Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 128

Para Kang Pilato ug Herodes, Walay Sala si Jesus

Para Kang Pilato ug Herodes, Walay Sala si Jesus

MATEO 27:12-14, 18, 19 MARCOS 15:2-5 LUCAS 23:4-16 JUAN 18:36-38

  • GIPANGUTANA NI PILATO UG HERODES SI JESUS

Wala ilimod ni Jesus kang Pilato nga siya hari. Pero dili hulga sa Roma ang iyang Gingharian. Siya miingon: “Ang akong Gingharian dili bahin niining kalibotana. Kon ang akong Gingharian bahin pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away na unta aron dili ko ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan sa pagkatinuod, ang akong Gingharian dili gikan niining kalibotana.” (Juan 18:36) Si Jesus dunay Gingharian, pero dili dinhi sa kalibotan.

Wala makontento si Pilato, busa siya nangutana: “Kon mao, hari diay ka?” Aron ipakita nga sakto si Pilato, si Jesus mitubag: “Ikaw mismo ang nag-ingon nga hari ko. Ako gipakatawo ug mianhi sa kalibotan sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ang matag usa nga dapig sa kamatuoran mamati sa akong tingog.”—Juan 18:37.

Sa miagi, giingnan ni Jesus si Tomas: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.” Karon, bisan si Pilato nakadungog sa katuyoan kon nganong gipadala si Jesus dinhi sa yuta—ang pagpamatuod sa “kamatuoran,” ilabina ang kamatuoran bahin sa iyang Gingharian. Determinado si Jesus nga magmatinumanon niana nga kamatuoran bisan pag nagkahulogan kini sa iyang kamatayon. Si Pilato nangutana: “Unsa bay kamatuoran?” pero wala na siya maghulat sa tubag. Igo na ang iyang nadungog aron hukman si Jesus.—Juan 14:6; 18:38.

Mibalik si Pilato sa mga tawo nga naghulat sa gawas sa palasyo. Lagmit tapad niya si Jesus dihang iyang giingnan ang pangulong mga saserdote ug ang ilang mga kauban: “Wala koy nakitang salaod niining tawhana.” Kay nasuko sa iyang desisyon, ang mga tawo miinsistir: “Nagkagubot ang mga tawo tungod sa iyang gipanudlo sa tibuok Judea, nga nagsugod sa Galilea hangtod pa gani dinhi.”—Lucas 23:4, 5.

Seguradong nakurat si Pilato sa pagkapanatiko sa mga Hudiyo. Samtang nagpadayon sa pagsinggit ang pangulong mga saserdote ug mga kadagkoan, nangutana si Pilato kang Jesus: “Wala ba ka makadungog sa daghan nilang akusasyon batok kanimo?” (Mateo 27:13) Wala motubag si Jesus. Ang iyang pagkakalma bisan pa sa grabeng mga akusasyon nakapahingangha kang Pilato.

Ang mga Hudiyo miingon nga si Jesus “nagsugod sa Galilea.” Busa nahibaloan ni Pilato nga taga-Galilea si Jesus. Kini nakahatag niyag ideya kon unsaon nga makalingkawas siya sa paghukom kang Jesus. Si Herodes Antipas (anak ni Herodes nga Bantogan) ang magmamando sa Galilea, ug naa siya karon sa Jerusalem para sa Paskuwa. Busa gipadala ni Pilato si Jesus kang Herodes. Si Herodes Antipas ang nagpapunggot kang Juan nga Tigbawtismo. Dihang iyang nabalitaan nga si Jesus naghimog milagro, nahadlok si Herodes kay basig si Jesus mao si Juan nga gibanhaw.—Lucas 9:7-9.

Nalipay si Herodes nga makita na niya si Jesus, pero dili aron tabangan siya o sayron kon may basehanan ba ang tanang akusasyon batok kang Jesus. Gusto lang niyang mailhan si Jesus, ug “naglaom siya nga mohimog milagro si Jesus sa iyang atubangan.” (Lucas 23:8) Pero wala kana buhata ni Jesus. Gani, dihang gipangutana siya ni Herodes, wala motingog si Jesus. Tungod niana, wala malipay si Herodes ug ang iyang mga sundalo, ug ilang gitamay siya. (Lucas 23:11) Gisul-oban nila si Jesus ug nindot nga sinina ug gibugalbugalan. Dayon gipadala ni Herodes si Jesus balik kang Pilato. Magkaaway si Herodes ug Pilato, pero karon amigo na sila.

Pagbalik ni Jesus, gipatawag ni Pilato ang pangulong mga saserdote, ang kadagkoan sa mga Hudiyo, ug ang mga tawo. Siya miingon: “Ako siyang gisukitsukit sa inyong atubangan, apan wala koy nakitang basehanan sa inyong mga sumbong batok kaniya. Bisan gani si Herodes walay nakitang sayop kaniya mao nga iyang gibalik siya kanato. Wala siyay gihimo nga takos sa kamatayon.  Busa ipalatigo lang nako siya ug buhian.”—Lucas 23:14-16.

Gustong buhian ni Pilato si Jesus kay nakita niya nga nasina lang ang mga saserdote maong gidala nila si Jesus kaniya. Ug duna pay mas bug-at nga rason nga himoon kini ni Pilato. Samtang naglingkod siya sa lingkoranan sa paghukom, nagpadalag mensahe ang iyang asawa: “Ayawg hilabti kanang tawong matarong, kay lain kaayo ang akong damgo gabii bahin kaniya mao nga nahadlok kaayo ko.” Lagmit gikan sa Diyos kadto nga damgo.—Mateo 27:19.

Nahibalo si Pilato nga angayng buhian kining inosenteng tawo, pero unsaon man?