Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 62

Importanteng Leksiyon Bahin sa Pagpaubos

Importanteng Leksiyon Bahin sa Pagpaubos

MATEO 17:22–18:5 MARCOS 9:30-37 LUCAS 9:43-48

  • GITAGNA NA SAB NI JESUS ANG IYANG KAMATAYON

  • GIBAYAD NIYAG BUHIS ANG SENSILYONG GIKAN SA BABA SA ISDA

  • KINSA ANG KINALABWAN SA GINGHARIAN?

Human sa pagkausab sa dagway ni Jesus ug sa iyang pag-ayo sa batan-ong gidemonyohan didto sa Cesarea Filipos, miadto siya sa Capernaum. Ang mga tinun-an lang ang iyang gikuyog kay dili niya gustong “mahibalo niini ang mga tawo.” (Marcos 9:30) Higayon kini nga maandam niya ang iyang mga tinun-an sa iyang kamatayon ug sa buluhaton nga ilang himoon. Siya miingon: “Ang Anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug patyon, ug sa ikatulong adlaw siya banhawon.”—Mateo 17:22, 23.

Nasayod na ang mga tinun-an niini. Gihisgotan ni Jesus sa miagi nga siya patyon, bisag dili motuo si Pedro nga mahitabo kini. (Mateo 16:21, 22) Ug nakita sa tulo ka apostoles ang pagkausab sa dagway ni Jesus ug nadungog ang panag-estorya bahin sa “pagbiya” ni Jesus. (Lucas 9:31) Karon “naguol pag-ayo” ang mga tinun-an sa gisulti ni Jesus, bisag wala kaayo nila masabti ang epekto niini. (Mateo 17:23) Pero nahadlok silang mangutana bahin niini.

Miabot na sila sa Capernaum, ang sentro sa buluhaton ni Jesus ug ang lugar sa pipila ka apostoles. Dayon giduol si Pedro sa mga tigkolektag buhis sa templo. Kay gusto nilang akusahan si Jesus nga wala mobayad ug buhis, sila miingon: “Nagabayad ba ug buhis [duha ka drakma] sa templo ang inyong magtutudlo?”—Mateo 17:24.

“Oo,” mitubag si Pedro. Pagbalik sa balay, nahibalo nang daan si Jesus sa nahitabo. Wala na niya hulata nga isulti kini ni Pedro. Siya nangutana: “Unsay imong hunahuna, Simon? Kang kinsa gikan ang lainlaing buhis nga ginadawat sa mga hari sa yuta? Sa ila bang mga anak o sa mga estranyo?” Si Pedro mitubag: “Gikan sa mga estranyo.” Busa giingnan siya ni Jesus: “Kon mao, ang mga anak libre sa buhis.”—Mateo 17:25, 26.

Ang Amahan ni Jesus mao ang Hari sa uniberso ug ang Diyos nga gisimba diha sa templo. Busa ang Anak sa Diyos dili na kinahanglang mobayad ug buhis sa templo. Si Jesus miingon: “Aron dili sila masilo nato, pamasol didto sa dagat, ug kuhaa ang unang isda nga mokubit. Pagbingat nimo sa baba niini, makakita kag plata nga sensilyo [estatero, o katumbas sa upat ka drakma]. Kuhaa kana ug ihatag kanila alang kanatong duha.”—Mateo 17:27.

Dayon nagkauban ang mga tinun-an, ug nangutana sila kang Jesus kon kinsa ang kinalabwan sa Gingharian. Mao ni sila ang nahadlok mangutana kang Jesus bahin sa iyang kamatayon, pero karon wala sila mahadlok mangutana bahin sa ilang kaugmaon. Nasayod si Jesus sa ilang gihunahuna kay naglalis na sila niini niadtong mibalik sila sa Capernaum. Busa nangutana siya: “Unsay inyong gilalisan sa dalan?” (Marcos 9:33) Naulaw ang mga tinun-an ug wala sila maningog kay naglalis sila kon kinsa ang kinalabwan nila. Sa kataposan, gisulti nila kang Jesus ang pangutana nga ilang gilalisan: “Kinsa ba gayod ang kinalabwan sa Gingharian sa langit?”—Mateo 18:1.

Daw dili katuohan nga ang mga tinun-an naglalis bahin niini kay halos tulo ka tuig silang nakig-uban ug naminaw kang Jesus. Hinuon, dili sila hingpit ug ang ilang relihiyon sa una nagtudlo nga importante ang posisyon ug ranggo. Dugang pa, si Pedro di pa dugayng gisaaran ni  Jesus sa mga “yawi” sa Gingharian. Gibati kaha niya nga labaw siya? Basin mao poy gibati ni Santiago ug Juan kay ilang nakita ang pagkausab sa dagway ni Jesus.

Kon unsa may ilang gihunahuna, gitul-id sila ni Jesus. Mitawag siyag bata, gipabarog kini sa ilang taliwala, ug gisultihan ang mga tinun-an: “Dili gyod mo makasulod sa Gingharian sa langit gawas kon kamo magbag-o ug mahimong sama sa mga bata. Busa si bisan kinsa nga magpaubos sama niining bataa mao ang kinalabwan sa Gingharian sa langit; ug si bisan kinsa nga magadawat sa usa nga sama niining bataa tungod sa akong ngalan nagadawat kanako.”—Mateo 18:3-5.

Makapahingangha gayod ang paagi ni Jesus sa pagpanudlo! Wala siya masuko sa mga tinun-an o giingnan silang hakog ug ambisyoso. Gani, gihimo niyang pananglitan ang bata aron tudloan sila. Ang mga bata dili ambisyoso o dili inila. Gipakita ni Jesus nga kinahanglang ugmaron sa mga tinun-an ang samang panglantaw. Dayon ingong konklusyon, siya miingon: “Kadtong nag-isip sa iyang kaugalingon nga ubos kaninyong tanan mao ang labaw kaninyo.”—Lucas 9:48.