Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 64

Kinahanglang Magpasaylo

Kinahanglang Magpasaylo

MATEO 18:21-35

  • MAGPASAYLO SA PITO KA BESES?

  • ILUSTRASYON BAHIN SA WALAY KALUOY NGA ULIPON

Si Pedro nakadungog sa tambag ni Jesus nga kinahanglang paningkamotang sulbaron sa mga igsoon nga silasila ra ang dili pagsinabtanay. Pero gustong masayod si Pedro kon pila ka beses kinahanglang magpasaylo.

Nangutana siya: “Ginoo, hangtod kapila nako pasayloon ang akong igsoon nga makasala kanako? Kapito ba?” Ang ubang lider sa relihiyon nagtudlo nga tulo ka beses lang angayng magpasaylo. Busa gibati tingali ni Pedro nga buotan na kaayo siya kon “kapito” siya magpasaylo.—Mateo 18:21.

Pero si Jesus wala magtudlo nga timan-an kon kapila ka nahimoag sayop sa uban. Busa iyang giingnan si Pedro: “Sultihan ko ikaw, dili lang hangtod sa 7 ka beses kondili hangtod sa 77 ka beses.” (Mateo 18:22) Kana nagpasabot nga walay limit ang pagpasaylo. Dili angayng mag-ihap si Pedro kon kapila magpasaylo.

Dayon giasoy ni Jesus kang Pedro ug sa uban ang usa ka ilustrasyon aron masabtan nila nga kinahanglan silang magpasaylo. Bahin kini sa ulipon nga wala mosundog sa iyang maluluy-ong agalon. Ang hari naningil sa utang sa iyang mga ulipon. Gidala kaniya ang ulipon nga nakautang niyag 10,000 ka talanton [60,000,000 ka denario]. Imposible nang mabayran ang iyang utang. Busa gimando sa hari nga ibaligya siya apil iyang asawa ug mga anak aron makabayad. Dihadiha ang ulipon miluhod ug nagpakiluoy sa agalon: “Angan-angana intawon ko, ug bayran nako ang tanan.”—Mateo 18:26.

Naluoy ang hari ug gipapas ang dakong utang sa ulipon. Human siya pasayloa sa hari, ang ulipon milakaw ug nakit-an ang isigkaulipon nga nakautang niyag 100 ka denario. Iya kining gilabni ug gituok, ug giingnan: “Bayri ang imong utang.” Kini miluhod ug nagpakiluoy kaniya: “Angan-angana intawon ko, ug bayran ra ka  nako.” (Mateo 18:28, 29) Pero ang ulipon nga gipasaylo sa iyang utang wala mosundog sa iyang agalon. Ang iyang isigkaulipon nga gamay rag utang gipapriso niya hangtod makabayad.

Si Jesus miingon nga nakita sa ubang ulipon ang gihimo sa walay kaluoy nga ulipon ug gisumbong kini ngadto sa agalon. Misurok ang dugo sa hari, ug gipatawag niya ang ulipon ug giingnan: “Daotan nga ulipon, gipapas nako ang tanan nimong utang kay nagpakiluoy ka kanako. Dili ba angay sab unta kang maluoy sa imong isigkaulipon sama nga ako naluoy nimo?” Tungod sa kasuko sa hari, iyang gipapriso ang ulipon hangtod mabayran niya ang tanan niyang utang. Si Jesus miingon: “Ingon usab niana ang himoon sa akong langitnong Amahan kaninyo kon ang matag usa kaninyo dili kinasingkasing nga magpasaylo sa iyang igsoon.”—Mateo 18:32-35.

Nindot kaayo nga leksiyon bahin sa pagpasaylo, dili ba? Ang Diyos nagpasaylo kanato sa tanan natong sala. Bisan unsa pa nga sala ang nahimo sa igsoon kanato, kana gamay ra kaayo. Di lang kausa nagpasaylo nato si Jehova kondili libolibo ka beses. Dili ba nato mapasaylo ang atong igsoon sa daghang beses bisag naa tay katarongan nga masuko? Sa gitudlo ni Jesus sa Wali sa Bukid, ang Diyos magpasaylo sa atong mga sala, kon pasayloon nato ang uban.—Mateo 6:12.