Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 76

Mikaon Uban sa mga Pariseo

Mikaon Uban sa mga Pariseo

LUCAS 11:37-54

  • GIHUKMAN NI JESUS ANG SALINGKAPAW NGA MGA PARISEO

Samtang naa pa sa Judea, si Jesus midawat ug imbitasyon sa usa ka Pariseo alang sa pagpangaon. Lagmit paniudto kini. (Lucas 11:37, 38; itandi ang Lucas 14:12) Sa dili pa mangaon, ang mga Pariseo dunay rituwal nga manghunaw hangtod sa siko. Pero wala kana himoa ni Jesus. (Mateo 15:1, 2) Dili supak sa Balaod sa Diyos nga manghunaw hangtod sa siko, pero wala kana gisugo sa Diyos.

Nakurat ang mga Pariseo kay si Jesus wala motuman sa maong tradisyon. Namatikdan kini ni Jesus ug miingon: “Kamong mga Pariseo, inyong gihinloan ang gawas sa kopa ug yahong, apan ang inyong kasingkasing puno sa kadalo ug pagkadaotan. Mga dili makataronganon! Dili ba siya nga naghimo sa gawas mao usab ang naghimo sa sulod?”—Lucas 11:39, 40.

Dili isyu ang pagpanghunaw ayha mokaon, kondili ang pagkasalingkapaw sa mga lider sa relihiyon. Ang mga Pariseo ug ang uban pa nga nagsunod sa rituwal nga manghunaw ayha mokaon wala manghinlo sa ilang daotang kasingkasing. Busa gitambagan sila ni Jesus: “Panghatag kamo sa mga kabos nga kinasingkasing aron ang tanang butang bahin kaninyo mahimong hinlo.” (Lucas 11:41) Tinuod gayod kini! Ang pagpanghatag kinahanglang kinasingkasing, dili pagpakaaron-ingnon aron dayegon sa uban.

Dili man sa ingon nga dili manghatag ning mga tawhana. Si Jesus miingon: “Kamo naghatag ug ikapulo sa herbabuena, ruda, ug sa tanang ubang hilba, apan inyong gibalewala ang hustisya ug ang gugma sa Diyos! Obligasyon ninyo ang paghatag nianang mga butanga, apan dili angayng ibalewala ang ubang importanteng butang.” (Lucas 11:42) Ang Balaod sa Diyos nagsugo nga magbayad ug ikapulo (10 porsiyento) sa tanang abot. (Deuteronomio 14:22) Naglakip kana sa herbabuena ug ruda, mga hilba o tanom nga pangpalami sa pagkaon. Walay palta ang mga Pariseo sa paghatag niini nga ikapulo. Pero gituman ba nila ang mas importanteng mga sugo sa Balaod, sama sa pagpakitag hustisya ug pagpaubos atubangan sa Diyos?—Miqueas 6:8.

Si Jesus nagpadayon: “Alaot kamong mga Pariseo, kay ganahan mong molingkod sa atubangang mga lingkoranan sa mga sinagoga ug magpatahod diha sa mga merkado! Alaot mo, kay mora mog mga lubnganan nga dili mailhan, nga gitamakan lang sa mga tawo kay wala sila mahibalo!” (Lucas 11:43, 44) Posibleng matamakan sa mga tawo ang maong mga lubnganan ug isipon silang mahugaw. Gigamit ni Jesus kini nga punto aron ipasiugda ang kahugaw sa mga Pariseo nga dili daling mamatikdan.—Mateo 23:27.

Usa ka tawo nga batid sa Balaod ang mireklamo: “Magtutudlo, giinsulto sab mi nimo sa imong giingon.” Aron ilang maamgohan nga napakyas sila sa pagtabang sa mga tawo, si Jesus miingon: “Alaot sab mong mga batid sa Balaod, kay inyong gipapas-an ang mga tawo ug bug-at nga mga palas-anon, apan kamo mismo dili mohikap niini bisan sa usa sa inyong mga tudlo! Alaot mo, kay nagtukod mog lubnganan sa mga propeta, apan ang inyong mga katigulangan ang nagpatay kanila!”—Lucas 11:45-47.

Ang mga palas-anon nga gitumong ni Jesus mao ang mga tradisyon ug ang interpretasyon sa mga Pariseo sa Balaod sa Diyos. Imbes pagaanon ang kinabuhi sa mga tawo, gipugos hinuon sila sa pagtuman niining bug-at nga mga sugo. Gipatay sa ilang mga katigulangan ang mga propeta sa Diyos, sugod kang Abel. Karon, sila nga nagpasidungog kunohay sa mga propeta pinaagig pagpahimog mga lubnganan para sa mga propeta, misundog sa kinaiya ug binuhatan sa ilang mga katigulangan. Gusto gani nilang patyon ang pangunang Propeta sa Diyos. Miingon si Jesus nga  kining kaliwatana papanubagon sa Diyos. Ug kanay nahitabo paglabayg mga 38 ka tuig, sa 70 C.E.

Si Jesus nagpadayon: “Alaot kamong mga batid sa Balaod, kay gikuha ninyo ang yawi sa kahibalo. Kamo mismo wala manulod ug inyong gibabagan kadtong gustong mosulod!” (Lucas 11:52) Imbes tudloan sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos, ila hinuong gihikaw sa mga tawo ang kahigayonan nga mahibalo ug makasabot niini.

Unsay reaksiyon sa mga Pariseo ug mga eskriba? Sila nasuko pag-ayo. Gipaulanan nilag pangutana si Jesus, dili aron makakat-on, kondili aron bitkon sa iyang ipanulti ug himoong basehan sa pagdakop kaniya.