Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 134

Walay Sulod ang Lubnganan—Nabanhaw si Jesus!

Walay Sulod ang Lubnganan—Nabanhaw si Jesus!

MATEO 28:3-15 MARCOS 16:5-8 LUCAS 24:4-12 JUAN 20:2-18

  • GIBANHAW SI JESUS

  • MGA PANGHITABO DIDTO SA LUBNGANAN NI JESUS

  • NAGPAKITA SIYA SA PIPILA KA BABAYE

Seguradong nakuratan ang mga babaye pagkakita nila nga walay sulod ang lubnganan! Si Maria Magdalena midagan paingon kang “Simon Pedro ug sa laing tinun-an nga gimahal ni Jesus”—si apostol Juan. (Juan 20:2) Pero may nakitang anghel ang iyang kaubang mga babaye didto sa lubnganan. Ug sa sulod dunay laing anghel, nga “nagsul-ob ug puti ug taas nga besti.”—Marcos 16:5.

Giingnan sila sa usa sa mga anghel: “Ayaw mog kahadlok, kay nahibalo ko nga nangita mo kang Jesus kinsa gilansang sa estaka. Wala na siya dinhi kay gibanhaw na siya, sumala sa iyang gisulti. Dali, tan-awa ninyo ang gipahilunaan kaniya. Unya adtoa dayon ang iyang mga tinun-an ug sultihi sila nga siya gibanhaw na. Siya mag-una kaninyo sa Galilea.” (Mateo 28:5-7) Busa ang mga babaye, “nga nagkurog ug dili nila mahubit ang ilang gibati,” nanagan paingon sa mga tinun-an aron isulti ang maong panghitabo.—Marcos 16:8.

Niining higayona, nakit-an na ni Maria si Pedro ug Juan. Siya naghangos nga nagbalita kanila: “Ilang gikuha ang Ginoo gikan sa lubnganan, ug wala mi mahibalo kon diin nila siya gibutang.” (Juan 20:2) Nanagan dayon silang Pedro ug Juan paingon sa lubnganan. Mas kusog modagan si Juan ug unang nakaabot didto. Milili siya sa sulod ug nakita ang mga bendahe, pero wala siya mosulod.

Pag-abot ni Pedro, mideretso siyag sulod. Iyang nakita ang mga panaptong gibugkos kang Jesus. Dayon misulod si Juan ug iyang napamatud-an nga tinuod ang giingon ni Maria. Bisan pa sa gisulti ni Jesus kaniadto, wala gihapon nila masabti nga siya gibanhaw. (Mateo 16:21) Nanguli sila sa balay nga naglibog. Pero mibalik si Maria sa lubnganan ug nagpabilin didto.

Sa laing bahin, ang ubang babaye miadto sa mga tinun-an aron balitaan sila nga nabanhaw si Jesus. Samtang sila nagdagan, gisugat sila ni  Jesus ug miingon: “Maayong adlaw!” Sila miduol ug miyukbo kaniya. Unya si Jesus miingon: “Ayaw mog kahadlok! Lakaw, sultihi ang akong mga igsoon aron sila mangadto sa Galilea, ug didto ko nila makita.”—Mateo 28:9, 10.

Una kini nahitabo, naglinog ug may nagpakita nga mga anghel maong ang mga sundalo nga didto sa lubnganan “nangurog ug wala makalihok.” Dihang naulian, miadto sila sa siyudad ug “ilang gisulti sa pangulong mga saserdote ang tanang nahitabo.” Dayon gikonsulta sa mga saserdote ang mga kadagkoan sa mga Hudiyo. Nakadesisyon sila nga suholan ang mga sundalo aron dili nila ipamalita ang nahitabo kondili sultihan ang mga tawo: “Ang iyang mga tinun-an nangabot sa kagabhion ug ilang gikawat ang iyang lawas samtang kami nangatulog.”—Mateo 28:4, 11, 13.

Puwedeng masilotan ug kamatayon ang Romanong sundalo nga makatulog samtang magbantay, busa gisaaran sila sa mga saserdote: “Kon mahibaloan kini sa gobernador, kami ray mosaysay niya ug dili mo angayng mabalaka.” (Mateo 28:14) Gidawat sa mga sundalo ang suhol ug gibuhat ang giingon sa mga saserdote. Busa nabaniog sa mga Hudiyo ang dili tinuod nga estorya nga gikawat kuno ang lawas ni Jesus.

Naghilak gihapon si Maria Magdalena didto sa lubnganan. Paglili niya sa sulod, iyang nakita ang duha ka anghel nga nagsul-ob ug puti! Ang usa naglingkod dapit sa ulohan diin gibutang si Jesus, ug ang usa sa tiilan. Sila nangutana: “Babaye, nganong naghilak ka?” Si Maria mitubag: “Ilang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ko mahibalo kon diin nila siya gibutang.” Paglingi ni Maria, may lalaki siyang nakita. Gibalik sa lalaki ang pangutana sa mga anghel, ug miingon: “Kinsay imong gipangita?” Kay abi niyag hardinero ang iyang kaestorya, si Maria miingon: “Senyor, kon imo siyang gikuha, sultihi ko kon diin nimo siya gibutang kay kuhaon nako siya.”—Juan 20:13-15.

Sa pagkatinuod, ang binanhawng Jesus mao ang kaestorya ni Maria, pero niining tungora wala niya mailhi si Jesus. Pero dihang miingon si Jesus, “Maria!” siya nahibalo nga si Jesus kadto tungod sa iyang paagi sa pagpakig-estorya. Lipay kaayo si Maria ug miingon: “Rabboni!” (nga nagkahulogang “Magtutudlo!”) Gigunitan dayon niya si Jesus kay nagtuo nga mosaka na siya sa langit. Pero si Jesus miingon kaniya: “Ayaw kog kupti, kay wala pa ko makasaka sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga igsoon ug ingna sila, ‘Ako mosaka sa akong Amahan ug sa inyong Amahan ug sa akong Diyos ug sa inyong Diyos.’”—Juan 20:16, 17.

Dayon midagan si Maria paingon sa lugar diin nagtigom ang mga apostoles ug ubang tinun-an. Siya miingon kanila: “Nakita nako ang Ginoo!” Dugang kini nga pamatuod sa ilang nadungog gikan sa mga babaye. (Juan 20:18) Pero “para nila dili katuohan ang gisulti sa mga babaye.”—Lucas 24:11.