Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 4

Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Judea

“Hangyoa ninyo ang Agalon nga magpadalag dugang mangangani.”​—Lucas 10:2

Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Judea

NIINI NGA SEKSIYON

KAPITULO 66

Miabot sa Jerusalem Para sa Pista sa mga Tabernakulo

Ngano kaha nga ang mga naminaw kang Jesus nagtuo nga gidemonyohan siya?

KAPITULO 67

“Wala pa Gyoy Tawo nga Nakasulti ug Sama Niini”

Halos tanang membro sa hataas nga korte sa mga Hudiyo misupak kang Jesus, pero usa sa mga membro niini way kahadlok nga midepensa kang Jesus.

KAPITULO 68

“Ang Kahayag sa Kalibotan” Mao ang Anak sa Diyos

Si Jesus miingon nga “ang kamatuoran magpahigawas kaninyo.” Mapahigawas gikan sa unsa?

KAPITULO 69

Kinsay Ilang Amahan—Si Abraham o ang Yawa?

Gihisgotan ni Jesus kon sa unsang paagi mailhan ang mga anak ni Abraham, ug kon kinsa gayod ang iyang Amahan.

KAPITULO 70

Giayo ni Jesus ang Lalaki nga Natawong Buta

Ang mga tinun-an nangutana kon nganong nabuta ang tawo. Nakasala ba siya? Nakasala ba ang iyang ginikanan? Magkalahig reaksiyon ang mga tawo dihang giayo siya ni Jesus.

KAPITULO 71

Gipatawag sa mga Pariseo ang Tawo nga Kanhing Buta

Ang pangatarongan sa tawong kanhing buta nakapalagot sa mga Pariseo. Sama sa gikahadlokan sa ginikanan, gipalagpot sa mga Pariseo ang buta gikan sa sinagoga.

KAPITULO 72

Gisugo ni Jesus ang 70 ka Tinun-an sa Pagsangyaw

Gisugo ni Jesus ang 70 ka tinun-an sa pagsangyaw sa Judea. Asa mosangyaw ang mga tinun-an—sa mga sinagoga o sa mga balay sa mga tawo?

KAPITULO 73

Ang Samarianhon—Maayong Isigkatawo

Giunsa paggamit ni Jesus ang asoy bahin sa maluluy-ong Samarianhon sa pagtudlog importanteng leksiyon?

KAPITULO 74

Leksiyon Bahin sa Pag-abiabi ug Pag-ampo

Si Jesus mibisita kang Maria ug Marta. Unsay iyang gitudlo kanila bahin sa pag-abiabi? Ug giunsa ni Jesus pagtudlo ang mga tinun-an bahin sa pag-ampo?

KAPITULO 75

Si Jesus Nagtudlo Kon Unsay Makahatag ug Kalipay

Gisultihan ni Jesus ang mga magsusupak bahin sa “tudlo sa Diyos” ug kon nganong wala nila mamatikdi ang pag-abot sa Gingharian sa Diyos. Iya sab gitudlo kon unsay makahatag ug tinuod nga kalipay.

KAPITULO 76

Mikaon Uban sa mga Pariseo

Giyagyag ni Jesus ang pagkasalingkapaw sa mga Pariseo ug mga eskriba. Sa unsang paagi nila gipabug-atan ang mga tawo?

KAPITULO 77

Ang Tambag ni Jesus Bahin sa Bahandi

Nag-asoy si Jesus ug ilustrasyon bahin sa tawong dato nga nagpahimog mas dagkong kamalig. Unsang tambag bahin sa kapeligrohan sa pagpangitag bahandi ang iyang gihisgotag balik?

KAPITULO 78

Pangandam, Matinumanong Piniyalan!

Interesado si Jesus sa espirituwal nga kaayohan sa iyang mga tinun-an. Unsay papel sa piniyalan? Nganong importante kaayo ang tambag bahin sa pagkaandam kanunay?

KAPITULO 79

Kon Nganong Moabot ang Kalaglagan

Si Jesus miingon nga kadtong iyang gitabangan malaglag kon dili maghinulsol. Mosanong kaha sila sa gitudlo ni Jesus bahin sa ilang relasyon sa Diyos?

KAPITULO 80

Ang Maayong Magbalantay ug ang mga Toril

Ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa magbalantay ug sa iyang mga karnero nagpakita sa iyang gugma sa mga tinun-an. Ila bang sundon ang iyang gitudlo ug magpagiya niya?

KAPITULO 81

Nahiusa sa Amahan, Pero Dili Siya ang Diyos

Ang pipila sa mga magsusupak ni Jesus nag-akusar kaniya nga siya kuno nangangkong katumbas sa Diyos. Giunsa niya kini pagtubag?