Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 46

Naayo Dihang Gihikap ang Sidsid sa Besti ni Jesus

Naayo Dihang Gihikap ang Sidsid sa Besti ni Jesus

MATEO 9:18-22 MARCOS 5:21-34 LUCAS 8:40-48

  • NAAYO ANG BABAYE PAGHIKAP NIYA SA BESTI NI JESUS

Nabalitaan sa mga Hudiyo, nga nagpuyo sa amihanan-kasadpang baybayon sa Dagat sa Galilea, ang pagbalik ni Jesus gikan sa Decapolis. Tingali daghan ang nakahibalo nga gipahunong ni Jesus ang bagyo ug giayo niya ang mga tawong gidemonyohan. Busa “daghan nang tawo ang nagtapok” sa baybayon, lagmit sa Capernaum, aron sugaton si Jesus. (Marcos 5:21) Eksayted kaayo ang mga tawo pagkanaog ni Jesus sa sakayan.

Usa sa gusto kaayong makakita kang Jesus mao si Jairo, opisyal nga tigdumala sa sinagoga, nga lagmit sa Capernaum. Siya miluhod sa atubangan ni Jesus ug balikbalik nga nagpakiluoy: “Grabe ang sakit sa akong batang babaye. Palihog adtoa siya ug ipatong ang imong kamot kaniya aron siya maayo ug mabuhi pa.” (Marcos 5:23) Makabalibad kaha si Jesus sa pagpakiluoy ni Jairo nga ayohon ang iyang bugtong anak, nga 12 anyos pa lang ug pinangga kaayo niya?—Lucas 8:42

Samtang nagpadulong si Jesus sa balay ni Jairo, siya nakaatubang na sab ug makapatandog kaayong panghitabo. Daghan sa mikuyog kang Jesus ang eksayted nga makakitag lain pang milagro. Pero usa kanila mao ang babayeng gusto gyong maayo sa iyang grabeng sakit.

Kining Hudiyong babaye gitalinug-an sulod na sa 12 ka tuig. Daghang doktor ang iyang giduol ug nahurot na ang iyang kuwarta sa pagpatambal. Pero wala gihapon siya maayo. Gani, “migrabe pa ang iyang sakit.”—Marcos 5:26.

Tingali imong masabtan nga ang iyang sakit, gawas nga nakapaluya niya, makauulaw kaayo. Kasagaran, kining sakita dili ginahisgotan sa publiko. Dugang pa, sa Moisesnong Balaod, ang usa ka babaye nga giagasan ug dugo isipong mahugaw. Kadtong mohikap niya o sa iyang besti nga namansahag dugo, kinahanglang maligo ug isipong mahugaw hangtod pagkagabii.—Levitico 15:25-27.

Kining bayhana nakadungog bahin kang Jesus ug nangita kaniya. Kay mahugaw, misuksok siya sa panon ug naningkamot nga dili mamatikdan. Siya naghunahuna: “Kon makahikap ko bisan lang sa iyang besti, mamaayo ko.” Dihang gihikap niya ang sidsid sa besti ni Jesus, iya dayong namatikdan nga mihunong ang iyang pagtalinugo! “Naayo na siya sa iyang grabeng sakit.”—Marcos 5:27-29.

Dayon si Jesus miingon: “Kinsay mihikap nako?” Sa imong hunahuna, unsa kahay gibati sa babaye pagkadungog niini? Natingala si Pedro sa pangutana ni Jesus, ug siya miingon: “Magtutudlo, daghan kaayong tawo ang milibot ug midutdot nimo.” Busa nganong nangutana man si Jesus kon kinsay mihikap niya? Si Jesus mipatin-aw: “Dunay mihikap nako, kay may gahom nga migula kanako.”—Lucas 8:45, 46.

Pagkahibalo sa babaye nga namatikdan ang iyang gihimo, siya miluhod atubangan ni Jesus, nga nangurog sa kahadlok. Nakadungog ang tanan dihang iyang gisulti kon unsa gyoy iyang sakit ug nga siya naayo na. Gihupay siya ni Jesus: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon, kay naayo na ang imong grabeng sakit.”—Marcos 5:34.

Dayag gayod nga buotan ug maluluy-on ang gipili sa Diyos nga magmando sa yuta! Siya wala lang mahigugma sa mga tawo kondili duna poy gahom sa pagtabang kanila.