Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 SEKSIYON 5

Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Sidlakan sa Jordan

‘Daghan ang mituo kaniya.’​—Juan 10:42

Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Sidlakan sa Jordan

NIINI NGA SEKSIYON

KAPITULO 82

Ang Ministeryo ni Jesus sa Perea

Gipatin-aw ni Jesus sa mga mamiminaw kon unsay himoon aron maluwas. Importante kaayo kadto nga tambag kaniadto. Komosta karon?

KAPITULO 83

Imbitasyon sa Pagpangaon—Kinsay Gidapit sa Diyos?

Samtang nangaon sa balay sa Pariseo, si Jesus nag-asoy ug ilustrasyon bahin sa engrandeng panihapon. Siya nagtudlog importanteng leksiyon para sa tanang alagad sa Diyos. Unsa kana?

KAPITULO 84

Unsa ka Seryoso ang Pagkahimong Tinun-an?

Seryosong responsibilidad ang pagkahimong tinun-an ni Kristo. Si Jesus nagtudlo nga kinahanglan nig sakripisyo. Kadtong mikuyog kang Jesus lagmit nakurat sa iyang giingon.

KAPITULO 85

Malipay sa Paghinulsol sa Makasasala

Gisaway si Jesus sa mga Pariseo ug eskriba kay nakig-uban siya sa ordinaryong mga tawo. Ingong tubag, siya mihatag ug duha ka ilustrasyon aron ipakita kon unsay panglantaw sa Diyos sa mga makasasala.

KAPITULO 86

Ang Pagbalik sa Nawalang Anak

Unsay atong makat-onan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa mausikong anak?

KAPITULO 87

Magplano—Gamita ang Praktikal nga Kaalam

Aron magtudlog importanteng kamatuoran, si Jesus miasoy ug ilustrasyon bahin sa tikasan nga tigdumala sa balay.

KAPITULO 88

Nausab ang Kahimtang sa Tawong Dato ug ni Lazaro

Aron masabtan ang ilustrasyon ni Jesus, kinahanglang ilhon kon kinsay gitumong sa duha ka pangunang karakter.

KAPITULO 89

Nanudlo sa Perea Samtang Nagpaingon sa Judea

Gihisgotan niya ang kinaiya nga motabang nato sa pagpasaylo bisan niadtong kanunayng makasala nato.

KAPITULO 90

“Ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi”

Unsay gipasabot ni Jesus dihang miingon siya nga kadtong magpakitag pagtuo niya “dili na gayod mamatay”?

KAPITULO 91

Gibanhaw si Lazaro

Kini nga milagro dunay duha ka bahin nga dili gayod malalis bisan sa mga magsusupak ni Jesus.

KAPITULO 92

Napulo ka Sanlahon Giayo—Usa ray Nagpasalamat

Ang tawo nga kanhing sanlahon mapasalamaton dili lang kang Jesus kondili sa Diyos usab.

KAPITULO 93

Ang Anak sa Tawo Ipadayag

Nganong ang presensiya ni Kristo mahisamag kilat?

KAPITULO 94

Duha ka Importanteng Butang—Pag-ampo ug Pagpaubos

Sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa babayeng balo ug daotang maghuhukom, gipasiugda niya ang hiyas nga hinungdanon kaayo.

KAPITULO 95

Nagtudlo Bahin sa Diborsiyo ug Paghigugma sa mga Bata

Nganong ang panglantaw ni Jesus sa mga bata lahi kaayo sa panglantaw sa iyang mga tinun-an?

KAPITULO 96

Gitubag ni Jesus ang Batan-ong Dato

Nganong miingon si Jesus nga mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos?

KAPITULO 97

Ilustrasyon Bahin sa mga Trabahante sa Ubasan

Nganong ang nauna maulahi ug ang naulahi mauna?

KAPITULO 98

Gusto na Sab sa mga Apostoles nga Mahimong Labaw

Gusto ni Santiago ug Juan ug espesyal nga posisyon sa Gingharian. Pero dili lang sila ang nangandoy niana.

KAPITULO 99

Giayo ni Jesus ang mga Buta ug Gitabangan si Zaqueo

Nganong wala magkasumpaki ang mga teksto sa Bibliya bahin sa pag-ayo ni Jesus sa tawong buta duol sa Jerico?

KAPITULO 100

Ilustrasyon Bahin sa Napulo ka Mina

Unsay gipasabot ni Jesus dihang siya miingon: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa. Apan kadtong walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya pagakuhaon”?