Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 69

Kinsay Ilang Amahan—Si Abraham o ang Yawa?

Kinsay Ilang Amahan—Si Abraham o ang Yawa?

JUAN 8:37-59

  • NANGANGKON ANG MGA HUDIYO NGA SI ABRAHAM ANG ILANG AMAHAN

  • SA WALA PA MATAWO SI ABRAHAM, SI JESUS NAGLUNGTAD NA

Samtang naa pa sa Jerusalem para sa Pista sa mga Tabernakulo (o, Balongbalong), si Jesus padayong nagtudlog importanteng mga kamatuoran. Dili pa dugay, ang mga Hudiyo didto miingon kang Jesus: “Mga kaliwat mi ni Abraham ug wala pa mi sukad maulipon kang bisan kinsa.” Si Jesus mitubag: “Nahibalo ko nga kaliwat mo ni Abraham. Apan nagtinguha mo sa pagpatay kanako kay ang akong pulong wala motubo diha kaninyo. Akong ginasulti ang mga butang nga akong nakita samtang kauban nako ang akong Amahan, apan inyong ginabuhat ang mga butang nga inyong nadungog gikan sa inyong amahan.”—Juan 8:33, 37, 38.

Simple ra ang punto ni Jesus: Ang iyang Amahan dili ilang amahan. Kay wala makasabot sa gisulti ni Jesus, ang mga Hudiyo miingon na sab: “Si Abraham ang among amahan.” (Juan 8:39; Isaias 41:8) Kaliwat gyod sila ni Abraham. Busa para nila, ang Diyos ni Abraham mao poy ilang Diyos.

Pero nakurat sila sa tubag ni Jesus: “Kon mga anak mo ni Abraham, ginabuhat unta ninyo ang mga buhat ni Abraham.” Ang tinuod nga anak mosundog sa iyang amahan. Si Jesus mipadayon: “Apan kamo nagtinguha sa pagpatay kanako, ako kinsa nagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Diyos. Wala kana himoa ni Abraham.” Dayon natingala sila sa giingon ni Jesus: “Inyong ginabuhat ang mga buhat sa inyong amahan.”—Juan 8:39-41.

Wala gihapon makasabot ang mga Hudiyo kon kinsay gitumong ni Jesus. Tinuod kuno sila nga mga anak, ug sila miingon: “Kami dili mga anak sa gawas; usa ra ang among Amahan, ang Diyos.” Pero ang Diyos ba gyoy ilang Amahan? Si Jesus miingon kanila: “Kon ang Diyos mao pa ang inyong Amahan, higugmaon ko ninyo kay ako naggikan sa Diyos ug ania ko dinhi. Wala ko moanhi sa akong kaugalingong pagbuot, apan Iya kong gipadala.” Si Jesus nangutana ug siya ra poy mitubag: “Nganong dili man mo makasabot sa akong ginasulti? Kay dili mo gustong mamati sa akong pulong.”—Juan 8:41-43.

Gusto untang ipasabot ni Jesus kanila ang ilang dangatan kon isalikway siya. Pero karon iyang giprangkahan sila: “Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug gusto ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan.” Unsay kinaiya sa ilang amahan? Gipaila siya ni Jesus: “Siya mamumuno sukad sa sinugdan, ug siya wala mobarog sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala kaniya.” Dayon si Jesus miingon: “Siya nga gikan sa Diyos magpatalinghog sa mga pulong sa Diyos. Dili mo magpatalinghog kay dili man mo gikan sa Diyos.”—Juan 8:44, 47.

Nasuko ang mga Hudiyo, ug sila miingon: “Dili ba husto mi sa pag-ingon, ‘Ikaw usa ka Samarianhon ug gidemonyohan’?” Sa pagtawag kaniya nga “Samarianhon,” ilang gipakamenos si Jesus. Pero wala ra niya kini tagda. Siya mitubag: “Ako wala mademonyohi, apan ako nagpasidungog sa akong Amahan ug kamo nagpakaulaw kanako.” Dako kaayo ang mawala nila, ug makita kini sa giingon ni Jesus: “Kon ang usa motuman sa akong pulong, siya dili gayod mamatay.” Wala ipasabot ni Jesus nga ang mga apostoles ug ang ubang misunod kaniya dili na mamatay. Iyang gipasabot nga dili nila masinatian ang walay kataposang kalaglagan, ang “ikaduhang kamatayon,” nga wala nay paglaom sa pagkabanhaw.—Juan 8:48-51; Pinadayag 21:8.

Pero literal ang pagsabot sa mga Hudiyo sa gisulti ni Jesus. Sila miingon: “Karon natino namo nga gidemonyohan ka. Si Abraham namatay, ingon man usab ang mga propeta, apan miingon ka, ‘Kon ang usa motuman sa akong pulong, siya dili gyod makatilaw ug kamatayon.’ Labaw pa ba ka sa among amahan nga si Abraham? . . . Kinsa man ka sa imong hunahuna?”—Juan 8:52, 53.

Gusto gayong ipasiugda ni Jesus ang punto nga siya ang Mesiyas. Wala direktang gitubag ni Jesus ang ilang pangutana kon kinsa siya. Siya miingon: “Kon himayaon nako ang akong kaugalingon, ang akong himaya walay pulos. Ang akong Amahan mao ang naghimaya kanako, ang usa nga giingon ninyo nga inyong Diyos. Kamo wala makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Ug kon moingon ko nga wala ko  makaila kaniya, mahisama ko ninyo nga bakakon.”—Juan 8:54, 55.

Karon, gihisgotag balik ni Jesus ang ehemplo sa ilang matinumanong katigulangan: “Si Abraham nga inyong amahan nalipay pag-ayo sa paglaom nga makita ang akong adlaw, ug siya nakakita niini ug nagmaya.” Kay si Abraham misalig sa saad sa Diyos, siya nagpaabot sa Mesiyas. Dili makatuo ang mga Hudiyo ug miingon: “Wala pa kay 50 anyos, ug unya nakakita na ka kang Abraham?” Si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, sa wala pa matawo si Abraham, ako naglungtad na.” Ang iyang gipasabot mao ang iyang kinabuhi ingong gamhanang espiritu sa didto pa siya sa langit.—Juan 8:56-58.

Nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo sa gisulti ni Jesus nga naglungtad na siya sa wala pa matawo si Abraham. Gusto nilang batoon si Jesus pero luwas siyang nakaikyas.