Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 31

Nangutlog Uhay sa Igpapahulay

Nangutlog Uhay sa Igpapahulay

MATEO 12:1-8 MARCOS 2:23-28 LUCAS 6:1-5

  • MGA TINUN-AN NANGUTLOG UHAY SA IGPAPAHULAY

  • SI JESUS ANG “GINOO SA IGPAPAHULAY”

Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagbiyahe paamihanan padulong sa Galilea. Panahon karon sa ting-ani kay daghan nag lugas ang mga uhay. Kay gigutom, ang mga tinun-an nangutlog uhay ug mikaon. Pero adlaw kadto sa Igpapahulay, ug nakita sa mga Pariseo ang ilang gihimo.

Hinumdomi nga sa miagi, gustong patyon si Jesus sa pipila ka Hudiyo sa Jerusalem kay iya kunong gilapas ang Igpapahulay. Karon, nangakusar na pod ang mga Pariseo tungod sa gihimo sa mga tinun-an. “Tan-awa! Gihimo sa imong mga tinun-an ang gidili sa Igpapahulay.”—Mateo 12:2.

Para sa mga Pariseo, ang pagkutlog uhay ug ang pagkusokuso niini aron kaonon ang lugas sama rag pagpangani ug paggiok. (Exodo 34:21) Tungod kay estrikto kaayo sila kon unsay dili angayng buhaton sa Igpapahulay, nabug-atan hinuon ang mga tawo, imbes malipay ug malig-on sa espirituwal. Gitul-id ni Jesus ang ilang sayop nga panghunahuna gamit ang mga pananglitan aron ipakita nga wala gayod malipay si Jehova nga Diyos sa maong paagi sa pagpadapat sa Iyang balaod sa Igpapahulay.

Usa ka pananglitan nga gihatag ni Jesus mao si David ug ang iyang mga tawo. Dihang gigutom, mihapit sila sa tabernakulo ug mikaon sa halad nga tinapay. Kadto nga mga tinapay, nga gikuha gikan sa presensiya ni Jehova ug gipulihan nag bag-ong tinapay, kasagarang ireserba aron kaonon sa mga saserdote. Pero sa maong kahimtang, si David ug ang iyang mga tawo wala hukmi sa ilang pagkaon sa mga tinapay.—Levitico 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.

Sa iyang ikaduhang pananglitan, si Jesus miingon: “Wala ba mo makabasa sa Balaod nga sa mga Igpapahulay ang mga saserdote nagtrabaho sa templo,  apan sila wala makalapas sa balaod sa Igpapahulay?” Iyang gipasabot nga sa Igpapahulay, ang mga saserdote nag-ihaw ug hayop nga ihalad ug naghimo sa ubang buluhaton sa templo. Si Jesus miingon: “Sultihan ko kamo, aniay mas importante pa kay sa templo.” (Mateo 12:5, 6; Numeros 28:9) Ingong hataas nga saserdote sa Diyos, mabuhat ni Jesus ang iyang asaynment bisan pa sa adlawng Igpapahulay.

Gigamit na usab ni Jesus ang Kasulatan aron ipatin-aw ang iyang punto: “Kon nakasabot mo kon unsay kahulogan niini, ‘kaluoy ang akong gusto, dili halad,’ wala unta ninyo hukming daotan ang mga dili sad-an. Kay ang Anak sa tawo maoy Ginoo sa Igpapahulay.” Ang gipasabot ni Jesus mao ang malinawong pagmando sa Gingharian sa umaabot sulod sa usa ka libo ka tuig.—Mateo 12:7, 8; Oseas 6:6.

Dugay nang gidaogdaog ni Satanas ang mga tawo ug sila nag-antos tungod sa kapintasan ug mga gubat. Sa dakong Igpapahulay nga mandoan ni Kristo, lahi na kaayo ang kahimtang kay siya motaganag kapahulayan nga dugay na natong gipangandoy ug gikinahanglan!