Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 75

Si Jesus Nagtudlo Kon Unsay Makahatag ug Kalipay

Si Jesus Nagtudlo Kon Unsay Makahatag ug Kalipay

LUCAS 11:14-36

  • NAGPALAYAS UG MGA DEMONYO PINAAGI SA “TUDLO SA DIYOS”

  • ANG MAKAHATAG UG TINUOD NGA KALIPAY

Di pa dugay, gitudlo na sab ni Jesus kon unsaon pag-ampo. Pero dili lang kini nga topiko ang iyang gihisgotag balik sa iyang pagsangyaw. Dihang naghimog milagro si Jesus sa Galilea, siya giakusahan nga ang iyang gahom gikan sa magmamando sa mga demonyo. Karon sa Judea, mao na sab na ang akusasyon kaniya.

Dihang gipalayas ni Jesus ang demonyo nga nakapaamang sa usa ka tawo, daghan ang nahingangha gawas sa iyang mga magsusupak. Sila miingon: “Siya nagpalayas ug mga demonyo pinaagi sa gahom ni Beelzebub, ang magmamando sa mga demonyo.” (Lucas 11:15) Ang uban nangayo kaniyag ilhanan gikan sa langit ingong dugang pamatuod kon kinsa siya.

Nahibalo si Jesus nga gisulayan siya, busa gitubag niya sila sama sa iyang pagtubag sa mga magsusupak didto sa Galilea. Siya miingon nga ang ginghariang nagkabahinbahin seguradong mapukan. Siya nangatarongan: “Kon si Satanas usab nakigbatok sa iyang kaugalingon, unsaon pagbarog sa iyang gingharian?” Dayon giingnan sila ni Jesus: “Kon pinaagi sa tudlo sa Diyos nga ako nagpalayas ug mga demonyo, nagpasabot kini nga ang Gingharian sa Diyos ania na apan wala ninyo mamatikdi.”—Lucas 11:18-20.

Ang paghisgot ni Jesus bahin sa “tudlo sa Diyos” angayng magpahinumdom sa mga mamiminaw bahin sa kasaysayan sa Israel. Ang mga tawo didto sa palasyo ni Paraon nga nakakita sa milagro ni Moises miingon: “Tudlo ni sa Diyos!” Pinaagi sab sa “tudlo sa Diyos” nga nasulat ang Napulo ka Sugo sa duha ka papan nga bato. (Exodo 8:19; 31:18) Karon, tungod sa “tudlo sa Diyos”—iyang balaang espiritu, o aktibong puwersa—si Jesus nakapalayas ug mga demonyo ug nakaayog mga sakit. Busa ang Gingharian sa Diyos miabot na nga wala mamatikdi sa mga magsusupak, kay ang tinudlong Hari sa Gingharian nga si Jesus naa sa ilang taliwala nga naghimog mga milagro.

Ang pagpalayas ni Jesus ug mga demonyo nagpakita nga siya mas gamhanan kang Satanas, sama sa kusgang tawo nga magpildi sa armado kaayong guwardiya sa palasyo. Gihisgotan na sab ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa demonyong migula sa tawo. Kon dili niya pulihag maayong mga butang ang iyang hunahuna, ang maong demonyo mobalik kauban sa pito pa, nga makapagrabe sa iyang kahimtang. (Mateo 12:22, 25-29, 43-45) Mao na ang nahitabo sa nasod sa Israel.

Usa ka babaye nga naminaw kang Jesus miingon: “Malipayon ang babaye nga nanganak ug nagpasuso nimo!” Ang Hudiyong mga babaye nangandoy nga mahimong inahan sa usa ka propeta, ilabina sa Mesiyas. Busa nagtuo tingali ning bayhana nga malipayon kaayo si Maria nga nahimong inahan sa usa ka maayong magtutudlo. Pero gisultihan siya ni Jesus kon unsa gyoy makahatag ug kalipay: “Mas malipayon kadtong namati sa pulong sa Diyos ug nagsunod niini!” (Lucas 11:27, 28) Wala itudlo ni Jesus nga si Maria hatagag espesyal nga pasidungog. Busa ang tinuod nga kalipay wala magdepende kon kinsay imong paryente o kon unsay imong nalampos, kondili sa pagkahimong matinumanong alagad sa Diyos.

Sama sa gihimo ni Jesus sa Galilea, iyang gibadlong ang mga tawo kay nangayo silag ilhanan gikan sa langit. Siya miingon nga walay ihatag nga ilhanan gawas sa “ilhanan ni Jonas.” Nahimong ilhanan si Jonas kay tulo ka adlaw siyang naa sa tiyan sa isda ug tungod kay maisogon siyang nagsangyaw, maong naghinulsol ang mga taga-Nineve. Si Jesus miingon: “Ania ang usa nga labaw pa kang Jonas.” (Lucas 11:29-32) Si Jesus labaw sab kang Solomon, nga ang kaalam gustong madunggan sa rayna sa Sheba.

Si Jesus miingon: “Human magdagkot ug lampara ang usa ka tawo, dili niya kini tagoan o ibutang ilalom sa basket. Ibutang niya kini sa tangkawan.” (Lucas 11:33) Tingali iyang gipasabot nga  ang pagtudlo ug paghimog milagro atubangan niining mga tawo samag pagtago sa kahayag sa lampara. Kay wala makapokus ang ilang mata, wala nila masabti ang katuyoan sa iyang mga buhat.

Di pa dugayng gipalayas ni Jesus ang demonyo maong makasulti na ang tawo. Angay unta nang magpalihok sa mga tawo nga himayaon ang Diyos ug sultihan ang uban bahin sa ginahimo ni Jehova. Busa gipasidan-an ni Jesus ang mga magsusupak: “Busa pagbantay kay basig ang anaa kanimo dili kahayag kondili kangitngit. Busa kon ang imong tibuok lawas hayag ug wala gayoy usa ka bahin nga ngitngit, sama kini ka hayag sa usa ka lampara nga naghatag kanimog kahayag.”—Lucas 11:35, 36.