Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 42

Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo

Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo

MATEO 12:33-50 MARCOS 3:31-35 LUCAS 8:19-21

  • GIHISGOTAN NI JESUS ANG “ILHANAN NI PROPETANG JONAS”

  • MAS SUOD SIYA SA MGA TINUN-AN KAY SA IYANG MGA PARYENTE

Kay dili motuo ang mga eskriba ug Pariseo nga si Jesus nagpagawas ug mga demonyo pinaagi sa gahom sa Diyos, nameligro sila nga makapasipala sa balaang espiritu. Busa, kinsay ilang gidapigan—ang Diyos o si Satanas? Si Jesus miingon: “Kon maayo mo nga kahoy, maayo usab ang inyong bunga, apan kon daot mo nga kahoy, daot usab ang inyong bunga, kay ang kahoy maila sa bunga niini.”—Mateo 12:33.

Sayop gayod ang pag-akusar nga si Jesus nag-alagad kang Satanas kay maayo man nga bunga ang iyang gihimong pagpagawas ug mga demonyo. Sama sa gipatin-aw ni Jesus sa Wali sa Bukid, ang daot nga kahoy dili mamungag maayong bunga. Busa unsay gipamatud-an sa bunga sa mga Pariseo, nga mao ang ilang pag-akusar kang Jesus? Nga sama silag daot nga kahoy. Giingnan sila ni Jesus: “Kaliwat sa mga bitin, unsaon ninyo pagsultig maayong mga butang nga mga daotan man mo? Kay gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang baba mosulti.”—Mateo 7:16, 17; 12:34.

Gipadayag sa atong mga pulong kon unsay naa sa atong kasingkasing ug mao ni basehanan sa paghukom kanato. Busa miingon si Jesus: “Sultihan ko kamo nga sa matag walay pulos nga pulong nga ginasulti sa mga tawo, sila manubag niana sa Adlaw sa Paghukom; kay kon maayo ang imong mga pulong ikaw ipahayag nga matarong, apan kon daotan ang imong mga pulong ikaw hukmang sad-an.”—Mateo 12:36, 37.

Bisan pa sa mga milagro nga gihimo ni Jesus, ang mga eskriba ug Pariseo gustong makakitag dugang ilhanan: “Magtutudlo, gusto namong makakitag ilhanan nga gipadala ka sa Diyos.” Nakakita man sila nga mihimog milagro si Jesus o wala, daghan ang makapamatuod nga iya kadtong gihimo. Maong gisultihan ni Jesus ang Hudiyong mga lider: “Kining kaliwatana nga daotan ug dili matinumanon sa Diyos padayong nangitag ilhanan, apan walay ilhanan nga ihatag kanila gawas sa ilhanan ni propetang Jonas.”—Mateo 12:38, 39.

Gipatin-aw ni Jesus kanila kon unsay iyang gipasabot: “Ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii, ang Anak sa tawo maanaa usab sa lubnganan tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.” Si Jonas gitulon sa usa ka dakong isda pero giluwa ra siya, nga samag gibanhaw. Busa gitagna ni Jesus nga siya mamatay ug banhawon sa ikatulong adlaw. Bisag nahitabo kana sa ulahi, gisalikway gihapon sa Hudiyong mga lider ang “ilhanan ni propetang Jonas,” ug wala sila maghinulsol ug magbag-o. (Mateo 27:63-66; 28:12-15) Sa laing bahin, ang mga taga-Nineve naghinulsol human sila sangyawi ni Jonas. Busa hukman nila kini nga kaliwatan. Miingon sab  si Jesus nga hukman sab sila sa rayna sa Sheba pinaagi sa iyang maayong panig-ingnan. Namati siya sa kaalam ni Solomon ug nakadayeg pag-ayo niini. Dayon si Jesus miingon: “Ania ang usa nga labaw pa kang Solomon.”—Mateo 12:40-42.

Gipakasama ni Jesus kining daotan nga kaliwatan sa tawong gigulaan ug demonyo. (Mateo 12:45) Kay wala niya pulihig maayong mga butang ang iyang hunahuna dihang migula ang demonyo, kini mibalik ug sulod uban sa pito pa ka demonyo nga mas daotan pa niya. Sa susama, ang nasod sa Israel nahinloan ug nabag-o na—sama sa nahitabo sa tawong gigulaan ug demonyo. Pero gisalikway sa Israel ang mga propeta sa Diyos, ug gisupak si Jesus bisag klaro nga gikan sa Diyos ang iyang gahom. Kini nagpakita nga mas grabe ang kahimtang sa Israel kon itandi sa una.

Samtang nagsulti si Jesus, miabot ang iyang inahan ug mga igsoon. Kadtong naglingkod duol niya miingon: “Ang imong inahan ug mga igsoon tua sa gawas. Gusto silang makigkita nimo.” Dayon gipakita ni Jesus nga siya mas suod sa iyang mga tinun-an, nga mora na niyag tinuod nga mga igsoon ug inahan. Siya miingon: “Kini silang namati sa pulong sa Diyos ug nagatuman niini mao ang akong inahan ug mga igsoon.” (Lucas 8:20, 21) Iyang gipakita nga bisag duna siyay suod nga relasyon sa iyang mga paryente, mas importante niya ang iyang relasyon sa mga tinun-an. Makapadasig gayod kon ingon ana ta ka suod sa atong mga igsoon sa pagtuo, ilabina dihang dunay dili motuo nato o manaway sa atong maayong mga buhat!