Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 40

Nagtudlo Bahin sa Pagpasaylo

Nagtudlo Bahin sa Pagpasaylo

LUCAS 7:36-50

  • BABAYENG MAKASASALA NAGHAPLAS UG LANA SA TIIL NI JESUS

  • ILUSTRASYON BAHIN SA NAKAUTANG NAGTUDLO SA PAGPASAYLO

Lainlaig reaksiyon ang mga tawo sa gitudlo ug gihimo ni Jesus depende sa kahimtang sa ilang kasingkasing. Mao nay nahitabo didto sa usa ka balay sa Galilea. Usa ka Pariseo nga ginganlag Simon ang nangimbitar kang Jesus sa pagpangaon. Tingali gusto niyang mailhan pag-ayo ang tawong gibantog nga naghimog mga milagro. Lagmit aron gamiton ni nga higayon sa pagsangyaw sa mga tawo didto, gidawat ni Jesus ang imbitasyon, sama sa iyang pagdawat sa imbitasyon nga mokaon uban sa mga tigkolektag buhis ug mga makasasala.

Pero wala abiabiha si Jesus sa paagi nga angay unta sa usa ka bisita. Sa Palestina, abogon ang mga dalan ug nagsandalyas ang mga tawo, maong mahugawan ug mainitan ang ilang tiil. Busa ingong pag-abiabi, hugasag bugnawng tubig ang tiil sa bisita. Pero wala nila kana buhata kang Jesus. Wala sab nila siya hagki aron abiabihon, nga maoy naandan. Ang lain pang kostumbre sa pag-abiabi mao ang pagbubo ug lana sa buhok sa bisita. Wala sab nila kana buhata kang Jesus. Busa sinsero kaha ang ilang pag-imbitar niya?

Nagsugod na ang pagpangaon, ug miplastar na sa lamesa ang mga bisita. Samtang nangaon, may babayeng misulod bisag dili imbitado. Siya nailhan sa siyudad ingong “makasasala.” (Lucas 7:37) Makasasala man gyod ang tanang dili hingpit nga tawo, pero kining bayhana imoral ug kinabuhi, lagmit usa ka pampam. Tingali nakadungog siya sa mga gitudlo ni Jesus, lakip sa iyang pagdapit sa “tanang gikapoy ug nabug-atan” nga moduol niya aron mapalagsik. (Mateo 11:28, 29) Kay natandog sa mga pulong ug buhat ni Jesus, iya siyang gipangita.

Miduol ang babaye ug miluhod sa tiilan ni Jesus. Mihilak siya ug mitulo ang iyang mga luha sa tiil ni Jesus, ug iya kining gipahiran sa iyang buhok. Iyang gihagkan ang tiil ni Jesus ug gihaplasan sa iyang dalang humot nga lana. Nakita kini ni Simon ug wala siya makaangay niini. Siya naghunahuna: “Kon kining tawhana tinuod nga propeta, mahibalo siya kon kinsa ug unsang matanga sa babaye ang mihikap niya, nga kini makasasala.”—Lucas 7:39.

Kay nahibalo sa gihunahuna ni Simon, si Jesus miingon: “Simon, duna koy isulti nimo.” Si Simon nangutana: “Unsa man, Magtutudlo?” Si Jesus mitubag: “Duha ka tawo ang utangan sa usa ka tigpahulam. Ang usa utangan ug 500 ka denario, ug ang lain 50. Dihang wala silay ikabayad niya, kinabubut-on niya silang gipasaylo. Busa kinsa nilang duha ang labaw nga mahigugma niya?” Tingali wala ra sa buot ang tubag ni Simon: “Sa akong hunahuna, kadtong mas dakog utang.”—Lucas 7:40-43.

Miuyon si Jesus sa iyang tubag. Dayon iyang gitan-aw ang babaye ug giingnan si Simon: “Nakita ba nimo ning bayhana? Pagsulod nako sa imong balay, wala ko nimo hatagig tubig para sa akong tiil. Apan gihumod niining bayhana ang akong tiil sa iyang mga luha ug gipahiran kini sa iyang buhok. Wala ka mohalok nako, apan kining bayhana wala moundang sa paghalok sa akong tiil sukad sa akong pag-abot. Wala nimo butangig lana ang akong ulo, apan kining bayhana naghaplas sa akong tiil sa humot nga lana.” Nakita ni Jesus nga kining bayhana kinasingkasing nga naghinulsol sa iyang imoral nga pagkinabuhi. Busa siya miingon: “Sultihan ti ka, bisan tuod daghan ang iyang sala, kini gipasaylo. Tungod niini, siya nagpakitag dakong gugma kanako. Apan kadtong gipasaylo nga gamay rag sala, nagpakitag gamayng gugma.”—Lucas 7:44-47.

Wala magkonsentir si Jesus sa imoralidad. Siya naluoy ug nakasabot sa mga makasasala nga sinserong naghinulsol ug gustong modangop kang Kristo. Ug seguradong nahupayan ang babaye dihang giingnan siya ni Jesus: “Ang imong mga sala gipasaylo na. . . . Ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lakaw nga malinawon.”—Lucas 7:48, 50.