Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 72

Gisugo ni Jesus ang 70 ka Tinun-an sa Pagsangyaw

Gisugo ni Jesus ang 70 ka Tinun-an sa Pagsangyaw

LUCAS 10:1-24

  • SI JESUS MIPILIG 70 KA TINUN-AN UG GISUGO SILA NGA MOSANGYAW

Talitapos na ang tuig 32 C.E., mga tulo ka tuig sukad mabawtismohi si Jesus. Siya ug ang iyang mga tinun-an bag-o lang mitambong sa Pista sa mga Tabernakulo sa Jerusalem. Tingali naa ra gihapon sila sa duol. (Lucas 10:38; Juan 11:1) Gani, gigamit ni Jesus ang nahibilin niyang unom ka bulan sa pagsangyaw sa Judea o tabok sa Suba sa Jordan sa distrito sa Perea. Kinahanglan sab sangyawan kining mga lugara.

Sa miagi, human sa Paskuwa sa 30 C.E., pipila ka bulan nga nagsangyaw si Jesus sa Judea ug nagbiyahe agi sa Samaria. Dayon sa hapit na ang Paskuwa sa 31 C.E., gusto siyang patyon sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Sa misunod nga usa ka tuig ug tunga, nagpokus si Jesus sa pagpanudlo sa Galilea, sa amihanan. Nianang panahona, daghan ang nahimong sumusunod. Sa Galilea, gibansay ni Jesus ang iyang mga apostoles ug gihatagan silag instruksiyon: “Pagwali kamo: ‘Ang Gingharian sa langit haduol na.’” (Mateo 10:5-7) Karon, iyang giorganisar ang pagsangyaw sa Judea.

Aron sugdan kini nga pagsangyaw, si Jesus mipilig 70 ka tinun-an ug gisugo sila sa pagsangyaw nga tinagurha. Busa dunay 35 ka parisan sa mga magsasangyaw sa Gingharian sa maong teritoryo, diin “daghan ang anihonon, apan diyutay ra ang mangangani.” (Lucas 10:2) Paunhon silag adto sa mga teritoryo nga lagmit adtoon pod ni Jesus. Ang 70 ka tinun-an mag-ayog mga sakit ug magsangyaw sa mensahe nga ginawali ni Jesus.

Ang maong mga tinun-an dili manudlo sa mga sinagoga. Giingnan sila ni Jesus nga mamalaybalay. Siya mihatag ug instruksiyon: “Kon mosulod mo sa usa ka balay, pag-ingon una: ‘Hinaot may kalinaw kining balaya.’ . . . Kon gusto siyag kalinaw, ang inyong kalinaw maanaa kaniya.” Unsay ilang mensahe? Si Jesus miingon: “Sultihi sila: ‘Ang Gingharian sa Diyos duol na.’”—Lucas 10:5-9.

Ang instruksiyon ni Jesus sa 70 ka tinun-an parehas sa iyang instruksiyon dihang gisugo niya ang 12 ka apostoles sa pagsangyaw mga usa ka tuig na ang milabay. Iya silang gipasidan-an nga dili tanang tawo ang modawat nila. Pero ang ilang mga paningkamot mag-andam sa mga interesado aron inig-abot unya ni Jesus, daghan ang malipay nga makakita ug makakat-on sa Agalon.

Pagbalik sa 35 ka parisan sa magsasangyaw sa Gingharian, sila malipayong miingon kang Jesus: “Ginoo, bisan ang mga demonyo mipatuo kanamo pinaagi sa imong ngalan.” Seguradong nalipay si Jesus niini kay siya miingon: “Nakita na nako nga si Satanas nahulog samag kilat gikan sa langit. Tan-awa! Gihatagan ko kamog awtoridad sa pagyatak sa mga bitin ug tanga.”—Lucas 10:17-19.

 Gipasaligan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga ilang madaog ang daotang mga butang, nga samag ilang yatakan ang mga bitin ug tanga. Makasalig sab sila nga itambog unya si Satanas gikan sa langit. Gitabangan sab ni Jesus ang 70 ka tinun-an nga masabtan kon unsa gyoy importante. Siya miingon: “Ayawg kalipay nga mipatuo ang mga demonyo kaninyo, kondili paglipay kay ang inyong mga ngalan nasulat sa langit.”—Lucas 10:20.

Nalipay kaayo si Jesus ug gidayeg niya ang iyang Amahan atubangan sa tanan kay gigamit Niya kining ubos nga mga alagad sa gamhanang paagi. Giingnan niya ang mga tinun-an: “Malipayon kadtong nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo, daghang propeta ug hari ang gustong makakita sa mga butang nga inyong nakita apan wala makakita niini, ug gustong makadungog sa mga butang nga inyong nadungog apan wala makadungog niini.”—Lucas 10:23, 24.