Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 34

Si Jesus Mipilig Dose ka Apostoles

Si Jesus Mipilig Dose ka Apostoles

MARCOS 3:13-19 LUCAS 6:12-16

  • ANG 12 KA APOSTOLES

Mga usa ka tuig ug tunga na ang milabay sukad gipaila ni Juan nga Tigbawtismo nga si Jesus ang Kordero sa Diyos. Dihang gisugdan ni Jesus ang iyang ministeryo, daghang sinserong mga tawo ang nahimong iyang mga tinun-an, sama ni Andres, Simon Pedro, Juan, lagmit si Santiago (igsoon ni Juan), Felipe, ug Bartolome (nailhan usab ug Natanael). Sa ulahi, daghan pa ang misunod kang Kristo.—Juan 1:45-47.

Karon, andam nang mopilig mga apostoles si Jesus. Sila ang mahimo niyang suod nga mga kauban ug makadawat silag espesyal nga pagbansay. Pero ayha sila pilia ni Jesus, siya miadto sa bukid, nga lagmit duol sa Dagat sa Galilea nga dili ra layo sa Capernaum. Tibuok gabii siyang nag-ampo, lagmit aron giyahan ug panalanginan sa Diyos. Pagkaugma, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug mipilig 12 ka apostoles gikan nila.

Gipili ni Jesus ang unom nga gihisgotan sa unang parapo, apil si Mateo, nga gidapit ni Jesus didto sa opisina sa buhis. Ang laing lima mao si Judas (gitawag usab nga Tadeo ug “anak ni Santiago”), Simon nga Kananeyo, Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo, ug Judas Iskariote.—Mateo 10:2-4; Lucas 6:16.

Kining 12 ka tinun-an nakauban na ni Jesus, ug nailhan na niya sila pag-ayo. Ang pipila nila iyang mga paryente. Ang magsoong si Santiago ug Juan mga ig-agaw ni Jesus. Ug kon tinuod ang giingon sa uban nga si Alfeo igsoon ni Jose, nga amaama ni Jesus, makaingon ta nga ang anak ni Alfeo nga si apostol Santiago, ig-agaw ni Jesus.

Siyempre, kabisado kaayo ni Jesus ang ngalan sa iyang mga apostoles. Ikaw, kabisado ba nimo sila? Makatabang ang pagtimaan nga duha ang ginganlag Simon, duha ang Santiago, ug duha ang Judas. Si Simon (Pedro) dunay igsoong si Andres, ug si Santiago (anak ni Zebedeo) dunay igsoong si Juan. Mao nay paagi aron mahinumdoman ang ngalan sa walo ka apostoles. Apil sa nabiling upat mao ang tigkolektag buhis (Mateo), ang nagduhaduha sa ulahi (Tomas), ang usa nga gidapit samtang naa sa ilawom sa kahoy (Natanael), ug ang higala ni Natanael (Felipe).

Ang 11 sa mga apostoles maoy taga-Galilea, ang lugar ni Jesus. Si Natanael taga-Cana. Si Felipe, Pedro, ug Andres taga-Betsaida. Sa ulahi, si Pedro ug Andres mibalhin sa Capernaum, nga mao poy lugar ni Mateo. Si Santiago ug Juan nagpuyo sab sa Capernaum o sa lugar nga duol didto, ug pagpangisda ang ilang negosyo. Si Judas Iskariote, nga mitraydor kang Jesus sa ulahi, morag mao lang ang apostoles nga taga-Judea.