Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 28

Nganong Wala Magpuasa ang mga Tinun-an ni Jesus?

Nganong Wala Magpuasa ang mga Tinun-an ni Jesus?

MATEO 9:14-17 MARCOS 2:18-22 LUCAS 5:33-39

  • MGA TINUN-AN NI JUAN NANGUTANA KANG JESUS BAHIN SA PAGPUASA

Wala madugay human motambong si Jesus sa Paskuwa sa 30 C.E., napriso si Juan nga Tigbawtismo. Gusto niya nga ang iyang mga tinun-an mahimong sumusunod ni Jesus. Pero paglabayg pipila ka bulan sukad mapriso si Juan, ang uban wala gihapon mosunod kang Jesus.

Karon nga hapit na ang Paskuwa sa 31 C.E., ang ubang tinun-an ni Juan miduol kang Jesus ug nangutana: “Nganong kami ug ang mga Pariseo nagpuasa apan ang imong mga tinun-an wala?” (Mateo 9:14) Nagpuasa ang mga Pariseo kay rituwal kini sa ilang relihiyon. Sa ulahi, migamit pa gani si Jesus ug ilustrasyon bahin sa garbosong Pariseo nga nag-ampo: “Oh Diyos, nagpasalamat ako kanimo nga dili ko sama sa ubang tawo . . . Kaduha ko magpuasa sa usa ka semana.” (Lucas 18:11, 12) Tingali nagpuasa pod ang mga tinun-an ni Juan kay ila ning kostumbre. O basin nagpuasa sila aron ipakita ang ilang kaguol sa pagkapriso ni Juan. Natingala sab ang mga tawo kon nganong wala magpuasa ang mga tinun-an ni Jesus, tingali aron mapakita man lang ang ilang kaguol sa nahitabo kang Juan.

Mitubag si Jesus pinaagig ilustrasyon: “Dili ba ang mga higala sa pamanhonon walay rason nga magbangotan samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila, ug niana sila magpuasa.”—Mateo 9:15.

Si Juan mismo miingon nga si Jesus mao ang pamanhonon. (Juan 3:28, 29) Busa dili kinahanglang magpuasa ang mga tinun-an ni Jesus kay kauban pa man nila siya. Sa ulahi, pagkamatay ni Jesus, ang mga tinun-an maguol ug mawad-ag gana nga mokaon. Pero mausab ang situwasyon dihang mabanhaw si Jesus! Wala na silay rason nga maguol ug magpuasa.

Dayon gisulti ni Jesus kining duha ka ilustrasyon: “Walay magtapak ug bag-ong panapton sa gisi sa daang besti, kay ang besti mabitas inigkulo sa bag-ong panapton ug modako ang gisi. Dugang pa, walay magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga sudlanag bino, kay mabusisi kini ug ang bino mausik ug ang panit nga sudlanan madaot. Apan ang bag-ong bino isulod sa bag-ong panit nga sudlanan. Sa ingon, ang bino ug ang sudlanan dili madaot.” (Mateo 9:16, 17) Unsay gipasabot ni Jesus?

Gitabangan ni Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga masabtan nga dili angayng dahomon nga ang mga tinun-an ni Jesus mosunod sa karaang kostumbre sa Judaismo, sama sa pagpuasa. Wala moanhi si Jesus sa yuta aron ipadayon ang karaang paagi sa pagsimba nga hapit nang pulihan. Ang pagsimba nga gitudlo ni Jesus dili mao ang Judaismo niadtong panahona nga gisagolag tradisyon sa tawo. Wala siya magtapak ug bag-ong panapton sa daang besti o magbutang ug bag-ong bino sa daang panit nga sudlanag bino.