Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 73

Ang Samarianhon—Maayong Isigkatawo

Ang Samarianhon—Maayong Isigkatawo

LUCAS 10:25-37

  • KON UNSAY HIMOON ARON MAKABATON UG KINABUHING WALAY KATAPOSAN

  • MALULUY-ONG SAMARIANHON

Samtang duol pa si Jesus sa Jerusalem, daghang Hudiyo ang miduol niya. Ang pipila gustong makakat-on kaniya ug ang uban gustong sulayan siya. Usa kanila nga sinati sa Balaod ang nangutana: “Magtutudlo, unsay kinahanglan nakong buhaton aron makabaton kog kinabuhing walay kataposan?”—Lucas 10:25.

Namatikdan ni Jesus ang motibo sa tawo. Tingali gusto niyang bitkon si Jesus aron ang iyang tubag makapasuko sa mga Hudiyo. Nahibalo si Jesus nga kining tawhana dili interesado sa tubag. Busa maalamon siyang mitubag aron madayag kon unsay tinuod nga gihunahuna sa tawo.

Si Jesus nangutana: “Unsay nahisulat sa Balaod? Unsay nasabtan nimo sa imong gibasa?” Batid sa Balaod sa Diyos ang maong tawo, busa siya mitubag base niini. Iyang gikutlo ang Deuteronomio 6:5 ug Levitico 19:18, ug siya miingon: “‘Higugmaa si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kinabuhi, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna,’ ug ‘higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’” (Lucas 10:26, 27) Kana ba ang tubag?

Giingnan ni Jesus ang tawo: “Husto ang imong tubag, padayon kanang buhata ug mabatonan nimo ang kinabuhi.” Pero dili lang dinhi kutob ang ilang pag-estoryahanay. Ang tawo dili interesado sa tubag; “gusto niyang ipakita nga matarong siya,” nga isulti ni Jesus nga husto ang iyang panglantaw. Gusto sab niyang pamatud-an nga maayo ang iyang pagtratar sa uban. Busa iyang gipangutana si Jesus: “Kinsa ba ang akong isigkatawo?” (Lucas 10:28, 29) Dili kini simpleng pangutana. Ngano?

Ang mga Hudiyo nagtuo nga ang terminong “isigkatawo” nagtumong lang niadtong nagsunod sa Hudiyong mga tradisyon, ug morag gisuportahan pod kini sa Levitico 19:18. Gani para sa mga Hudiyo, “supak sa balaod” nga makig-uban sa dili mga Hudiyo. (Buhat 10:28) Busa kining tawhana ug lagmit ang ubang tinun-an ni Jesus nagtuo nga matarong sila kon maayo silag tinagdan sa isigka-Hudiyo. Pero puwede ra nilang daogdaogon ang dili mga Hudiyo kay dili sila matawag nga “isigkatawo.”

Unsaon ni Jesus pagtul-id kini nga panglantaw nga dili masuko ang tawo ug ang ubang Hudiyo? Siya miasoy ug estorya: “Dihay tawo nga naglugsong gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico ang nabiktima sa mga tulisan. Ilang gikuha ang iyang besti ug mga butang, gikulata siya, ug gibiyaan nga himalatyon.” Si Jesus nagpadayon: “Naatol nga may saserdote nga naglugsong niana nga dalan. Apan pagkakita niya sa tawo, miagi siya sa pikas daplin. Unya may Levihanon nga naglugsong sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo, miagi sab siya sa pikas daplin. Apan may Samarianhon nga miagi sab sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo, siya naluoy niini.”—Lucas 10:30-33.

Ang tawong kaestorya ni Jesus nasayod nga daghan ang nagpuyo sa Jerico nga mga saserdote ug Levihanon nga tig-alagad sa templo. Gikan sa templo, mga 23 kilometros ang ilang biyaheon pauli. Delikado ang agianan kay daghag tulisan. Kon ang saserdote ug Levihanon makakitag isigka-Hudiyo nga mabiktima, dili ba angay nila kining tabangan? Sa iyang asoy, si Jesus miingon nga wala sila motabang. Ang mitabang usa ka Samarianhon, mga tawong gipakamenos sa mga Hudiyo.—Juan 8:48.

Giunsa pagtabang sa Samarianhon ang nabiktimang Hudiyo? Si Jesus miingon: “Giduol niya ang tawo, gibuboag lana ug bino ang iyang mga samad ug gibendahean kini. Unya iyang gisakay siya sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay-abtanan ug giatiman siya. Pagkaugma, gihatagan niyag duha ka denario ang tag-iya sa balay-abtanan ug miingon: ‘Atimana siya, kon kulangon ni,  bayran lang nako sa akong pagbalik.’”—Lucas 10:34, 35.

Human sa iyang asoy, ang Batid nga Magtutudlo, si Jesus, nangutana sa tawo: “Kinsa nilang tulo ang tinuod nga isigkatawo niadtong nabiktima sa mga tulisan?” Tingali dili komportable ang tawo kon motubag siyag “Samarianhon.” Busa siya miingon: “Kadtong naluoy niya.” Dayon giklaro ni Jesus ang leksiyon sa iyang asoy, ug miingon: “Lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat.”—Lucas 10:36, 37.

Maayo kaayo nga paagi sa pagtudlo, dili ba? Kon giingnan lang ni Jesus ang tawo nga ang dili mga Hudiyo isigkatawo pod niya, mouyon kaha niana ang tawo ug ang ubang Hudiyo nga nakadungog? Lagmit dili. Pero pinaagig simpleng asoy nga naggamit ug mga detalyeng pamilyar sa mga mamiminaw, klaro ang tubag sa pangutanang “Kinsa ba ang akong isigkatawo?” Ang tinuod nga isigkatawo mao ang magpakitag gugma ug kaluoy, sama sa giingon sa Kasulatan.