Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 52

Libolibo ang Napakaon sa Diyutayng Tinapay ug Isda

Libolibo ang Napakaon sa Diyutayng Tinapay ug Isda

MATEO 14:13-21 MARCOS 6:30-44 LUCAS 9:10-17 JUAN 6:1-13

  • GIPAKAON NI JESUS ANG 5,000 KA LALAKI

Nalipay ang 12 ka apostoles sa ilang pagsangyaw sa tibuok Galilea, ug ilang gisulti kang Jesus “ang tanang butang nga ilang gibuhat ug gitudlo.” Siyempre gikapoy sila. Wala na gani silay panahon aron mokaon kay daghan kaayong tawo ang nangabot. Busa si Jesus miingon: “Mangadto ta sa usa ka mingaw nga dapit aron makapahulay kadiyot.”—Marcos 6:30, 31.

Misakay silag sakayan, lagmit duol sa Capernaum, ug miadto sa hilit nga dapit sa sidlakan sa Suba sa Jordan, unahan sa Betsaida. Pero pagbiya nila, daghang tawo ang nakakita ug nasayran pod ni sa uban. Midagan sila subay sa baybayon ug naunhan nilag abot ang sakayan.

Pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang mga tawo ug naluoy siya nila, kay mora silag mga karnero nga walay magbalantay. Busa “gitudloan niya sila ug daghang butang” bahin sa Gingharian. (Marcos 6:34) Giayo sab niya “kadtong may mga sakit.” (Lucas 9:11) Sa hapit nang mogabii, ang mga tinun-an miingon kaniya: “Hilit kining dapita ug hapon na kaayo; palakwa na ang mga tawo ngadto sa mga baryo aron makapalit silag pagkaon.”—Mateo 14:15.

Si Jesus mitubag: “Ayaw sila palakwa; hatagi silag pagkaon.” (Mateo 14:16) Bisag nasayod na si Jesus kon unsay himoon, iyang gipangutana si Felipe aron masulayan kini: “Asa man ta mamalit ug tinapay aron makakaon kining mga tawhana?” Taga-Betsaida si Felipe busa siyay angayng pangutan-on. Pero dili gihapon solusyon ang pagpalit ug tinapay. Mga 5,000 ka lalaki ang naa didto ug basig doble pa ang gidaghanon kay may mga babaye man ug mga bata. Si Felipe mitubag: “Ang balig 200 ka denario nga tinapay [usa ka denario ang suweldo sa usa ka adlaw] dili paigo kanila, bisan pag diyutay ra ang atong ihatag sa matag usa.”—Juan 6:5-7.

Tingali aron ipakita nga imposibleng mapakaon silang tanan, si Andres miingon: “Aniay batang lalaki nga may lima ka tinapay nga sebada ug duha ka gagmayng isda. Apan unsaon man pagkaigo niini sa daghan kaayong tawo?”—Juan 6:9.

Bulan kadto sa Marso o Abril, hapit na ang Paskuwa sa 32 C.E., ug ang bungtod nalukop sa berdeng mga sagbot. Gisugo ni Jesus ang mga tinun-an nga sultihan ang mga tawo nga magtapok nga tinag-50 ug tinag-100 ug manglingkod sa kasagbotan. Gikuha ni Jesus ang lima ka tinapay ug duha ka isda ug nagpasalamat sa Diyos. Dayon iyang gipikaspikas ang tinapay ug gibahinbahin ang mga isda. Gihatag kini ni Jesus sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. Silang tanan nakakaon ug nangabusog!

Dayon, si Jesus miingon sa mga tinun-an: “Hiposa ang sobra aron walay mausik.” (Juan 6:12) Napuno nila ang 12 ka basket ug ila kining gihipos.