Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 45

Mas Gamhanan kay sa mga Demonyo

Mas Gamhanan kay sa mga Demonyo

MATEO 8:28-34 MARCOS 5:1-20 LUCAS 8:26-39

  • IYANG GIPAGULA ANG MGA DEMONYO UG GIPASULOD SA MGA BABOY

Dihang nakabalik na ang mga tinun-an sa baybayon human sa ilang makalilisang nga kasinatian sa Dagat sa Galilea, nakuratan na pod sila. Duha ka tawong gidemonyohan, nga gikan sa sementeryo, ang midagan paingon kang Jesus! Mas nahadlok sila sa usa, tingali kay mas bangis siya ug dugay nang gidemonyohan.

Halos hubo nga naglakawlakaw kining makaluluoy nga tawo. Adlaw ug gabii siyang “magsigeg singgit sa sementeryo ug sa kabukiran, ug magsamadsamad sa iyang kaugalingon pinaagig mga bato.” (Marcos 5:5) Mangtas kaayo siya maong mahadlok ang mga tawo nga moagi didto. Gisulayan siyag gapos sa uban, pero iya rang gibugto ang mga kadena. Walay makapugong niya.

Ang tawo miduol ug miyukbo kang Jesus, ug gipasinggit siya sa mga demonyo nga nagkontrolar niya: “Unsa may imong tuyo kanako, Jesus nga Anak sa Labing Hataas nga Diyos? Panumpa sa Diyos nga dili ko nimo silotan.” Gipakita ni Jesus nga siya mas gamhanan kay sa mga demonyo, ug miingon: “Gula niining tawhana, ikaw nga daotang espiritu.”—Marcos 5:7, 8.

Ang tinuod, daghang demonyo ang misulod sa maong tawo. Dihang nangutana si Jesus, “Unsay imong ngalan?” siya mitubag: “Batalyon ang akong ngalan, tungod kay daghan mi.” (Marcos 5:9) Ang usa ka batalyon sa Roma dunay linibo ka sundalo; busa daghan kaayong demonyo ang nagkontrolar ug nagpaantos niini nga tawo. Sila mihangyo kang Jesus nga “dili sila paadtoon sa bung-aw.” Nahibalo gyod sila kon unsay ilang dulnganan apil sa ilang lider nga si Satanas.—Lucas 8:31.

Dunay mga 2,000 ka baboy ang nangungad sa duol. Kini nga mga hayop giisip nga mahugaw sumala sa Balaod ug dili gani angayng panag-iyahon sa mga Hudiyo. Ang mga demonyo miingon: “Pasudla mi sa mga baboy.” (Marcos 5:12) Gitugotan sila ni Jesus, ug sila nanulod sa mga baboy. Dihadiha, ang tanang 2,000 ka baboy naglumbag panagan paingon sa pangpang, nangambak, ug nangalumos sa dagat.

 Pagkakita niini sa mga tig-alima, sila nanagan aron ibalita kini sa siyudad ug kabaryohan. Nangadto ang mga tawo aron susihon ang nahitabo. Pag-abot nila, ilang nakita nga maayo nag pangisip ang tawong kanhing nademonyohan. Siya may besti na ug naglingkod sa tiilan ni Jesus!

Ang mga tawong nakakita ug nakadungog niini nangahadlok. Nabalaka sila kon unsa pay dugang himoon ni Jesus, busa gipapahawa nila siya sa ilang lugar. Dihang misakay si Jesus sa sakayan, ang tawong kanhing gidemonyohan mihangyo nga mokuyog niya. Pero giingnan siya ni Jesus: “Pauli sa imong mga paryente, ug isulti kanila ang tanang butang nga gihimo ni Jehova kanimo ug ang kaluoy nga iyang gipakita kanimo.”—Marcos 5:19.

Kasagaran, sultihan ni Jesus ang iyang gipang-ayo nga dili ipanulti sa uban ang iyang gihimo. Dili niya gusto nga motuo kaniya ang mga tawo tungod lang sa gipasapasa nga mga balita. Pero niini nga kahimtang, ang tawo nga kanhing gidemonyohan maoy buhing pamatuod sa gahom ni Jesus, ug siya makasangyaw sa mga tawo nga dili maadtoan ni Jesus. Ang iyang testimonya makadepensa sab kon dunay dili maayong balita bahin sa pagkamatay sa mga baboy. Busa ang tawo milakaw ug namalita sa tibuok Decapolis bahin sa gibuhat ni Jesus kaniya.