Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 36

Senturyon nga Nagpakitag Dakong Pagtuo

Senturyon nga Nagpakitag Dakong Pagtuo

MATEO 8:5-13 LUCAS 7:1-10

  • ULIPON SA OPISYAL SA KASUNDALOHAN NAAYO

  • KADTONG MAY PAGTUO PANALANGINAN

Human sa iyang Wali sa Bukid, miadto si Jesus sa Capernaum. Dayon, giduol siya sa pipila ka kadagkoan sa mga Hudiyo. Gisugo sila sa usa ka senturyon, opisyal sa kasundalohan sa Roma.

Ang sulugoon sa opisyal grabeng nasakit ug hapit nang mamatay. Bisag Hentil ang opisyal, siya nangayog tabang kang Jesus. Ang mga Hudiyo miingon kang Jesus nga ang sulugoon sa maong opisyal “paralisado ug naghigda na lang sa balay, ug grabe ang iyang pag-antos.” (Mateo 8:6) Giingnan sa kadagkoan sa mga Hudiyo si Jesus nga angay gyod niyang tabangan ang senturyon. Sila mipatin-aw: “Gimahal niya ang atong nasod ug gipatukoran mi niyag sinagoga.”—Lucas 7:4, 5.

Dayon si Jesus ug ang kadagkoan sa mga Hudiyo miadto sa balay sa senturyon. Sa hapit na silang moabot, nagpadalag mga higala ang opisyal aron sultihan si Jesus: “Senyor, ayaw nag hasola ang imong kaugalingon kay dili ko takos nga magpasulod nimo sa akong balay. Kanay rason nga wala ko moanha nimo.” (Lucas 7:6, 7) Mapainubsanon kaayo ang maong opisyal bisag naanad nga mohatag ug sugo. Kini nagpakita nga lahi gyod ning tawhana sa ubang mga Romano nga nagdaogdaog sa mga ulipon.—Mateo 8:9.

Seguradong nasayod ang senturyon nga ang mga Hudiyo dili makig-uban sa mga tawong lahig rasa. (Buhat 10:28) Tingali mao nay rason nga iyang gisugo ang iyang mga higala nga sultihan si Jesus: “Isulti lang ang pulong ug maulian na ang akong sulugoon.”—Lucas 7:7.

Nahingangha si Jesus ug miingon: “Sultihan ko kamo, wala koy nakita bisan sa Israel nga ingon niini ka dakog pagtuo.” (Lucas 7:9) Dihang nakabalik na ang mga higala sa senturyon, ilang nahibaloan nga naulian na ang ulipon.

Human ayoha ni Jesus ang ulipon, iyang gigamit kini nga higayon aron ipakita nga ang dili Hudiyo nga may pagtuo makadawat sab ug mga panalangin. Siya miingon: “Daghan ang mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug makigpangaon diha sa lamesa uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob didto sa Gingharian sa langit.” Komosta ang mga Hudiyo nga walay pagtuo? Si Jesus miingon nga sila “isalibay sa kangitngitan sa gawas. Didto sila magdanguyngoy ug magkagot sa ilang mga ngipon.”—Mateo 8:11, 12.

Busa, ang mga Hudiyo nga wala modawat sa kahigayonan nga unang gihatag kanila aron mahimong bahin sa Gingharian kauban ni Kristo, isalikway. Pero ang mga Hentil hatagag kahigayonan nga makigpangaon sa iyang lamesa, “didto sa Gingharian sa langit.”