Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 67

“Wala pa Gyoy Tawo nga Nakasulti ug Sama Niini”

“Wala pa Gyoy Tawo nga Nakasulti ug Sama Niini”

JUAN 7:32-52

  • NAGPADALAG MGA GUWARDIYA ARON DAKPON SI JESUS

  • GIDEPENSAHAN NI NICODEMO SI JESUS

Naa pa si Jesus sa Jerusalem para sa Pista sa mga Tabernakulo (o, Balongbalong). Nalipay siya nga “daghan ang mituo kaniya.” Pero wala malipay ang mga lider sa relihiyon. Nagpadala silag mga guwardiya aron dakpon siya. (Juan 7:31, 32) Apan wala motago si Jesus.

Imbes motago, si Jesus nagpadayon sa pagpanudlo sa mga tawo sa Jerusalem, nga nag-ingon: “Mubo na lang ang panahon nga inyo kong makauban sa dili pa ko moadto sa Usa nga nagpadala kanako. Kamo mangita kanako, apan dili ko ninyo makaplagan, ug kon asa ko moadto dili mo makaadto.” (Juan 7:33, 34) Wala makasabot ang mga Hudiyo, busa sila nagsultihanay: “Asa kaha moadto kining tawhana nga dili man nato siya makaplagan? Moadto kaha siya sa mga Hudiyo nga namuyo taliwala sa mga Grego ug manudlo sa mga Grego? Unsay buot niyang ipasabot sa iyang giingon, ‘Kamo mangita kanako, apan dili ko ninyo makaplagan, ug kon asa ko moadto dili mo makaadto’?” (Juan 7:35, 36) Pero ang gipasabot ni Jesus mao ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw sa langit, nga dili maadtoan sa iyang mga kaaway.

Ikapitong adlaw na sa kapistahan. Kada buntag, ang saserdote magkuhag tubig sa Linaw sa Siloam ug ibubo kini sa halaran maong moawas kini sa tiilan sa halaran. Lagmit gipahinumdoman ni Jesus ang mga tawo niining nabatasang buluhaton. Siya miingon: “Kon dunay giuhaw, paaria siya kanako ug hatagan nako siyag mainom. Alang niadtong magpakitag pagtuo kanako, ang kasulatan nag-ingon: ‘Gikan sa iyang kasingkasing moagos ang sapa sa buhing tubig.’”—Juan 7:37, 38.

Si Jesus nagtumong sa kon unsay mahitabo dihang ang mga tinun-an dihogan sa balaang espiritu ug hatagag paglaom nga mabuhi sa langit. Kini nga pagdihog mahitabo human sa kamatayon ni Jesus. Sugod sa Pentekostes sa mosunod nga tuig, ang tubig nga mohatag ug kinabuhi moagos  dihang ang mga dinihogan sa espiritu nga mga tinun-an ni Jesus magpaambit sa kamatuoran ngadto sa mga tawo.

Tungod sa gitudlo ni Jesus, ang pipila miingon: “Siya gayod ang gitagnang propeta” nga mas labaw kang Moises. Ang uban sab miingon: “Siya mao ang Kristo.” Apan duna poy nangatarongan: “Maggikan ba gyod sa Galilea ang Kristo? Dili ba ang kasulatan nag-ingon nga ang Kristo maggikan sa kaliwat ni David ug maggikan sa Betlehem, ang baryo diin gikan si David?”—Juan 7:40-42.

Nagkabahinbahin ang mga tawo. Bisag gusto sa uban nga ipadakop si Jesus, walay nangahas sa pagdakop niya. Pagbalik sa mga guwardiya nga dili kauban si Jesus, ang pangulong mga saserdote ug mga Pariseo nangutana: “Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?” Ang mga guwardiya mitubag: “Wala pa gyoy tawo nga nakasulti ug sama niini.” Sa kasuko sa mga lider sa relihiyon, ilang gibugalbugalan ang mga guwardiya: “Nalimbongan ba usab mo? Walay bisan usa sa mga opisyal o Pariseo nga mituo kaniya, dili ba? Apan kining mga tawhana nga wala mahibalo sa Balaod maoy tinunglo nga katawhan.”—Juan 7:45-49.

Dayon si Nicodemo, usa ka Pariseo ug membro sa Sanhedrin, way kahadlok nga midepensa kang Jesus. Mga duha ka tuig ug tunga sa miagi, miadto si Nicodemo kang Jesus panahon sa kagabhion ug nagpahayag sa iyang pagtuo kaniya. Karon si Nicodemo miingon: “Sumala sa atong Balaod, dili ba paminawon una nato ang usa ka tawo aron masayran kon unsay iyang gihimo ayha nato siya hukman?” Sila midepensa: “Ngano, taga-Galilea ba sab ka? Susiha ang Kasulatan ug imong makita nga walay propeta nga maggikan sa Galilea.”—Juan 7:51, 52.

Ang Kasulatan wala direktang mag-ingon nga may propetang maggikan sa Galilea. Apan ang Pulong sa Diyos nag-ingon nga ang Kristo maggikan didto; kini mitagna nga ang “dakong kahayag” makita didto sa “Galilea sa mga nasod.” (Isaias 9:1, 2; Mateo 4:13-17) Dugang pa, sama sa gitagna na, si Jesus natawo sa Betlehem ug kaliwat pa gyod siya ni David. Bisag nasayod tingali ang mga Pariseo niini, sila ang hinungdan nga mikaylap ang sayop nga panghunahuna sa mga tawo bahin kang Jesus.