Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 81

Nahiusa sa Amahan, Pero Dili Siya ang Diyos

Nahiusa sa Amahan, Pero Dili Siya ang Diyos

JUAN 10:22-42

  • “AKO UG ANG AMAHAN USA RA”

  • GITUBAG NI JESUS ANG AKUSASYON NGA NANGANGKON SIYANG DIYOS

Si Jesus naa sa Jerusalem alang sa Pista sa Pagpahinungod (o, Hanukkah). Kini nga pista maoy pagsaulog sa pagpahinungod pag-usab sa templo. Kapig 100 ka tuig ang milabay, ang hari sa Sirya nga si Antiochus IV Epiphanes nagtukod ug halaran ibabaw sa dakong halaran sa templo sa Diyos. Dayon ang Jerusalem nabawi sa mga anak sa usa ka Hudiyong saserdote ug ang templo gipahinungod pag-usab kang Jehova. Sukad niadto, tuigtuig na kining gisaulog, kada Kislev 25, ang bulan nga katugbang sa hinapos sa Nobyembre ug sayong bahin sa Disyembre.

Tingtugnaw kadto. Samtang naglakaw si Jesus didto sa templo, sa portiko ni Solomon, gipalibotan siya sa mga Hudiyo. Sila nangutana: “Kanus-a man gyod mi nimo sultihan sa tinuod? Kon ikaw ang Kristo, ayaw na paglipudlipod.” (Juan 10:22-24) Unsay tubag ni Jesus? Siya miingon: “Gisultihan na mo nako, apan dili mo motuo.” Dili direkta ang tubag ni Jesus nga siya ang Kristo, dili sama sa iyang tubag sa babayeng Samarianhon didto sa atabay. (Juan 4:25, 26) Pero iyang gipadayag kon kinsa siya pinaagi sa pag-ingon: “Sa wala pa matawo si Abraham, ako naglungtad na.”—Juan 8:58.

Gusto ni Jesus nga masabtan sa mga tawo nga ang iyang ginahimo nagtuman sa tagna bahin sa pagabuhaton sa Kristo ug tungod niana motuo sila nga siya ang Kristo. Kanay hinungdan nga may mga higayon nga giingnan niya ang mga tinun-an nga dili isulti sa uban nga siya ang Mesiyas. Pero karon way lipudlipod siyang miingon sa supakerong mga Hudiyo: “Ang mga buhat nga akong ginahimo sa ngalan sa akong Amahan nagpamatuod bahin kanako. Apan dili mo motuo.”—Juan 10:25, 26.

Nganong dili man sila motuo nga si Jesus ang Kristo? Siya miingon: “Dili mo motuo kay kamo dili akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Ako nakaila kanila, ug sila mosunod kanako. Hatagan nako silag kinabuhing walay kataposan, ug dili gayod sila malaglag. Walay magsakmit kanila gikan sa akong kamot. Ang gihatag kanako sa akong Amahan labaw pa kay sa tanang ubang butang.” Dayon gisultihan sila ni Jesus kon unsa siya ka suod sa iyang Amahan: “Ako ug ang Amahan usa ra.” (Juan 10:26-30) Si Jesus naa sa yuta ug ang iyang Amahan tua sa langit, busa wala niya ipasabot nga siya ug ang iyang Amahan usa ra sa literal nga paagi. Usa ra ang ilang katuyoan ug nagkahiusa sila.

Puwerteng sukoa sa mga Hudiyo. Gusto nilang batoon ug patyon si Jesus. Pero wala siya mahadlok, ug miingon: “Daghang maayong buhat nga gisugo sa Amahan ang inyong nakita nga akong gihimo. Hain ba niadto ang hinungdan nga inyo kong batoon?” Sila mitubag: “Amo kang batoon, dili tungod sa paghimog maayong buhat, kondili tungod sa pagpasipala; kay . . . nangangkon ka nga ikaw usa ka diyos.” (Juan 10:31-33) Wala gyod mangangkon si Jesus nga siya diyos, pero nganong kini ang ilang akusasyon?

Miingon si Jesus nga duna siyay gahom. Pero para sa mga Hudiyo, Diyos lang ang makabaton niana. Pananglitan, bahin sa mga “karnero” siya miingon: “Hatagan nako silag kinabuhing walay kataposan,” butang nga dili mahimo sa tawo. (Juan 10:28) Dili gihapon motuo ang mga Hudiyo bisag klaro nang giingon ni Jesus nga gihatagan siyag awtoridad sa iyang Amahan.

Aron tubagon ang ilang akusasyon, si Jesus nangutana: “Dili ba nahisulat man sa inyong Balaod [sa Salmo 82:6], ‘Ako miingon: “Kamo mga diyos”’? Gitawag sa Diyos nga ‘mga diyos’ kadtong gihukman sa iyang pulong, . . . Apan ako mao ang tawo nga gibalaan sa Amahan ug gipadala dinhi sa kalibotan. Busa nganong moingon man mo, ‘Ikaw nagpasipala,’ kay ako miingon, ‘Ako Anak sa Diyos’?”—Juan 10:34-36.

Gitawag gani sa Kasulatan nga “diyos” bisan ang dili makataronganong mga maghuhukom. Busa nganong gikuwestiyon man sa mga Hudiyo ang giingon ni Jesus nga “Ako Anak sa Diyos”? Si Jesus naghisgot ug makapakombinsir nga punto: “Kon wala ko magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan, ayaw  mog tuo nako. Apan kon ako nagbuhat niana, bisag dili mo motuo sa akong gisulti, tuo mo tungod sa akong mga buhat, aron kamo makasabot ug magpadayon sa pagtuo nga ang Amahan nahiusa kanako ug ako nahiusa sa Amahan.”—Juan 10:37, 38.

Tungod niana, gustong dakpon sa mga Hudiyo si Jesus, pero nakaikyas na pod siya. Siya mibiya sa Jerusalem ug mitabok sa Suba sa Jordan ngadto sa lugar diin si Juan namawtismo mga upat ka tuig ang milabay. Lagmit dili ra ni layo sa habagatang bahin sa Dagat sa Galilea.

Ang mga tawo miadto kang Jesus ug miingon: “Si Juan wala mohimog bisan usa ka ilhanan, apan ang tanang giingon ni Juan bahin niining tawhana tinuod.” (Juan 10:41) Busa daghang Hudiyo ang nagpakitag pagtuo kang Jesus.