Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 77

Ang Tambag ni Jesus Bahin sa Bahandi

Ang Tambag ni Jesus Bahin sa Bahandi

LUCAS 12:1-34

  • ILUSTRASYON BAHIN SA TAWONG DATO

  • SI JESUS NAGHISGOT BAHIN SA MGA UWAK UG LIRIO

  • “GAMAYNG PANON” MAKAPANUNOD SA GINGHARIAN

Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay sa Pariseo, libolibo ang naghulat niya sa gawas. Ingon ana sab ang iyang nasinatian sa Galilea. (Marcos 1:33; 2:2; 3:9) Dinhi sa Judea, daghan ang gustong makakita ug makakat-on niya. Lahi silag panghunahuna sa mga Pariseo nga kauban ni Jesus sa pagpangaon.

Ang unang gisulti ni Jesus maoy para sa iyang mga tinun-an: “Pagbantay sa lebadura sa mga Pariseo, nga mao ang ilang pagkasalingkapaw.” Nagpasidaan na si Jesus kaniadto, pero mas kinahanglan niyang magpasidaan karon tungod sa iyang nakita panahon sa ilang pagpangaon. (Lucas 12:1; Marcos 8:15) Mahimong itago sa mga Pariseo ang ilang pagkadaotan pinaagi sa pagpakaaron-ingnong diyosnon, pero kinahanglan kining iyagyag aron dili mameligro ang mga tawo. Si Jesus miingon: “Walay butang nga gitagoan pag-ayo nga dili madayag, ug walay sekreto nga dili mahibaloan.”—Lucas 12:2.

Daghan sa mga tawong nagtapok kang Jesus mga taga-Judea. Tingali wala sila makadungog dihang nagtudlo siya sa Galilea. Busa gibalik ni Jesus ang mga punto nga iyang gihisgotan kaniadto. Iyang gidasig ang tanang naminaw: “Ayaw kahadlok niadtong makapatay sa lawas, ug human niana wala nay lain pang mahimo.” (Lucas 12:4) Sama sa iyang gibuhat kaniadto, iyang gipasiugda nga kinahanglan silang mosalig nga atimanon sila sa Diyos. Kinahanglan sab nilang ilhon ang Anak sa tawo ug mosalig nga tabangan sila sa Diyos.—Mateo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Unya dihay tawo nga misulti sa iyang problema: “Magtutudlo, ingna ang akong igsoon nga bahinan ko niya sa panulondon.” (Lucas 12:13) Ang Balaod nag-ingon nga ang panganay makadawat ug duha ka bahin sa panulondon, busa dili na kini angayng lalisan. (Deuteronomio 21:17) Pero lagmit gusto niining tawhana nga makadawat ug labaw pa kay sa iyang legal nga bahin. Walay gidapigan si Jesus, busa siya miingon: “Kinsa may naghatag nakog katungod nga mahimong maghuhukom o tigbahin sa inyong panulondon?”—Lucas 12:14.

Dayon gitambagan ni Jesus ang tanan: “Pagbantay mo ug likayi ninyo ang tanang matang sa kadalo, kay bisag dato ang usa ka tawo, ang iyang kabtangan dili makahatag niyag kinabuhi.” (Lucas 12:15) Bisag unsa pa ka dato ang usa ka tawo, dili ba mamatay ra gihapon siya ug mabiyaan ang tanan niyang kabtangan? Gipasiugda ni Jesus ang maong punto pinaagig ilustrasyon nga nagpakita sa kahinungdanon sa maayong ngalan atubangan sa Diyos:

“Dihay tawong dato nga daghag abot ang iyang uma. Busa siya naghunahuna, ‘Wala na koy kabutangan sa akong mga abot, unsay akong buhaton?’ Unya siya miingon, ‘Kini ang akong buhaton: Gub-on nako ang akong mga kamalig ug magtukod kog mas dagko, ug tigomon nako didto ang tanan nakong lugas ug abot. Ug moingon ko sa akong kaugalingon: “Daghan na kag maayong butang nga natigom para sa daghang katuigan. Pahayahay, kaon, inom, ug paglipaylipay.”’ Apan giingnan siya sa Diyos, ‘Ikaw nga dili makataronganon, karong gabii ikaw ilang patyon. Nan, kinsay manag-iya sa mga butang nga imong gitigom?’ Ingon usab niana ang tawo nga nagtigom ug bahandi para sa iyang kaugalingon apan dili dato ngadto sa Diyos.”—Lucas 12:16-21.

Ang mga tinun-an ni Jesus ug ang ubang naminaw posibleng malit-agan sa pagtigom ug daghang bahandi. O ang mga kabalaka sa kinabuhi lagmit makabalda sa ilang pag-alagad kang Jehova. Busa gibalik ni Jesus ang tambag nga iyang gihatag mga usa ka tuig ug tunga na ang milabay sa iyang Wali sa Bukid:

“Tungod niini ako magaingon kaninyo, ayaw na mog kabalaka bahin sa inyong kinabuhi kon unsay  inyong kaonon o sul-obon. . . . Matikdi ang mga uwak: Wala sila magpugas o mag-ani, wala sab silay kamalig, apan gipakaon sila sa Diyos. Dili ba labaw pa man mog bili kay sa mga langgam? . . . Matikdi ang pagtubo sa mga lirio: Wala sila maghago o magtahig besti, apan sultihan ko kamo nga si Solomon, bisan sa iyang kadato, wala makasul-ob ug besti nga sama ka nindot nianang sa mga lirio. . . . Busa hunong na sa sobrang pagkabalaka sa kon unsay inyong kaonon ug imnon. . . . Ang inyong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining mga butanga. . . . Padayong pangitaa ang iyang Gingharian, ug kining mga butanga igadugang ra kaninyo.”—Lucas 12:22-31; Mateo 6:25-33.

Kinsay motuman sa sugo nga pangitaon ang Gingharian sa Diyos? Gipakita ni Jesus nga dunay gamayng grupo, ang “gamayng panon” sa matinumanong mga tawo, nga motuman niini. Sa ulahi gibutyag nga 144,000 ang ilang gidaghanon. Unsay nagpaabot kanila? Gipasaligan sila ni Jesus: “Gihatag na kaninyo sa inyong Amahan ang Gingharian.” Dili sila magtigom ug bahandi sa kalibotan, nga puwedeng kawaton sa uban. Ang ilang kasingkasing magpokus sa “dili mahurot nga bahandi sa langit,” diin sila magmando kauban ni Kristo.—Lucas 12:32-34.