Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 29

Sayop ba ang Paghimog Maayo Panahon sa Igpapahulay?

Sayop ba ang Paghimog Maayo Panahon sa Igpapahulay?

JUAN 5:1-16

  • SI JESUS NAGSANGYAW SA JUDEA

  • GIAYO NIYA ANG TAWONG MASAKITON DUOL SA KALIGOANAN

Daghan kaayog nahimo si Jesus sa iyang pagministeryo sa Galilea. Pero, dihang siya miingon nga “kinahanglan sab nakong isangyaw ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto sa ubang siyudad,” gipakita niya nga dili lang Galilea ang iyang sangyawan. Busa nagpadayon siya sa “pagwali sa mga sinagoga sa Judea.” (Lucas 4:43, 44) Mga Marso o Abril na, ug maayo ni nga kahigayonan kay hapit na ang kapistahan sa Jerusalem.

Kon ikomparar sa ministeryo ni Jesus sa Galilea, wala kaayo tay mabasa diha sa mga Ebanghelyo bahin sa iyang ministeryo sa Judea. Bisag kadaghanan sa mga taga-Judea wala mamati kang Jesus, nagpadayon gihapon siya sa pagsangyaw ug paghimog maayo bisag asa siya moadto.

Wala madugay, miadto si Jesus sa sentrong siyudad sa Judea, ang Jerusalem, para sa Paskuwa sa 31 C.E. Sa lugar nga daghag tawo duol sa Ganghaan sa Karnero, dunay dakong kaligoanan nga daghag poste—ang Bethzatha. Daghang masakiton, buta, ug bakol ang moadto didto. Ngano? Kay daghan ang nagtuo nga makaayog sakit ang pagtuslob sa kaligoanan kon matugaw ang tubig.

Igpapahulay kadto, ug nakita ni Jesus diha sa kaligoanan ang usa ka tawo nga 38 ka tuig nang nasakit. Nangutana si Jesus: “Gusto ba nimong maayo?” Ang tawo mitubag: “Senyor, walay makaalsa nako ngadto sa linaw dihang ang tubig matugaw. Ug dihang mopaingon na ko, maunhan ko sa uban.”—Juan 5:6, 7.

Dunay gisulti si Jesus nga seguradong nakapakurat sa maong tawo ug sa tanang nakadungog. Si Jesus miingon: “Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug lakaw.” (Juan 5:8) Dihadiha, ang tawo naayo. Iyang gibitbit ang iyang higdaanan ug milakaw!

Imbes malipay sa milagrong nahitabo, gihukman sa mga Hudiyo ang tawo: “Igpapahulay karon, ug supak sa balaod nga bitbiton nimo ang imong higdaanan.” Ang tawo mitubag: “Kadtong nag-ayo nako miingon, ‘Dad-a ang imong higdaanan ug lakaw.’” (Juan 5:10, 11) Para sa maong mga Hudiyo, sayop ang pagpang-ayo panahon sa Igpapahulay.

Nangutana sila: “Kinsa man kadtong nag-ingon nimo, ‘Dad-a kini ug lakaw’?” Nganong nangutana sila? Kay si Jesus “mibiya na tungod sa daghang tawo nga atua didto,” ug ang tawo nga naayo wala makaila sa ngalan ni Jesus. (Juan 5:12, 13) Pero sa ulahi, diha sa templo, nakita sa tawo si Jesus ug didto na niya nahibaloan kon kinsay nag-ayo niya.

Gipangita sa maong tawo ang mga Hudiyong nangutana kon kinsay nag-ayo niya. Gisultihan niya sila nga si Jesus ang nag-ayo niya. Pagkahibalo sa mga Hudiyo, giadto nila si Jesus. Miadto ba sila aron mangutana kang Jesus kon nganong may gahom siya sa pagpang-ayo? Wala. Gusto nilang pangitaag sayop ang maayong gihimo ni Jesus panahon sa Igpapahulay. Ug gilutos pa gani nila si Jesus!