Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 22

Upat ka Mangingisda Nahimong mga Magwawali

Upat ka Mangingisda Nahimong mga Magwawali

MATEO 4:13-22 MARCOS 1:16-20 LUCAS 5:1-11

  • MGA TINUN-AN GIDAPIT NGA MAHIMONG BUG-OS PANAHONG SUMUSUNOD

  • MGA MANGINGISDA NAHIMONG MAGWAWALI

Human sulayi sa mga taga-Nasaret nga patyon si Jesus, miadto siya sa siyudad sa Capernaum, duol sa Dagat sa Galilea, nga gitawag sab ug “lanaw sa Genesaret.” (Lucas 5:1) Katumanan ni sa tagna ni Isaias nga ang mga taga-Galilea makakita ug dakong kahayag.—Isaias 9:1, 2.

Sa Galilea, padayong gisangyaw ni Jesus nga ang “Gingharian sa langit haduol na.” (Mateo 4:17) Nakita ni Jesus ang upat niya ka tinun-an. Nakauban niya sila sa Judea, pero pagbalik nila sa Galilea, ang upat ka tinun-an mibalik sab sa pagpangisda. (Juan 1:35-42) Pero karon, kinahanglan na nilang mouban pirme kang Jesus aron mabansay ug makapadayon sa ilang ministeryo kon wala na siya.

Samtang naglakaw si Jesus sa baybayon, nakita niya ang magsoong si Simon Pedro ug Andres, ug ang mga kauban nila nga nanglimpiyo sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa sakayan ni Pedro, ug miingon nga ipalayo kinig diyutay sa baybayon. Dayon milingkod si Jesus ug nagtudlo sa kamatuoran bahin sa Gingharian ngadto sa mga tawo nga naa sa baybayon.

Pagkahuman, giingnan ni Jesus si Pedro: “Mangadto ta sa lawom, ug itaktak ang inyong pukot aron makakuha mo.” Si Pedro mitubag: “Magtutudlo, tibuok gabii ming nangisda ug wala miy nakuha, apan kay miingon man ka, akong itaktak ang pukot.”—Lucas 5:4, 5.

Gitaktak nila ang pukot ug daghan kaayong isda ang ilang nakuha, maong nagisi ang pukot! Gisenyasan dayon nila ang ilang kaubang mga mangingisda sa laing sakayan aron magpatabang. Napunog isda ang duha ka sakayan, nga halos maunlod na. Pagkakita niini, si Pedro miluhod atubangan ni Jesus ug miingon: “Pahilayo kanako Ginoo, kay makasasala ko.” Si Jesus miingon: “Ayaw nag kahadlok. Sukad karon mangisda na kag mga tawo.”—Lucas 5:8, 10.

Gisultihan ni Jesus si Pedro ug Andres: “Sunod mo nako, ug himoon mo nakong mga mangingisdag tawo.” (Mateo 4:19) Gidapit sab niya ang duha pa ka mangingisda nga si Santiago ug Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Misunod dayon sila kang Jesus. Busa gibiyaan sa upat ka mangingisda ang ilang trabaho ug nahimong unang bug-os panahong mga tinun-an ni Jesus.