Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 38

Si Juan Gustong Masayod sa Tubag ni Jesus

Si Juan Gustong Masayod sa Tubag ni Jesus

MATEO 11:2-15 LUCAS 7:18-30

  • NANGUTANA SI JUAN BAHIN KANG JESUS

  • GIDAYEG NI JESUS SI JUAN

Mga usa ka tuig nang napriso si Juan nga Tigbawtismo. Pero nakabalita gihapon siya sa mga milagro ni Jesus. Seguradong nalipay si Juan dihang gibalitaan siya sa iyang mga tinun-an nga gibanhaw ni Jesus ang anak sa biyuda sa Nain. Gustong masayran ni Juan ang tubag ni Jesus kon unsay ipasabot niining tanan. Busa gipatawag ni Juan ang iyang duha ka tinun-an. Ngano man? Gisugo niya sila nga pangutan-on si Jesus: “Ikaw ba ang Usa nga Moanhi, o magpaabot pa mig lain?”—Lucas 7:19.

Nganong nakapangutana man si Juan niini? Si Juan diyosnon, ug niadtong gibawtismohan niya si Jesus mga duha ka tuig na ang milabay, iyang nakita nga si Jesus gikunsaran sa espiritu sa Diyos ug iyang nadungog ang pag-uyon sa Diyos. Siyempre, dili ta makaingon nga mihuyang ang iyang pagtuo. Kay kon mao, di unta siya dayegon ni Jesus. Pero kon wala siya magduhaduha, nganong nangutana man siya niini bahin kang Jesus?

Gusto lang masayran ni Juan gikan mismo kang Jesus nga siya ang Mesiyas. Makapadasig kini kang Juan kay napriso man siya. Ug duna pay laing ipasabot ang pangutana ni Juan. Nahibalo siya sa mga tagna sa Bibliya nga ang Dinihogan sa Diyos mahimong hari ug manluluwas. Pero pipila ka bulan human bawtismohi si Jesus, napriso si Juan. Busa nangutana siya kon duna pa bay laing moabot gawas kang Jesus, nga maoy motuman sa tanang gitagna nga buhaton sa Mesiyas.

Imbes sultihan lang ang mga tinun-an ni Juan nga ‘Siyempre, ako ang Dinihogan nga moabot,’ gipamatud-an ni Jesus nga gipaluyohan siya sa Diyos pinaagi sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit. Dayon siya miingon sa mga tinun-an: “Lakaw, sultihi si Juan sa inyong nadungog ug nakita: Ang mga buta makakita na ug ang mga bakol makalakaw na, ang mga sanlahon nangaayo na ug ang mga bungol makadungog na, ang mga patay gibanhaw ug ang mga kabos gisangyawan sa maayong balita.”—Mateo 11:4, 5.

Nangutana si Juan kay lagmit nagdahom siya nga si Jesus mohimog lain pang mga milagro, ug lagmit pagawson siya ni Jesus sa prisohan. Pero ang tubag ni Jesus nagpakita nga dili angayng dahomon ni Juan nga mohimo siyag mga milagro nga labaw pa sa iyang gihimo.

Pagbiya sa mga tinun-an ni Juan, giingnan ni Jesus ang mga tawo nga dili lang basta propeta si Juan. Siya ang “mensahero” ni Jehova nga gitagna sa Malaquias 3:1. Siya sab ang propetang Elias nga gitagna sa Malaquias 4:5, 6. Si Jesus mipatin-aw: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, wala pay natawo nga molabaw kang Juan nga Tigbawtismo, apan ang usa nga ubos diha sa Gingharian sa langit labaw pa kay kaniya.”—Mateo 11:11.

Kay si Jesus miingon nga labaw pa kang Juan ang usa nga ubos diha sa Gingharian sa langit, iyang gipakita nga si Juan dili bahin sa Gingharian sa langit. Si Juan ang nag-andam sa dalan para kang Jesus, pero namatay siya ayha gibuksan ni Kristo ang dalan paingon sa langit. (Hebreohanon 10:19, 20) Bisan pa niana, siya matinumanong propeta sa Diyos ug mabuhi sa yuta ingong sakop sa Gingharian sa Diyos.