Higala, adto lingkod sa prominenteng dapit.’ Unya mapasidunggan ka atubangan sa tanang bisita.” Dili lang ni basta pagpakitag maayong pamatasan. Si Jesus nagpatin-aw: “Kay si bisan kinsa nga magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, ug siya nga magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.” (Lucas 14:10, 11) Siya nagdasig sa mga mamiminaw nga magmapaubsanon kanunay.

Dayon si Jesus nagtudlog lain pang leksiyon sa Pariseo nga nagdapit niya—kon unsaon nga mapalipay ang Diyos dihang mangimbitar ug pangaon. Siya miingon: “Kon maghikay kag paniudto o panihapon, ayawg dapita ang imong mga higala o mga igsoon o mga paryente o ang imong mga silingang dato. Kay basig ila sab kang dapiton ingong balos kanimo. Apan kon maghikay kag kombira, dapita ang mga kabos, bakol, buta, ug ubang baldado. Niana magmalipayon ka, kay wala man silay ikabalos nimo.”—Lucas 14:12-14.

Natural lang nga mangimbitar ug mga higala, paryente, o silingan alang sa pagpangaon, ug wala moingon si Jesus nga sayop kana. Pero iyang gipasiugda nga kadtong magtaganag pagkaon sa mga nanginahanglan, sama sa mga pobre, baldado, o buta, dagayang panalanginan. Giingnan ni Jesus ang Pariseo: “Ikaw pagabaslan unya sa pagkabanhaw sa mga matarong.” Miuyon ang usa sa mga bisita ug miingon: “Malipayon siya nga magakaon didto sa Gingharian sa Diyos.” (Lucas 14:15) Iyang gibati nga dako kining pribilehiyo. Pero dili tanan ang may ingon niana nga apresasyon, kay si Jesus miingon:

“Dihay tawo nga naghikay ug dakong panihapon, ug daghan ang iyang gidapit. . . . Gisugo niya ang iyang ulipon nga ingnon ang mga dinapit, ‘Dali na mo, kay andam na ang pagkaon.’ Apan silang tanan mibalibad. Ang una miingon, ‘Nakapalit kog uma ug kinahanglan nako ning adtoon ug tan-awon. Pasensiya na nga dili ko makaadto.’ Ang lain miingon, ‘Nakapalit kog lima ka paris nga baka ug ako una kining sulayan. Pasensiya na nga dili ko makaadto.’ Ang lain pa miingon, ‘Bag-o ra kong naminyo mao nga dili ko makaadto.’”—Lucas 14:16-20.

Mabaw ra kaayo ang ilang mga rason. Kasagaran, ang tawo magsusi daan sa uma o hayop ayha paliton, busa dili siya angayng magdali sa pagsusi niinig otro. Ang ikatulong gidapit wala mangandam ug kasal. Human na ang iyang kasal, busa walay rason nga balibaran ang importanteng imbitasyon. Nasuko ang agalon pagkadungog sa ilang mga pasumangil. Busa iyang giingnan ang ulipon:

“Pagdali, adto sa lagpad nga kadalanan ug sa mga eskinita sa siyudad, ug dad-a dinhi ang mga kabos, buta, bakol, ug ubang baldado.” Gituman kana sa ulipon, pero bisan pa niana, naa gihapoy mga bakante. Busa giingnan siya sa agalon: “Adto sa mga karsada ug mga agianan, ug pugsa sila sa pag-anhi aron mapuno ang akong balay. Kay sultihan ko kamo, walay usa niadtong  akong gidapit ang makatilaw sa akong panihapon.”—Lucas 14:21-24.

Gipakita sa ilustrasyon ni Jesus kon giunsa ni Jehova nga Diyos pagdapit ang mga tawo pinaagi kang Jesu-Kristo aron mahimong bahin sa Gingharian sa mga langit. Ang mga Hudiyo, ilabina ang mga lider sa relihiyon, mao ang unang gidapit. Panahon sa ministeryo ni Jesus, kadaghanan nila mibalibad sa imbitasyon. Pero dili lang sila ang imbitado. Klarong gipakita ni Jesus nga sa umaabot dunay ikaduhang imbitasyon para sa ordinaryong mga Hudiyo ug mga kinabig. Human niana, dunay ikatulo ug kataposang imbitasyon para sa mga tawong giisip sa mga Hudiyo nga dili takos atubangan sa Diyos.—Buhat 10:28-48.

Ang gisulti ni Jesus nagpamatuod sa giingon sa usa sa mga bisita: “Malipayon siya nga magakaon didto sa Gingharian sa Diyos.”