LUCAS 7:11-17

  • PAGBANHAW DIDTO SA NAIN

Human ayoha ni Jesus ang sulugoon sa opisyal sa kasundalohan didto sa Capernaum, siya miadto sa siyudad sa Nain, nga kapig 32 kilometros pahabagatan-kasadpan. Wala siya mag-inusara. Ang mga tinun-an mikuyog niya apil ang daghang tawo. Morag hapit nang mogabii dihang duol na sila sa Nain. Ilang nasugatan ang daghang Hudiyo nga nagprosesyon sa lubong. Giyayongan ang patayng lawas sa batan-ong lalaki padulong sa lubnganan sa gawas sa siyudad.

Nilang tanan, ang naguol pag-ayo mao ang inahan sa batan-on. Biyuda na siya, ug namatay ang iyang bugtong anak. Sukad namatay iyang bana, wala ra siya mag-inusara kay naa pa man siyay anak. Seguradong suod kaayo sila, ug ang iyang kaugmaon ug seguridad sa umaabot nagdepende sa iyang anak. Pero namatay na ang iyang anak. Kinsa na lang kahay makauban ug makatabang niya?

Pagkakita ni Jesus sa maong biyuda, morag gikumot ang iyang kasingkasing tungod sa kaguol ug makaluluoyng kahimtang sa babaye. Sa malumong paagi, iyang gipalig-on ang babaye: “Ayaw nag hilak.” Pero dili lang kana ang iyang gihimo. Iyang giduol ug gihikap ang teheras nga gibutangan sa patayng lawas. (Lucas 7:13, 14) Tungod sa iyang gihimo, kalit nga mihunong ang mga tawong nagprosesyon. Seguradong daghan ang natingala kon unsay iyang gihunahuna ug kon unsay iyang himoon.

Ug unsa pod kahay gihunahuna sa mga kauban ni Jesus nga nakakita na niya nga milagrosong nag-ayog mga sakit? Wala pa sila sukad makakita kang Jesus nga nagbanhawg patay. Daghan ang mihimog pagbanhaw kaniadto, pero makabanhaw pod kaha si Jesus? (1 Hari 17:17-23; 2 Hari 4:32-37) Siya miingon: “Dong, sultihan ti ka, bangon!” (Lucas 7:14) Ug mao nay nahitabo. Ang batan-on mibangon ug misulti! Gihatag siya ni Jesus sa iyang inahan nga nakurat pero nalipay kaayo. Makauban na sab niya ang iyang anak.

 Dihang nakita sa mga tawo nga nabuhi ang batan-on, ilang gidayeg ang Maghahatag ug Kinabuhi, si Jehova. Sila miingon: “Usa ka gamhanang propeta ang mianhi kanato.” Ang uban nga nakasabot sa kahulogan sa gihimo ni Jesus miingon: “Ang Diyos nahinumdom sa iyang katawhan.” (Lucas 7:16) Kini nga milagro nabalitaan dayon sa silingang mga lungsod ug lagmit sa lugar ni Jesus sa Nasaret, mga 10 kilometros ang gilay-on. Nakaabot pod ang balita sa Judea, sa habagatan.

Naa pa gihapon sa prisohan si Juan nga Tigbawtismo, ug interesado kaayo siya sa gipanghimo ni Jesus. Gibalitaan si Juan sa iyang mga tinun-an bahin niini nga mga milagro. Unsay iyang reaksiyon?