Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nasaret

Sa Sinagoga sa Nasaret

LUCAS 4:16-31

  • GIBASA NI JESUS ANG LINUKOT NGA BASAHON NI ISAIAS

  • GUSTONG PATYON SA MGA TAGA-NASARET SI JESUS

Seguradong kanunay nang gihisgotan sa mga taga-Nasaret si Jesus. Sa wala pa siya magpabawtismo kang Juan mga kapig usa ka tuig ang milabay, si Jesus nailhan dinhi ingong panday. Pero karon, nailhan siya nga nagahimog milagro. Ang mga tagadidto gusto kaayong makakita niya nga maghimog milagro.

Misamot ang ilang kahinam nga makita si Jesus kay miadto siya sa sinagoga sa ilang dapit, sama sa iyang naandan. Sa mga sinagoga himoon ang pag-ampo ug pagbasa sa mga basahon ni Moises “matag igpapahulay.” (Buhat 15:21) Ginabasa usab ang ubang bahin sa mga basahon sa tagna. Dihang mitindog si Jesus aron mobasa, lagmit daghan siyag nailhan sa nanambong kay pipila ka tuig sab siyang tigtambongan dinhi. Gitunol kaniya ang linukot nga basahon ni propetang Isaias. Iyang gibuksan ang bahin nga naghisgot sa Dinihogan sa espiritu ni Jehova, nga mabasa karon diha sa Isaias 61:1, 2.

Gibasa ni Jesus nga kining gitagna nga Dinihogan magsangyaw bahin sa pagpagawas sa mga binihag, pag-ayo sa mga buta, ug sa pag-abot sa dalawatong panahon ni Jehova. Pagkahuman, gihatag ni Jesus ang linukot nga basahon ngadto sa tig-alagad, ug siya milingkod. Ang tanan mitan-aw kaniya. Dayon daghan tingali siyag gisulti, ug apil niini ang importanteng mga pulong: “Niining adlawa natuman ang kasulatan nga bag-o lang ninyong nadungog.”—Lucas 4:21.

Nakadayeg ang mga tawo sa “iyang madanihong mga pulong,” ug sila miingon: “Di ba anak man na siya ni Jose?” Kay nakamatikod si Jesus nga gusto silang makakita sa iyang mga milagro sama sa ilang nadunggan, si Jesus miingon: “Sa walay duhaduha inyong ipadapat kanako kini nga panultihon, ‘Doktor, ayoha ang imong kaugalingon. Nakadungog mi sa mga butang nga imong gihimo sa Capernaum, buhata sab kini dinhi sa imong kaugalingong dapit.’” (Lucas 4:22, 23) Tingali naghunahuna ang mga taga-Nasaret nga sila ang angayng makabenepisyog una sa pagpang-ayo ni Jesus kay taga-Nasaret man siya. Busa, gibati tingali nila nga giinsulto sila ni Jesus.

Kay nahibalo sa ilang gihunahuna, gihisgotan ni Jesus ang pipila ka panghitabo sa kasaysayan sa Israel. Siya miingon nga daghag balo sa Israel panahon ni Elias, pero wala sugoa si Elias nga moadto kang bisan kinsa nila. Siya miadto hinuon sa dili Israelinhong balo sa Zarepta, usa ka lungsod duol sa Sidon, diin si Elias naghimog milagro nga nakaluwas ug kinabuhi. (1 Hari 17:8-16) Ug sa panahon ni Eliseo, daghan kaayog sanlahon sa Israel, pero ang iya lang giayo mao ang Siryanhon nga si Naaman.—2 Hari 5:1, 8-14.

Unsay reaksiyon sa mga taga-Nasaret sa gihimong pagtandi ni Jesus nga nagyagyag sa ilang kahakog ug kawalay pagtuo? Ang mga tawo sa sinagoga nasuko ug gidala si Jesus sa gawas sa siyudad. Gidala siya sa tumoy sa bukid, nga nahimutangan sa Nasaret, aron ihagbong siya sa pangpang. Pero nakaikyas si Jesus ug wala ra maunsa. Milugsong si Jesus sa Capernaum, sa amihanang kasadpan nga baybayon sa Dagat sa Galilea.