Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 41

Kinsay Naghatag Kang Jesus ug Gahom sa Paghimog Milagro?

Kinsay Naghatag Kang Jesus ug Gahom sa Paghimog Milagro?

MATEO 12:22-32 MARCOS 3:19-30 LUCAS 8:1-3

  • IKADUHANG PAGSANGYAW NI JESUS SA GALILEA

  • NAGPALAYAS SA MGA DEMONYO UG NAGHISGOT SA DILI MAPASAYLONG SALA

Human maghisgot ug pagpasaylo didto sa balay sa Pariseo nga si Simon, gisangyawan na sab ni Jesus ang Galilea. Mao kini ang iyang ikaduhang tuig sa ministeryo, ug wala siya mag-inusara. Kauban niya ang 12 ka apostoles ug ang pipila ka babaye nga “gipagulaan niyag mga demonyo ug giayo sa ilang mga sakit.” (Lucas 8:2) Ang uban kanila mao si Maria Magdalena, Susana, ug Juana, nga asawa sa opisyal ni Haring Herodes Antipas.

Samtang nagkadaghan ang nahibalo bahin kang Jesus, nagkadaghan sab ang nagkuwestiyon sa iyang mga milagro. Naklaro kana dihang dunay usa ka tawong nademonyohan, nga buta ug amang, ang gidala kang Jesus ug giayo. Karon napagawas na ang demonyo ug naayo na ang maong tawo. Nahingangha ang mga tawo ug miingon: “Siya ba kaha ang Anak ni David?”—Mateo 12:23.

Daghan kaayong tawo ang nagtapok sa balay nga giabtan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug tungod niana wala na silay higayon nga mokaon. Pero dili tanang naa didto ang nagtuo nga si Jesus ang gisaad nga “Anak ni David.” Pipila ka eskriba ug Pariseo nangabot gikan pa sa Jerusalem—dili aron makakat-on o mosuportar kang Jesus. Ilang giingnan ang mga tawo: “Misulod kaniya si Beelzebub,” busa kauban siya sa “magmamando sa mga demonyo.” (Marcos 3:22) Dihang ang mga paryente ni Jesus nakabalita niini nga kagubot, miadto sila aron kuhaon siya. Ngano man?

Niining higayona, wala pa motuo ang mga igsoon ni Jesus nga siya Anak sa Diyos. (Juan 7:5) Ang Jesus nga gikagubtan karon lahi na sa Jesus nga ilang nailhan niadtong nagdako sila sa Nasaret. Kay nagtuo nga siya may diperensiya sa pangisip, ang iyang mga paryente miingon: “Nabuang na siya.”—Marcos 3:21.

Pero unsay gipamatud-an sa gihimong milagro ni Jesus? Naayo niya ang tawong gidemonyohan,  nga karon makakita ug makasulti na. Walay makalalis niini. Pero aron daoton si Jesus, ang mga eskriba ug Pariseo nangakusar kaniya ug miingon: “Kining tawhana makapalayas ug mga demonyo pinaagi lang sa gahom ni Beelzebub, ang magmamando sa mga demonyo.”—Mateo 12:24.

Nahibalo si Jesus sa gihunahuna sa mga eskriba ug Pariseo, busa siya miingon: “Ang matag gingharian nga nagkabahinbahin mapukan, ug ang matag siyudad o pamilya nga nagkabahinbahin dili makabarog. Busa kon si Satanas nagpalayas kang Satanas, siya nakigbatok sa iyang kaugalingon; nan, unsaon pagbarog sa iyang gingharian?”—Mateo 12:25, 26.

Sakto kaayo nga pangatarongan! Ang mga Pariseo nahibalo nga nagpalayas ug mga demonyo ang ubang Hudiyo. (Buhat 19:13) Maong nangutana si Jesus: “Kon nagpalayas kog mga demonyo pinaagi ni Beelzebub, nan kinsay naghatag ug gahom sa inyong mga sumusunod sa pagpalayas ug mga demonyo?” Sa ato pa, naunay sila sa ilang akusasyon. Si Jesus midugang: “Apan kon pinaagi sa espiritu sa Diyos nga nagpalayas kog mga demonyo, nagpasabot kini nga ang Gingharian sa Diyos ania na ug wala ninyo kini mamatikdi.”—Mateo 12:27, 28.

Aron ipakita nga ang iyang gahom sa pagpagawas ug mga demonyo dili gikan kang Satanas, si Jesus miingon: “Unsaon man sa usa pagsulod sa balay sa tawong kusgan ug sa pagkuha sa iyang mga kabtangan kon dili una niya siya gaposon? Pinaagi lang niana nga siya makapangawat sa balay. Siya nga dili dapig kanako maoy batok kanako, ug siya nga dili moduyog kanako sa pagpanigom ug mga tawo nag-abog sa mga tawo palayo kanako.” (Mateo 12:29, 30) Gidumtan gyod si Jesus sa mga eskriba ug Pariseo, ug kini nagpakita nga sila sakop ni Satanas. Ilang giabog ang mga tawo palayo sa Anak sa Diyos, ang usa nga gipaluyohan ni Jehova.

Gipasidan-an ni Jesus kini nga mga magsusupak: “Mapasaylo pa ang bisan unsang sala ug pasipala nga gihimo sa mga tawo. Apan kadtong magpasipala batok sa balaang espiritu dili na mapasaylo, ang iyang sala walay kapasayloan.” (Marcos 3:28, 29) Hunahunaa kon unsay ipasabot niini alang niadtong nag-ingon nga si Satanas ang nagpaluyo sa mga milagro nga gihimo ni Jesus, bisag klaro kaayo nga kadto maoy tungod sa espiritu sa Diyos.