Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 50

Andam Mosangyaw Bisan pa sa Paglutos

Andam Mosangyaw Bisan pa sa Paglutos

MATEO 10:16–11:1 MARCOS 6:12, 13 LUCAS 9:6

  • GIBANSAY UG GISUGO NI JESUS ANG MGA APOSTOLES

Si Jesus mihatag sa iyang mga tinun-an ug klarong instruksiyon dihang iyang gisugo sila sa pagsangyaw nga tinagurha. Pero duna pa siyay gihimo. Mahigugmaon pod siyang nagpasidaan: “Ako nagpadala kaninyo ingong mga karnero taliwala sa mga lobo . . . Pagbantay kamo, kay itugyan mo sa mga tawo ngadto sa mga korte ug lapdosan mo nila diha sa ilang mga sinagoga. Ug dad-on mo atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako.”—Mateo 10:16-18.

Ang mga tinun-an ni Jesus lagmit makasinatig grabeng pagsupak, pero gipasaligan sila ni Jesus: “Dihang itugyan nila kamo, ayawg kabalaka kon unsay inyong isulti o kon unsaon kini pagsulti kay makadawat mog tabang nianang higayona; kay dili lang kamo ang mosulti kondili ang espiritu sa inyong Amahan maoy mosulti pinaagi kaninyo.” Si Jesus mipadayon: “Itugyan sa mga tawo ang ilang igsoon ngadto sa kamatayon; kini usab ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang anak. Ang mga anak morebelde sa ilang ginikanan ug magpapatay kanila. Ug kamo dumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan, apan siya nga makalahutay hangtod sa kataposan maluwas.”—Mateo 10:19-22.

Kay importante kaayo ang pagsangyaw, gipasiugda ni Jesus nga kinahanglang magbantay ang iyang mga sumusunod aron dili mabalda ang ilang pagsangyaw. Siya miingon: “Sa dihang kamo lutoson sa usa ka siyudad, kalagiw sa laing siyudad; kay sultihan ko kamo, dili gayod ninyo malibot ang tanang siyudad ug baryo sa Israel hangtod moabot ang Anak sa tawo.”—Mateo 10:23.

Importante kaayo ang instruksiyon, pasidaan, ug pagdasig nga gihatag ni Jesus sa iyang 12 ka apostoles. Pero mapadapat sab kini sa tanang makigbahin sa pagsangyaw human sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Kay sumala sa iyang giingon, ang iyang mga tinun-an “dumtan sa tanang katawhan,” dili lang sa mga tawo nga gisangyawan sa mga apostoles. Wala pod tay mabasa nga ang mga apostoles gipaatubang sa mga gobernador ug hari panahon sa ilang mubong pagsangyaw sa Galilea o gipapatay sila sa ilang pamilya.

Busa naghunahuna gayod si Jesus sa umaabot dihang iya kining gisulti sa mga apostoles. Matikdi ang iyang giingon sa mga tinun-an nga dili nila masangyawan ang tanang siyudad hangtod “moabot ang Anak sa tawo.” Gipakita ni Jesus nga dili mahuman sa mga tinun-an ang pagsangyaw bahin sa Gingharian sa Diyos sa dili pa moabot ang gipili sa Diyos nga maghuhukom, ang hinimayang Hari nga si Jesu-Kristo.

Dihang magsangyaw, dili na angayng matingala ang mga apostoles kon lutoson sila, kay si Jesus  miingon: “Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon.” Klaro ang punto ni Jesus. Gisupak ug gilutos siya sa iyang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos, ug mao pod nay mahitabo sa mga apostoles. Pero gidasig sila ni Jesus: “Ayaw ninyo kahadloki kadtong makapatay sa lawas apan dili makapugong kaninyo nga mabuhi pag-usab sa umaabot; apan kahadloki ninyo siya nga makalaglag kaninyo sa Gehenna.”—Mateo 10:24, 28.

Maayong panig-ingnan si Jesus niining bahina. Mas gipili niyang mamatay kay sa ikompromiso ang iyang pagkamaunongon kang Jehova, ang Labing Gamhanang Diyos. Si Jehova lang ang makalaglag o makabanhaw sa tawo ug makahatag ug kinabuhing walay kataposan. Seguradong nakadasig ni sa mga apostoles!

Giilustrar ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an ang mahigugmaong pag-atiman sa Diyos: “Dili ba ang duha ka goryon ginabaligya lang ug usa ka sensilyo nga gamayg bili? Apan walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong Amahan. . . . Busa ayaw mog kahadlok; mas labaw mog bili kay sa daghang goryon.”—Mateo 10:29, 31.

Tungod sa mensahe nga isangyaw sa mga tinun-an ni Jesus mabahinbahin ang pamilya, kay dili tanang membro ang modawat niini. Si Jesus miingon: “Ayawg hunahunaa nga mianhi ko sa pagdalag pakigdait sa yuta.” Nagkinahanglag kaisog ang pagdawat sa kamatuoran sa Bibliya. Si Jesus miingon: “Kadtong mas nagmahal sa iyang amahan o inahan kay kanako dili takos kanako; ug kadtong mas nagmahal sa iyang anak kay kanako dili takos kanako.”—Mateo 10:34, 37.

Pero dunay pipila nga modawat sa mga tinun-an. Siya miingon: “Kadtong mohatag sa usa niining ubos nga mga tawo ug usa lang ka kopa sa bugnawng tubig tungod kay ako siyang tinun-an, sa pagkatinuod, siya makadawat gayod sa iyang ganti.”—Mateo 10:42.

Tungod sa pagtudlo, pasidaan, ug pagdasig ni Jesus, andam na ang mga apostoles nga moadto ‘sa mga baryo ug magsangyaw sa maayong balita ug maghimog mga pagpang-ayo bisan diin.’—Lucas 9:6.