Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 51

Gipatay Panahon sa Selebrasyon sa Adlawng Natawhan

Gipatay Panahon sa Selebrasyon sa Adlawng Natawhan

MATEO 14:1-12 MARCOS 6:14-29 LUCAS 9:7-9

  • GIPAPUNGGOTAN NI HERODES SI JUAN NGA TIGBAWTISMO

Samtang nagsangyaw sa Galilea ang mga apostoles, ang tawo nga nag-andam sa dalan ni Jesus naa pa sa prisohan. Si Juan nga Tigbawtismo halos duha ka tuig na nga gipriso.

Giyagyag ni Juan nga sayop si Haring Herodes Antipas kay iyang giilog si Herodias, nga asawa sa iyang igsoong si Felipe. Gibulagan ni Herodes ang iyang asawa aron pangasaw-on si Herodias. Sumala sa Moisesnong Balaod, nga gisunod kuno ni Herodes, sila nakapanapaw ug ang ilang kaminyoon ilegal. Tungod tingali sa pagsulsol ni Herodias, gipapriso ni Herodes si Juan.

Naglibog si Herodes kon unsay himoon kang Juan, kay giisip siya sa mga tawo ingong “propeta.” (Mateo 14:5) Pero nahibalo si Herodias kon unsay himoon. Duna siyay ‘pagdumot kang Juan,’ maong gusto niya kining ipapatay. (Marcos 6:19) Ug miabot na gyod ang higayon.

Sa wala pa magsugod ang Paskuwa sa 32 C.E., naghikay si Herodes ug dakong selebrasyon para sa iyang adlawng natawhan. Mitambong ang tanang tag-as ug ranggo nga mga opisyal ni Herodes, apil ang impluwensiyadong mga tawo sa Galilea. Panahon sa selebrasyon, si Salome, nga anak nga babaye ni Herodias sa iyang unang bana nga si Felipe, gipatawag aron mosayaw atubangan sa mga bisita. Giganahan kaayo ang mga bisitang lalaki kay maayo siyang mosayaw.

Nalipay si Herodes sa gihimo ni Salome, ug siya miingon: “Pangayog bisan unsa nga imong gusto, ug ihatag ko kana kanimo.” Gani siya nanumpa: “Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon, bisag katunga pa sa akong gingharian.” Ayha mitubag, si Salome migawas ug nangutana sa iyang inahan: “Unsay akong pangayoon?”—Marcos 6:22-24.

Mao ni ang higayon nga gihulat ni Herodias! Siya mitubag dayon: “Ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo.” Mibalik dayon si Salome kang Herodes ug miingon: “Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo diha sa bandihado.”—Marcos 6:24, 25.

Naguol pag-ayo si Herodes, kay nakadungog man ang iyang mga bisita sa iyang saad kang Salome. Maulaw siyang mobalibad bisag maamong ang kinabuhi sa usa ka inosenteng tawo. Busa gisugo ni Herodes ang guwardiya nga moadto sa prisohan ug punggotan si Juan. Pagkataudtaod, mibalik ang guwardiya dala ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado. Iya ning gihatag kang Salome, nga nagdala niini ngadto sa iyang inahan.

Dihang nasayran kini sa mga tinun-an ni Juan, sila miadto aron kuhaon ang patayng lawas ug ilubong. Dayon, ilang gibalitaan si Jesus.

Sa ulahi, dihang nadunggan ni Herodes nga si Jesus nag-ayog mga masakiton ug nagpagawas ug mga demonyo, siya natugaw. Nabalaka siya basig kining tawhana nga naghimog mga milagro—si Jesus—mao si Juan nga Tigbawtismo nga “nabanhaw.” (Lucas 9:7) Busa gusto kaayo niyang makita si Jesus dili aron maminaw kang Jesus, kondili aron iyang maseguro kon angay ba gyod siyang mabalaka.