Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 97

Ilustrasyon Bahin sa mga Trabahante sa Ubasan

Ilustrasyon Bahin sa mga Trabahante sa Ubasan

MATEO 20:1-16

  • ANG “NAULAHI” NGA MGA TRABAHANTE SA UBASAN “NAUNA”

Bag-o lang gisulti ni Jesus sa mga naminaw niya sa Perea nga “daghang nauna ang maulahi ug ang naulahi mauna.” (Mateo 19:30) Iya pa gyod kining gipasiugda pinaagi sa paghisgot sa ilustrasyon bahin sa mga trabahante sa ubasan:

“Ang Gingharian sa langit nahisama sa tag-iyag ubasan nga milakaw sayo sa buntag aron mangitag mga tawo nga motrabaho sa iyang ubasan. Dihang miuyon sila nga suholag usa ka denario ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang ubasan. Siya milakaw na usab sa mga alas nuybe sa buntag, ug nakakita siyag mga tawo didto sa merkado nga walay mga trabaho; siya miingon kanila, ‘Pangadto sab mo sa ubasan, ug hatagan mo nakog hustong suhol.’ Busa sila nangadto. Siya milakaw na usab sa mga alas 12 sa udto ug sa mga alas 3 sa hapon, ug mao usab ang iyang gihimo. Sa kataposan, sa mga alas singko sa hapon, siya milakaw na usab ug nakakitag laing mga tawo nga nagbarog, ug siya miingon kanila, ‘Nganong tibuok adlaw mong nagbarog dinhi nga walay trabaho?’ Sila mitubag, ‘Kay wala may nagpatrabaho namo.’ Siya miingon kanila, ‘Pangadto sab mo sa ubasan.’”—Mateo 20:1-7.

Lagmit si Jehova nga Diyos ang nahunahunaan sa mga naminaw dihang gihisgotan ni Jesus ang “Gingharian sa langit” ug ang “tag-iyag ubasan.” Gipakita sa Kasulatan nga si Jehova mao ang tag-iya sa ubasan, nga nagrepresentar sa nasod sa Israel. (Salmo 80:8, 9; Isaias 5:3, 4) Kadtong sakop sa pakigsaad sa Balaod gipakasama sa mga trabahante sa ubasan. Pero dili ang panghitabo sa nangagi ang gitumong ni Jesus kondili ang situwasyon sa iyang panahon.

Ang mga lider sa relihiyon, sama sa mga Pariseo nga nagsulay kang Jesus bahin sa diborsiyo, mao ang gidahom nga magpadayon sa pag-alagad sa Diyos. Pareho sila sa mga trabahante nga nagtrabaho tibuok adlaw nga nagdahom nga suweldohan ug usa ka denario.

Para sa mga saserdote ug sa ilang mga kauban, ang ordinaryong mga Hudiyo wala kaayo mag-alagad sa Diyos, pareho sa mga trabahante nga pipila ra ka oras nga nagtrabaho sa ubasan sa Diyos. Sa ilustrasyon ni Jesus, kining mga tawhana ang gipatrabaho sa “mga alas nuybe sa buntag” o mas ulahi pa, sa alas 12, alas 3, ug alas 5 sa hapon.

Ang mga tawo nga misunod kang Jesus giisip nga ‘tinunglong katawhan.’ (Juan 7:49) Sila mga mangingisda o ordinaryong trabahante kaniadto. Dayon sa mga Oktubre sa 29 C.E., ang “tag-iya sa ubasan” nagpadala kang Jesus aron tigomon ang ordinaryong mga tawo aron magtrabaho para sa Diyos ingong mga tinun-an ni Jesus. Sila ang gihisgotan ni Jesus nga “naulahi,” mga trabahanteng “alas singko sa hapon” na nagtrabaho.

Dayon gihubit ni Jesus kon unsay nahitabo pagkahuman sa tibuok adlaw nga trabaho: “Dihang kilumkilom na, ang tag-iya sa ubasan miingon sa iyang sinaligan, ‘Tawga ang mga mamumuo ug suholi sila, sugod sa mga naulahi ngadto sa mga nauna.’ Pag-abot sa mga tawo nga mga alas singko na misugod ug trabaho, ang matag usa kanila nakadawat ug usa ka denario. Busa pag-abot sa mga nauna, nagtuo sila nga mas dako silag madawat, apan sila usab gisuholag usa ka denario. Sa pagkadawat niini, sila mireklamo sa tag-iya. Sila miingon, ‘Kining mga naulahi nagtrabaho rag usa ka oras; apan ang imong gisuhol sa ilaha parehas sa amoa, nga unta kami may nagtrabaho sa tibuok adlaw ilalom sa naglagiting nga kainit!’ Apan giingnan niya ang usa kanila, ‘Higala, wala koy nabuhat nga sayop kanimo. Dili ba misugot man ka nga suholag usa ka denario? Dawata ang imong suhol ug lakaw. Buot nakong ihatag sa naulahi ang sama sa akong gihatag kanimo. Wala ba diay koy katungod kon unsay gusto nakong buhaton sa akong kuwarta? O dili kaha nasina ka kay nagpakita kog kaayo kanila?’ Niining paagiha, ang mga naulahi mauna, ug ang mga nauna maulahi.”—Mateo 20:8-16.

 Lagmit natingala ang mga tinun-an sa kataposang bahin sa ilustrasyon ni Jesus. Nganong ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga “nauna,” mahimong ‘ulahi’? Ug nganong “nauna” ang mga tinun-an ni Jesus?

Ang mga tinun-an ni Jesus nga giisip sa mga Pariseo ug sa ilang mga kauban nga “naulahi,” mahimong “mauna,” nga makadawat ug tibuok adlaw nga suweldo. Pagkamatay ni Jesus ang literal nga Jerusalem gisalikway, ug mipili ang Diyos ug bag-ong nasod, ang “Israel sa Diyos.” (Galacia 6:16; Mateo 23:38) Silay gitumong ni Juan nga Tigbawtismo nga mabawtismohan sa balaang espiritu. Ang mga “naulahi” mao ang unang mabawtismohan sa balaang espiritu ug mahatagag pribilehiyo nga mahimong saksi ni Jesus “hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buhat 1:5, 8; Mateo 3:11) Kon masabtan sa mga tinun-an ang dakong kabag-ohan nga gitumong ni Jesus, lagmit ilang madahom nga lutoson gyod sila sa mga lider sa relihiyon, nga nahimong ‘ulahi.’