Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 117

Ang Panihapon sa Ginoo

Ang Panihapon sa Ginoo

MATEO 26:21-29 MARCOS 14:18-25 LUCAS 22:19-23 JUAN 13:18-30

  • NABULGAR NGA SI JUDAS ANG TRAYDOR

  • GISUGDAN NI JESUS ANG MEMORYAL

Sayo niining gabhiona gitudloan ni Jesus ang mga apostoles sa pagpaubos pinaagig paghugas sa ilang tiil. Karon, lagmit human sa panihapon sa Paskuwa, gikutlo niya ang tagna ni David: “Ang tawo nga may pakigdait uban kanako, nga akong gisaligan, nga nagkaon sa akong tinapay, nag-alsa sa iyang tikod batok kanako.” Dayon siya miingon: “Usa kaninyo magbudhi kanako.”—Salmo 41:9; Juan 13:18, 21.

Nagtinan-away ang mga apostoles, ug nangutana sila: “Ginoo, dili ako, dili ba?” Bisan si Judas Iskariote nangutana sab. Si Juan, nga tapad ni Jesus, giingnan ni Pedro nga pangutan-on si Jesus kon kinsa. Busa si Juan midip-ig kang Jesus ug nangutana: “Ginoo, kinsa man siya?”—Mateo 26:22; Juan 13:25.

Si Jesus mitubag: “Siya mao kadtong hatagan nako sa tinapay nga akong ituslob sa panaksan.” Human matuslob ni Jesus ang tinapay, iya kining gihatag kang Judas, ug miingon: “Ang Anak sa tawo mobiya sumala sa nahisulat bahin kaniya, apan alaot siya nga magbudhi sa Anak sa tawo! Mas maayo pa nga wala siya matawo.” (Juan 13:26; Mateo 26:24) Dayon gigamhan ni Satanas si Judas. Kining tawhana, nga nahimo nang daotan, nagpaimpluwensiya sa Yawa ug busa nahimong “anak sa kalaglagan.”—Juan 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Giingnan ni Jesus si Judas: “Kon unsay imong ginahimo, dalia kini paghuman.” Naghunahuna ang ubang apostoles nga si Judas, nga maoy naggunit sa sudlanag kuwarta, gisugo ni Jesus sa “pagpalit sa ilang mga kinahanglanon alang sa pista o sa paghatag ngadto sa mga kabos.” (Juan 13:27-30) Pero milakaw si Judas aron motraydor kang Jesus.

Nianang gabhiona sa panihapon sa Paskuwa, gisugdan ni Jesus ang bag-ong selebrasyon. Mikuha  siyag tinapay, nagpasalamat, nagpikaspikas niini, ug gihatag kini sa mga apostoles. Siya miingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas nga igahatag alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” (Lucas 22:19) Gipasa ang tinapay ug mikaon ang mga apostoles.

Unya mikuha si Jesus ug usa ka kopa nga bino, nagpasalamat, ug nagpasa niini ug ang tanan miinom. Si Jesus miingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad pinasukad sa akong dugo, nga igabubo alang kaninyo.”—Lucas 22:20.

Busa gihimo ni Jesus ang memoryal sa iyang kamatayon nga kinahanglang saulogon sa iyang mga sumusunod kada tuig, sa Nisan 14. Magpahinumdom kini sa mga tawo nga may pagtuo sa gihimo ni Jesus ug sa iyang Amahan sa pagpahigawas kanila sa sala ug kamatayon. Labaw pa kini sa Paskuwa sa mga Hudiyo kay gipasiugda niini ang tinuod nga kagawasan para sa mga tawong dunay pagtuo.

Si Jesus miingon nga ang iyang dugo “igabubo aron mapasaylo ang mga sala sa daghan.” Apil sa mapasaylo ang iyang matinumanong mga apostoles ug mga tinun-an. Sila ang kauban unya niya sa Gingharian sa iyang Amahan.—Mateo 26:28, 29.