Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 92

Napulo ka Sanlahon Giayo—Usa ray Nagpasalamat

Napulo ka Sanlahon Giayo—Usa ray Nagpasalamat

LUCAS 17:11-19

  • GIAYO NI JESUS ANG NAPULO KA SANLAHON

Aron mapakyas ang plano sa Sanhedrin sa pagpatay kang Jesus, siya miadto sa siyudad sa Epraim, amihanan-sidlakan sa Jerusalem. Nagpabilin siya didto kauban sa mga tinun-an aron malayo sa iyang mga kaaway. (Juan 11:54) Nagkaduol na ang Paskuwa sa 33 C.E., busa kinahanglan na pod siyang molakaw. Siya mipaingon sa amihanan agi sa Samaria padulong sa Galilea. Kini ang iyang kataposang pagduaw sa Galilea una siya mamatay.

Sa iyang pagpadulong didto, miagi siya sa mga baryo ug iyang nasugatan ang 10 ka tawong sanlahon. Kasagaran, kini nga sakit hinayhinay nga mout-ot sa mga parte sa lawas, sama sa mga tudlo sa kamot ug tiil, o mga dunggan. (Numeros 12:10-12) Ang Balaod nagsugo nga ang sanlahon kinahanglang mosinggit “Hugaw ko, hugaw ko!” ug magpuyo nga layo sa mga tawo.—Levitico 13:45, 46.

Wala moduol kang Jesus ang 10 ka sanlahon. Pero nagsige silag singgit: “Jesus, Magtutudlo, kaluy-i mi!” Dihang nakita sila ni Jesus, siya miingon: “Lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon sa mga saserdote.” (Lucas 17:13, 14) Busa iyang gitahod ang Balaod sa Diyos, nga nag-awtorisar sa mga saserdote sa pagdeklarar nga naayo na ang usa ka sanlahon. Dayon dili na ilain ang maong tawo.—Levitico 13:9-17.

Ang 10 ka sanlahon may pagsalig nga makahimog milagro si Jesus. Miadto sila sa saserdote bisag wala pa sila maayo. Pagpadulong nila didto, gigantihan sila tungod sa ilang pagtuo kang Jesus. Ilang namatikdan nga nangaayo na sila!

Ang siyam ka sanlahon mipadayon sa ilang paglakaw. Pero dunay usa nga wala na mokuyog nila. Kining tawhana, nga usa ka Samarianhon, mibalik kang Jesus. Ngano? Siya mapasalamaton kaayo kang Jesus kay siya giayo. Ang tawo nga kanhing sanlahon nagtuo gayod nga naayo siya tungod sa gahom Diyos, busa iyang “gihimaya ang Diyos sa kusog nga tingog.” (Lucas 17:15) Pagkakita kang Jesus, siya miluhod ug nagpasalamat kaniya.

Giingnan ni Jesus ang mga tawo: “Dili ba 10 man ang naayo? Asa man ang siyam? Wala na bay laing mibalik aron maghimaya sa Diyos gawas niining tawo nga taga-laing nasod?” Dayon giingnan ni Jesus ang Samarianhon: “Tindog ug lakaw na. Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”—Lucas 17:17-19.

Sa pag-ayo ni Jesus sa 10 ka sanlahon, iyang gipakita nga ang Diyos nagpaluyo kaniya. Gawas nga naayo tong usa, lagmit may paglaom pa gyod siyang mabuhi sa walay kataposan. Wala ta karon magkinabuhi sa panahon nga ang Diyos naggamit kang Jesus sa pag-ayog mga sakit. Pero kon duna kitay pagtuo kang Jesus, kita makasubay sa dalan padulong sa kinabuhi—ang kinabuhing walay kataposan. Tungod niana, mibati ba tag utang kabubut-on sa Diyos ug magpasalamat sama sa Samarianhon?