Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 100

Ilustrasyon Bahin sa Napulo ka Mina

Ilustrasyon Bahin sa Napulo ka Mina

LUCAS 19:11-28

  • ILUSTRASYON NI JESUS BAHIN SA 10 KA MINA

Sa Jerusalem ang destinasyon ni Jesus, pero lagmit naa pa siya sa balay ni Zaqueo uban sa iyang mga tinun-an. Sila mituo nga ang “Gingharian sa Diyos” hapit nang matukod ug si Jesus ang maghari. (Lucas 19:11) Pero wala sila makasabot niini, sama nga wala pod sila makasabot kon nganong kinahanglang mamatay si Jesus. Busa siya miasoy ug ilustrasyon aron ilang masabtan nga dugay pang moabot ang Gingharian.

Siya miingon: “May usa ka halangdong tawo nga moadtoay sa layong dapit aron mahimong hari, ug unya siya mopauli.” (Lucas 19:12) Dugay kini nga biyahe. Klaro nga si Jesus ang “halangdong tawo” nga moadtoay sa “layong dapit,” ang langit, diin hatagan siya sa iyang Amahan ug gahom ingong hari.

Sa ilustrasyon, ayha milakaw ang “halangdong tawo,” gitawag niya ang 10 ka ulipon ug silang tanan gipanghatagag platang mina. Siya miingon: “Inegosyo kini hangtod sa akong pagbalik.” (Lucas 19:13) Ang literal nga platang mina dakog bili. Katumbas kini sa kapig tulo ka bulan nga suweldo sa mag-uuma.

Lagmit nakasabot dayon ang mga tinun-an nga pareho sila sa 10 ka ulipon sa ilustrasyon, kay sa nangagi gikomparar sila ni Jesus sa mga mag-aani. (Mateo 9:35-38) Siyempre, dili literal nga lugas ang ilang anihon kondili mag-ani silag dugang tinun-an nga maghari sa Gingharian sa Diyos. Gamiton sa mga tinun-an ang tanan nilang nabatonan sa pagpangitag dugang mga manununod sa Gingharian.

Unsa pay dugang gipakita ni Jesus sa ilustrasyon? Siya miingon nga ang mga tawo sa lungsod “nagdumot [sa halangdong tawo] ug nagpadalag mga embahador sa iyang giadtoan aron sa pag-ingon, ‘Dili namo gusto nga kining tawhana mahimo namong hari.’” (Lucas 19:14) Nahibalo ang mga tinun-an nga wala dawata sa mga Hudiyo si Jesus—gusto pa gani siyang patyon sa uban. Human sa iyang kamatayon ug pagsaka sa langit, gilutos sa mga Hudiyo ang iyang mga tinun-an. Klaro nga dili nila gusto si Jesus ingong ilang Hari.—Juan 19:15, 16; Buhat 4:13-18; 5:40.

Unsaon sa 10 ka ulipon ang ilang mina samtang naghulat nga “mahimong hari” ang “halangdong tawo” ug mobalik? Si Jesus miingon: “Dihang nahimo na siyang hari, siya mipauli. Dayon iyang gitawag ang mga ulipon nga gihatagan niyag kuwarta, aron susihon kon pilay ilang ganansiya sa pagnegosyo. Ang una miduol ug miingon, ‘Ginoo, ang imong mina miganansiya ug napulo ka mina.’ Siya miingon, ‘Dalayegon ang imong gibuhat, maayong ulipon! Kay kasaligan man ka bisan sa gamay kaayong butang, hatagan ko ikaw ug awtoridad sa napulo ka siyudad.’ Karon ang ikaduha miabot ug miingon, ‘Ginoo, ang imong mina miganansiya ug lima ka mina.’ Siya miingon usab kaniya, ‘Ikaw usab magdumala ug lima ka siyudad.’”—Lucas 19:15-19.

Kon nasabtan sa mga tinun-an nga pareho sila sa mga ulipon nga naggamit sa tanan nilang nabatonan sa paghimog mga tinun-an, sila makaseguro nga malipay si Jesus. Sila makasalig nga gantihan niya ang ilang maayong mga buhat. Nagkalainlain ang kahimtang sa mga tinun-an ni Jesus, dili pod managsama ang ilang mahimo. Pero pabilhan ug panalanginan ni Jesus, nga nahimo nang hari, ang ilang kinasingkasing nga paghimog mga tinun-an.—Mateo 28:19, 20.

Karon matikdi ang kataposang bahin sa ilustrasyon ni Jesus: “Apan ang laing ulipon miabot ug miingon, ‘Ginoo, ania ang imong mina. Gitagoan ko kini sa panapton. Nahadlok man god ko kay dili ka makiangayon nga tawo. Imong ginakuha ang kuwarta nga dili ikay nagdeposito, ug imong ginaani ang dili nimo pinugas.’ Siya miingon, ‘Hukman ko ikaw base sa imong gisulti, daotan nga ulipon. Nahibalo man kaha ka nga dili ko makiangayon, nga nagakuha sa dili nako hinagoan ug nagaani sa dili nako pinugas, nan nganong wala  man nimo ibutang sa bangko ang akong kuwarta? Aron sa akong pag-abot, makuha ko kini nga may tubo.’ Dayon giingnan niya kadtong mga nagtindog sa duol, ‘Kuhaa ang mina gikan kaniya ug ihatag kana sa ulipon nga may napulo ka mina.’”—Lucas 19:20-24.

Kay walay gihimo aron makaginansiya ang iyang agalon, ang ulipon nawad-an. Ang mga apostoles nagpaabot sa paghari ni Jesus sa Gingharian sa Diyos. Busa tungod sa giingon ni Jesus bahin sa kataposang ulipon, lagmit ilang nasabtan nga kon dili sila kugihan, dili sila makapanunod sa Gingharian.

Seguradong nagkugi ang mga tinun-an tungod sa gisulti ni Jesus. Dayon siya miingon: “Sultihan ko kamo, kadtong duna nay iya, dugangan pa. Apan kadtong walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya pagakuhaon.” Si Jesus midugang nga ang iyang mga kaaway, nga dili gustong maghari siya kanila, pagapatyon. Human niana, siya mipadayon sa iyang paglakaw paingon sa Jerusalem.—Lucas 19:26-28.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pagkat-on Gikan sa Ilustrasyon Bahin sa mga Talanton

Kini nga artikulo nagdalisay sa atong pagsabot sa sambingay bahin sa mga talanton.